ĐẠI HỌC » Miền Nam

Trường Đại học Bình Dương

-

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2022
*******
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG
Ký hiệu: DBD
Địa chỉ cơ sở chính:
- Số 504, Đại lộ Bình Dương, Phường HiệpThành, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
- Điện thoại: (0274) 3822 058 - 3820 833. Số Fax: (0274) 3833 395 - 3820 834
- Website: www.bdu.edu.vn - Email: tuyensinh@bdu.edu.vn
Địa chỉ phân hiệu Cà Mau:
- Số 3, đường số 6, Khu Dân Cư Đông Bắc, Phường 5,TP Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.
- Điện thoại: (0290) 3997 777 - 3683 999
 
Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh hệ Đại học chính quy năm 2022 (Mã trường: DBD) (dự kiến)
1. Phạm vi tuyển sinh: Trong cả nước
2. Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển)
- Phương án 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.
- Phương án 2: Xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
- Phương án 3: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập 3 năm lớp 10,11,12 (xét theo học bạ).
- Phương án 4: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập năm lớp 12 (xét theo học bạ).
- Phương án 5: Xét tuyển dựa vào điểm trung bình cao nhất các môn học của học kỳ 1,2 lớp 10, kỳ 1,2 lớp 11, kỳ 1 lớp 12 (xét theo học bạ THPT-5HK).
3. Các ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo Ngành/ Nhóm ngành/ Khối ngành, theo từng phương thức tuyển sinh và trình độ đào tạo
- Các ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022
Ngành học
Mã ngành
Khối ngành
Tổ hợp xét tuyển
Chỉ tiêu dự kiến
KQ thi TN THPT
Học bạ
Quản trị kinh doanh
7340101
III
A01,A09,C00,D01
79
183
Kế toán
7340301
III
A01,A09,C00,D01
48
112
Tài chính - Ngân hàng
7340201
III
A01,A09,C00,D01
39
91
Luật Kinh tế
7380107
III
A01,A09,C00,D01
39
91
Công nghệ sinh học
7420201
IV
A00, A09, B00, D01
30
70
Công nghệ thông tin
7480201
V
A00, A09, D01, K01
15
40
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
7510301
V
A00, A09, A02, D01
15
39
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
7510102
V
A00, A09, V00, V01
9
21
Kiến trúc
7580101
V
A00, A09, V00, V01
9
21
Công nghệ kỹ thuật ô tô
7510205
V
A00, A01, A02, A09
15
40
Dược học
7720201
VI
A00, B00, C08, D07
6
16
Văn học
7229030
VII
A01, A09, C00, D01
9
21
Ngôn ngữ Anh
7220201
VII
A01, D01, D10, D66
33
77
Việt Nam học
7310630
VII
A01, A09, C00, D01
33
77
Quản trị nhà trường
7149002
 
