ĐẠI HỌC » TP.Hà Nội

Các trường Đại học & Học viện khu vực TP. Hà Nội

-
 

Mã trường
Tên trường
QH
QHL
QHQ
QHI
QHS
QHT
QHX
QHE
QHF
QHJ
QHY
 
NVH
TGC
HCP
BVH
HVD
HCH
KMA
NHH
HQT
HVN
HPN
HVQ
HTC
HTN
HTA
HYD
 
BKA
CMC
LDA
GTA
DCQ
CCM
DCN
VHD
DKH
DDN
DDL
DDD
FPT
GHA
NHF
HBU
KCN
DQK
DKK
KHA
DKS
KTA
DLX
LNH
LPH
MDA
MHN
MTC
MTH
NTH
NTU
DNV
PKA
DPD
SKD
SPH
GNT
TDH
FBU
DMT
DTL
TDD
HNM
TLA
TMA
VHH
XDA
YHB
YTC

 Ghi chú: Các trường Đại học có đánh dấu (*) là các trường ngoài công lập
 
 

Bản quyền 2008 - 2023 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]