Nhóm ngành đào tạo QUẢN TRỊ - QUẢN LÝ

-

 

* Nhóm ngành đào tạo QUẢN TRỊ - QUẢN LÝ gồm các ngành:

Mã ngành

Tên ngành

7340401

Khoa học quản lý

7340403

Quản lý công

7340404

Quản trị nhân lực

7340405

Hệ thống thông tin quản lý

7340406

Quản trị văn phòng

7340408

Quan hệ lao động

7340409

Quản lý dự  án

 

* Dưới đây là danh sách các trường đại học có tuyển sinh và đào tạo một hoặc một số ngành trong nhóm ngành trên:

Tên trường

Mã ngành đào tạo

Khu vực Tp. Hà Nội

 

Trường ĐH KH Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội)

7340401, 7340406

Khoa Quốc tế (ĐHQG Hà Nội)

7340405

Học viện Báo chí Tuyên truyền

7340403

Học viện Quản lý Giáo dục

7340406

Học viện Tài chính

7340405

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

7340405

Trường Đại học Công đoàn

7340404, 7340408

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

7340404, 7340406

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

7340401, 7340404, 7340405

Trường Đại học Lao động Xã hội

7340404

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

7340404, 7340406

Trường Đại học Thương mại

7340404, 7340405

Khu vực Tp. Hồ Chí Minh

 

Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM)

7340405

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

7340403, 7340405

Trường Đại học Lao động Xã hội – Cơ sở TP.HCM

7340404

Trường Đại học Mở TP.HCM 

7340404, 7340405

Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM

7340405

Trường Đại học Sài Gòn

7340406

Trường Đại học Tài chính - Marketing

7340405

Trường Đại học Tôn Đức Thắng

7340408

Trường Đại học Công nghệ TP.HCM

7340405

Trường Đại học Hoa Sen 

7340404, 7340405, 7340406

Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM

7340404

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

7340404

Các khu vực khác

 

Trường Đại học Kinh tế - QTKD (ĐH Thái Nguyên)

7340403

Trường Đại học Khoa học (ĐH Thái Nguyên)

7340401

Trường Đại học Hải Dương

7340406

Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh

7340405

Trường Đại học Kinh tế - ĐH Huế

7340404, 7340405

Trường Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng

7340404, 7340405

Trường Đại học Nha Trang

7340405

Trường Đại học Duy Tân

7340405

Trường Đại học Đông Á 

7340404, 7340406

Trường Đại học Trà Vinh

7340405, 7340406

Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương

7340406

 

Bản quyền 2008 - 2021 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]