Nhóm ngành KHU VỰC HỌC

-

 

* Nhóm ngành KHU VỰC HỌC gồm có các ngành:

Mã ngành

Tên ngành

7310601

Quốc tế học

7310602

Châu Á học

7310607

Thái Bình Dương học

7310608

Đông phương học

7310612

Trung Quốc học

7310613

Nhật Bản học

7310614

Hàn Quốc học

7310620

Đông Nam Á học

7310630

Việt Nam học

 

* Dưới đây là danh sách các trường đại học có tuyển sinh và đào tạo một hoặc một số ngành trong nhóm ngành trên:

Tên trường

Mã ngành đào tạo

Khu vực Tp. Hà Nội

 

Trường Đại học KH Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội)

7310601, 7310608, 7310620, 7310630

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

7310630

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

7310630

Trường Đại học Phương Đông

7310630

Trường Đại học Thăng Long

7310630

Trường Đại học Thành Đô

7310630

Khu vực Tp. Hồ Chí Minh

 

Trường Đại học KH xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM

7310608, 7310613, 7310614,

Trường Đại học Mở TP.HCM 

7310620

Trường Đại học Sài Gòn

7310601, 7310630

Trường Đại học Sư phạm TP.HCM

7310601, 7310630

Trường Đại học Tôn Đức Thắng

7310630

Trường Đại học Văn hóa TP.HCM

7310630

Trường Đại học Công nghệ TP.HCM

7310608, 7310630

Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM

7310608

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

7310630

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

7310612, 7310613, 7310614, 7310630

Trường Đại học Văn Hiến

7310608, 7310630

Trường Đại học Văn Lang

7310608

Khu vực miền Bắc

 

Trường Đại học Hải Phòng

7310630

Trường Đại học Hồng Đức

7310630

Trường Đại học Hoa Lư

7310630

Trường Đại học Hùng Vương

7310630

Trường Đại học Sao Đỏ

7310630

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

7310630

Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

7310630

Trường Đại học Dân lập Hải Phòng

7310630

Khu vực miền Trung

 

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Huế

7310601, 7310630

Trường Đại học Khoa học - ĐH Huế

7310608

Trường Đại học Sư phạm - ĐH Đà nẵng

7310630

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng

7310601, 7310608

Trường Đại học Đà Lạt

7310601, 7310608, 7310630

Trường Đại học Khánh Hòa

7310630

Trường Đại học Phú Yên

7310630

Trường Đại học Quảng Nam

7310630

Trường Đại học Quy Nhơn

7310630

Trường Đại học Dân lập Duy Tân

7310630

Trường Đại học Dân lập Phú Xuân

7310630

Trường Đại học Phan Châu Trinh

7310630

Trường Đại học Thái Bình Dương 

7310608

Khu vực miền Nam

 

Trường Đại học An Giang

7310630

Trường Đại học Cần Thơ

7310630

Trường Đại học Đồng Tháp

7310630

Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

7310608

Trường Đại học Bình Dương 

7310630

Trường Đại học Cửu Long

7310608

Trường Đại học Lạc Hồng 

7310608, 7310630

Trường Đại học Tây Đô

7310630

 

Close [X]