Đại học » Miền Trung

Trường Đại học Vinh

-

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020

*********

Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

Mã trường: TDV  

Trụ sở chính: Số 182, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: (0238) 3855452 - Fax: (0238) 3855269

Website: www.vinhuni.edu.vn Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn

Xem chi tiêu và ngưỡng điểm xét tuyển các ngành ngoài sư phạm năm 2020 tại đây

 

Tin cùng chuyên mục

Close [X]