Các nhóm ngành NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP và THỦY SẢN

-

 

* Nhóm ngành NÔNG NGHIỆP gồm có các ngành:

Mã ngành

Tên ngành

7620101

Nông nghiệp

7620102

Khuyến nông

7620103

Khoa học đất

7620105

Chăn nuôi

7620109

Nông học

7620110

Khoa học cây trồng

7620112

Bảo vệ thực vật

7620113

Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

7620114

Kinh doanh nông nghiệp

7620115

Kinh tế nông nghiệp

7620116

Phát triển nông thôn

 

* Nhóm ngành LÂM NGHIỆP gồm có các ngành:

Mã ngành

Tên ngành

7620201

Lâm học

7620202

Lâm nghiệp đô thị

7620205

Lâm sinh

7620211

Quản lý tài nguyên rừng

 

* Nhóm ngành THỦY SẢN gồm có các ngành:

Mã ngành

Tên ngành

7620301

Nuôi trồng thuỷ sản

7620302

Bệnh học thủy sản

7620303

Khoa học thủy sản

7620304

Khai thác thuỷ sản

7620305

Quản lý thủy sản

 

* Dưới đây là danh sách các trường đại học có tuyển sinh và đào tạo một hoặc một số ngành trong các nhóm ngành trên:

Tên trường

Mã ngành đào tạo

Khu vực Tp. Hà Nội

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

7620103, 7620105, 7620110, 7620112, 7620114, 7620115, 7620116, 7620301,

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

7620115

Trường Đại học Lâm nghiệp

7620110, 7620112, 7620115, 7620201, 7620202, 7620205, 7620211

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

7620103

Trường Đại học Phenikaa 

7620201

Khu vực Tp. Hồ Chí Minh

 

Trường Đại học Quốc tế - ĐH Quốc gia TP.HCM

7620305

Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

7620105, 7620109, 7620112, 7620113, 7620114, 7620116, 7620201, 7620211, 7620301

Khu vực miền Bắc

 

Trường Đại học Nông lâm (ĐH Thái Nguyên)

7620101, 7620105, 7620110, 7620112, 7620115, 7620116, 7620205, 7620211

Trường Đại học Hạ Long

7620301

Trường Đại học Hải Dương

7620105, 7620116

Trường Đại học Hải Phòng

7620110

Trường Đại học Hồng Đức

7620105, 7620109, 7620112, 7620114, 7620201, 7620301

Trường Đại học Hùng Vương

7620105, 7620110

Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang

7620105, 7620110, 7620112, 7620205, 7620211

Trường Đại học Tân Trào

7620105, 7620110, 7620115

Trường Đại học Tây Bắc

7620105, 7620109, 7620112, 7620205

Khu vực miền Trung

 

Trường Đại học Vinh

7620102, 7620105, 7620109, 7620115, 7620301

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

7620110, 7620201

Trường Đại học Hà Tĩnh

7620110

Trường Đại học Quảng Bình

7620116, 7620211

Trường Đại học Kinh tế - ĐH Huế

7620114, 7620115

Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Huế

7620201, 7620202, 7620211, 7620301, 7620302, 7620305, 7620103, 7620105, 7620109, 7620110, 7620112, 7620113

Trường Đại học Đà Lạt

7620109

Trường Đại học Nha Trang

7620301, 7620302, 7620304, 7620305

Trường Đại học Quảng Nam

7620112

Trường Đại học Quy Nhơn

7620109

Trường Đại học Tây Nguyên

7620105, 7620110, 7620112, 7620115, 7620205, 7620211

Trường Đại học Quang Trung

7620115

Khu vực miền Nam

 

Trường Đại học An Giang

7620105, 7620110, 7620112, 7620116, 7620301

Trường Đại học Bạc Liêu

7620105, 7620112, 7620301

Trường Đại học Cần Thơ

7620105, 7620109, 7620110, 7620112, 7620113, 7620115, 7620116, 7620205, 7620301, 7620302, 7620305

Trường Đại học Đồng Tháp

7620109, 7620301

Trường Đại học Kiên Giang

7620110, 7620301

Trường Đại học Lâm nghiệp – Cơ sở 2

7620105, 7620110, 7620112, 7620205, 7620211

Trường Đại học Tiền Giang

7620301, 7620110

Trường Đại học Trà Vinh

7620101, 7620105, 7620301

Trường Đại học Dân lập Cửu Long 

7620109, 7620112

Trường Đại học Tây Đô

7620301

Bản quyền 2008 - 2021 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]