Các nhóm ngành KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT, ĐỊA VẬT LÝ, TRẮC ĐỊA và KỸ THUẬT MỎ

-

 

* Nhóm ngành KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT, ĐỊA VẬT LÝ và TRẮC ĐỊA gồm có các ngành:

Mã ngành

Tên ngành

7520501

Kỹ thuật địa chất

7520502

Kỹ thuật địa vật lý

7520503

Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

 

* Nhóm ngành KỸ THUẬT MỎ gồm có các ngành:

Mã ngành

Tên ngành

7520601

Kỹ thuật mỏ

7520602

Kỹ thuật thăm dò và khảo sát

7520604

Kỹ thuật dầu khí

7520607

Kỹ thuật tuyển khoáng

 

* Dưới đây là danh sách các trường đại học có tuyển sinh và đào tạo một hoặc một số ngành trong các nhóm ngành trên:

Tên trường

Mã ngành đào tạo

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội)

7520501

Trường Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội

7520501, 7520502, 7520503, 7520601, 7520604

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

7520501, 7520503

Trường Đại học Thủy lợi

7520503

Trường Đại học Xây dựng

7520503

Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM

7520501, 7520503, 7520604

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM

7520503

Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

7520501, 7520503, 7520601, 7520607

Trường Đại học Khoa học - ĐH Huế

7520501, 7520503

Trường Đại học Dầu khí Việt Nam

7520501, 7520604

 

Bản quyền 2008 - 2021 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]