A01, A09, C00, D01
15
35
Công nghệ thực phẩm
7540101
 
A00, A09, B00, D07
20
40
Hàn Quốc học
7310614
 
A01, A09, C00, D15
15
40
Nhật Bản học
7310613
 
A01, A09, C00, D15
15
40
Logistisc và Quản lý chuỗi cung ứng
7510605
 
A01, A09, C00, D01
15
40
- Khối, môn xét tuyển
Tổ hợp
Môn 1
Môn 2
Môn 3
A00
Toán
Vật lý
Hóa học
A01
Toán
Vật lý
Tiếng Anh
A02
Toán
Sinh học
Vật lý
A09
Toán
Địa lý
Giáo dục công dân
K01
Toán
Tiếng Anh
Tin học
B00
Toán
Sinh học
Hóa học
C00
Địa lý
Lịch sử
Ngữ văn
C08
Ngữ văn
Hóa học
Sinh học
D01
Toán
Ngoại ngữ
Ngữ văn
D07
Toán
Hóa học
Tiếng Anh
D10
Toán
Địa lý
Tiếng Anh
D66
Ngữ văn
Giáo dục công dân
Tiếng Anh
V00
Toán
Vật lý
Vẽ mỹ thuật (*)
V01
Toán
Ngữ văn
Vẽ mỹ thuật (*)
D15
Ngữ văn
Địa lý
Tiếng Anh
Lưu ý: Thí sinh đăng ký xét tuyển khối V00, V01 phải dự thi môn Vẽ mỹ thuật tại Trường Đại học Bình Dương.
4. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển
- Phương án 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đăng ký xét tuyển đối với phương án 1: Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Trường Đại học Bình Dương quy định (đối với nhóm ngành sức khỏe có chứng chỉ hành nghề, ngưỡng đảm bảo chất lượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định).
Lưu ý: Trường hợp thí sinh trúng tuyển có điểm xét tuyển <18 điểm, sẽ được nhà trường khảo sát, phân loại, phụ đạo các môn khoa học cơ bản để đảm bảo hoàn thành tốt chương trình đào tạo, đáp ứng các yêu cầu của chuẩn đầu ra.
+ Ngành Dược học theo ngưỡng đảm bảo chất lượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.
- Phương án 2: Xét Xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đăng ký xét tuyển đối với phương án 2: Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Trường Đại học Bình Dương quy định.
+ Ngành Dược học xét tuyển đối với thí sinh có học lực lớp 12 xếp loại khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 trở lên.
- Phương án 3: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập 3 năm 10,11,12 (xét theo học bạ)
Công thức tính điểm
Trong đó:
Dxt: Điểm xét tuyển
Di: Điểm trung bình 3 năm lớp 10,11,12 của môn thứ i (nếu xét tuyển sử dụng kết quả lớp 10,11,12)
+ Với 2D12i = Điểm trung bình môn i năm lớp 12 nhân 2
+ Với D11i = Điểm trung bình môn i năm lớp 11
+ Với D10i = Điểm trung bình môn i năm lớp 10
Ví dụ: Thí sinh Nguyễn Thị A có nguyện vọng xét tổ hợp A00, thí sinh có điểm trung bình môn cụ thể như sau:
Môn học
Toán
Vật lý
Hóa học
Điểm trung bình môn lớp 10
5,0
8,0
7,0
Điểm trung bình môn lớp 11
6,0
9,0
9,0
Điểm trung bình môn lớp 12
7,0
10
8,0
Tổng
((2*7,0) + 6,0 + 5,0)/4 = 6,25
((2*10) + 9,0 + 8,0)/4 = 9,25
((2*8,0) + 9,0 + 7,0)/4 = 8,0
Vậy, thí sinh được xét theo công thức sau: Điểm xét tuyển = 6,25 + 9,25 + 8,0
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đăng ký xét tuyển đối với phương án 3: Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Trường Đại học Bình Dương quy định.
Lưu ý: Trường hợp thí sinh trúng tuyển có điểm xét tuyển <18 điểm, sẽ được nhà trường khảo sát, phân loại, phụ đạo các môn khoa học cơ bản để đảm bảo hoàn thành tốt chương trình đào tạo, đáp ứng các yêu cầu của chuẩn đầu ra.
+ Ngành Dược học xét tuyển đối với thí sinh có học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên.
- Phương án 4: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập năm lớp 12.
Công thức tính điểm: Dxt = (DM1 + DM2 + DM3) + Điểm ưu tiên (nếu có)
Trong đó: Dxt: Điểm xét tuyển
+ Với DM1 = Điểm trung bình môn 1 năm lớp 12
+ Với DM2 = Điểm trung bình môn 2 năm lớp 12
+ Với DM3 = Điểm trung bình môn 3 năm lớp 12
Ví dụ: Thí sinh Nguyễn Thị A có điểm trung bình môn học lớp 12 như sau: Toán (9,0 điểm), Vật lý (7,0 điểm), Hóa học (9,0 điểm) và thí sinh xét tổ hợp A00.
Vậy thí sinh được xét theo công thức sau:
Điểm xét tuyển = Toán (9,0 điểm) + Vật lý (7,0 điểm) + Hóa học (9,0 điểm)
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đăng ký xét tuyên đôi với phương án 4: Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Trường Đại học Bình Dương quy định.
Lưu ý: Trường hợp thí sinh trúng tuyển có điểm xét tuyển <18 điểm, sẽ được nhà trường khảo sát, phân loại, phụ đạo các môn khoa học cơ bản để đảm bảo hoàn thành tốt chương trình đào tạo, đáp ứng các yêu cầu của chuẩn đầu ra.
+ Ngành Dược học xét tuyển đối với thí sinh có học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên.
- Phương án 5: Xét tuyển dựa vào điểm trung bình cao nhất các môn học của học kỳ 1,2 lớp 10, kỳ 1,2 lớp 11, kỳ 1 lớp 12 (xét theo học bạ THPT-5HK).
Công thức tính điểm: Dxt = DhkM1 + DhkM2 + DMhk3
Trong đó: Dxt: Điểm xét tuyển
+ Với DhkM1 = Điểm max môn 1 (học kỳ 1,2 lớp 10; kỳ 1,2 lớp 11; kỳ 1 lớp 12)
+ Với DhkM2 = Điểm max môn 2 (học kỳ 1,2 lớp 10; kỳ 1,2 lớp 11; kỳ 1 lớp 12)
+ Với DhkM3 = Điểm max môn 3 (học kỳ 1,2 lớp 10; kỳ 1,2 lớp 11; kỳ 1 lớp 12)
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đăng ký xét tuyên đôi với phương án 5: Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Trường Đại học Bình Dương quy định.
Lưu ý: Trường hợp thí sinh trúng tuyển có điểm xét tuyển <18 điểm, sẽ được nhà trường khảo sát, phân loại, phụ đạo các môn khoa học cơ bản để đảm bảo hoàn thành tốt chương trình đào tạo, đáp ứng các yêu cầu của chuẩn đầu ra.
+ Ngành Dược học xét tuyển đối với thí sinh có học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên.
5. Thời gian tuyển sinh: Nhà trường tổ chức nhiều đợt tuyển sinh liên tục trong năm, cụ thể như sau:
- Đợt 1: 02/01 - 10/07
- Đợt 5: 11/08 - 20/08
- Đợt 9: 22/09 - 02/10
- Đợt 2: 11/07 - 21/07
- Đợt 6: 21/08 - 31/08
- Đợt 10: 03/10 - 13/10
- Đợt 3: 21/07 - 31/07
- Đợt 7: 01/09 - 10/09
- Đợt 11: 14/10 - 24/10
- Đợt 4: 01/08 - 10/08
- Đợt 8: 11/09 - 21/09
 
