Đại học » Miền Trung

Trường Đại học Đà Lạt

-

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2022
*********

- Tên trường: Trường Đại học Đà Lạt 

- Mã tuyển sinh: TDL

- Địa chỉ: Số 01 Phù Đổng Thiên Vương - Phường 8 - Tp. Đà Lạt;

- Trang thông tin điện tử của trường: www.dlu.edu.vn;

- Trang thông tin tuyển sinh: http://tuyensinh.dlu.edu.vn;

- Tư vấn tuyển sinh: 02633 825091 Email: phongquanlydaotao@dlu.edu.vn;

 

>> Điểm sàn đăng ký xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 

 

Bản quyền 2008 - 2022 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]