6. Hồ sơ dự tuyển, bao gồm:
- 01 Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (có công chứng) (có thể bổ sung sau)
- 01 giấy chứng nhận điểm thi tốt nghiệp THPT (có thể bổ sung sau)
- 01 Học bạ THPT (có công chứng)
- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có)
- 01 Giấy khai sinh (bản sao)
- 02 ảnh 4×6 (sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm sinh)
Lưu ý: Với những giấy tờ còn thiếu khi nộp hồ sơ thí sinh phải bổ túc trước khi thời gian kết thúc xét tuyển.
7. Cách thức nộp hồ sơ:
- Cách 1: Chuyển phát nhanh qua đường bưu điện.
- Cách 2: Nộp trực tiếp tại trường:
+ Tại Bình Dương: Phòng Quản lý đào tạo và Công tác sinh viên (Bộ phận Tư vấn tuyển sinh, Trường Đại học Bình Dương)
Địa chỉ: 504 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, Tp.Thủ Dầu Một, Bình Dương.
Điện thoại: 02743.822058 (nội bộ 100 hoặc 101) -  0274 370 3399.
Website: https://tuyensinh.bdu.edu.vn -  Email: tuyensinh@bdu.edu.vn
+ Tại Cà Mau: PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG TẠI CÀ MAU
Địa chỉ: Số 03, đường Lê Thị Riêng, Phường 5, Tp. Cà Mau, Cà Mau.
Điện thoại: 0290 399 7777 – 0290 355 2177 –  0942 931 239.
Website: https://camau.bdu.edu.vn -  Email: tuyensinh.cm@bdu.edu.vn

Bản quyền 2008 - 2023 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]