Đại học » Miền Nam

Trường Đại học Tiền Giang

-


THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2018
*******

Tên trường: Trường Đại học Tiền Giang.

Mã trường: TTG.

Địa chỉ trường:

1. Cơ sở chính: Số 119, đường Ấp Bắc, phường 5, TP Mỹ Tho, Tiền Giang.
2 .Cơ sở 1: Km 1964, QL1A, Long Bình, Long An, Châu Thành, Tiền Giang.
3. Cơ sở Thân Cửu Nghĩa: Nhánh cao tốc số 1, ấp Thân Bình, Thân Cửu Nghĩa, Châu Thành, Tiền Giang.

Điện thoại liên hệ: 0273.3860606; 0273.3888585;   Fax: 0273.3884022.

Website: http://www.tgu.edu.vn.               

Email: tuyensinh@tgu.edu.vn;  ttkhaothi@tgu.edu.vn.

 

1. Đối tượng tuyển sinh

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

2. Phạm vi tuyển sinh

Thí sinh có hộ khẩu thường trú thuộc 21 tỉnh Nam bộ (từ Bình Thuận, Đồng Nai trở vào). Riêng các ngành Sư phạm, tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú trong tỉnh Tiền Giang.

3. Phương thức tuyển sinh

Trường Đại học Tiền Giang tổ chức xét tuyển đồng thời hai phương thức tuyển sinh sau:

-  Xét tuyển theo kết quả điểm thi của Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

-  Xét tuyển dựa vào kết quả học tập 4 học kỳ THPT (HK1, HK2 lớp 11 và HK1, HK2 lớp 12).

4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

TT

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển bài thi/môn thi

Chỉ tiêu

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

1.070

 

Nhóm ngành 3

 

 

300

1

Kế toán

7340301

Toán, Vật lý, Hóa học;

Toán, Vật lý, Tiếng Anh;

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

Toán, KH tự nhiên, Tiếng Anh

100

2

Quản trị Kinh doanh

7340101

Toán, Vật lý, Hóa học;

Toán, Vật lý, Tiếng Anh;

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

Toán, KH tự nhiên, Tiếng Anh.

90

3

Tài chính ngân hàng

7340201

Toán, Vật lý, Hóa học;

Toán, Vật lý, Tiếng Anh;

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

Toán, KH tự nhiên, Tiếng Anh.

60

4

Kinh tế

7310101

Toán, Vật lý, Hóa học;

Toán, Vật lý, Tiếng Anh;

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

Toán, KH tự nhiên, Tiếng Anh.

50

 

Nhóm ngành 4

 

100

5

Công nghệ Sinh học

7420201

Toán, Vật lý, Hóa học;

Toán, Vật lý, Tiếng Anh;

Toán, Sinh học, Hóa học;

Toán, Tiếng Anh, Sinh học.

100

 

Nhóm ngành 5

 

 

850

 

Nhóm ngành 5 (Toán và Thống kê)

 

 

6

Toán ứng dụng

7460112

Toán, Vật lý, Hóa học;

Toán, Vật lý, Tiếng Anh;

Toán, Hóa học, Tiếng Anh.

Toán, KH tự nhiên, Tiếng Anh.

50

 

Nhóm ngành 5 (Máy tính và CNTT)

 

 

7

Công nghệ Thông tin

7480201

Toán, Vật lý, Hóa học;

Toán, Vật lý, Tiếng Anh;

Toán, Hóa học, Tiếng Anh.

Toán, KH tự nhiên, Tiếng Anh.

120

8

Hệ thống thông tin

7480104

Toán, Vật lý, Hóa học;

Toán, Vật lý, Tiếng Anh;

Toán, Hóa học, Tiếng Anh.

Toán, KH tự nhiên, Tiếng Anh.

80

 

Nhóm ngành 5 ( Công nghệ kỹ thuật)

 

 

9

Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng

7510103

Toán, Vật lý, Hóa học;

Toán, Vật lý, Tiếng Anh;

Toán, Hóa học, Tiếng Anh;

Toán, KH tự nhiên, Tiếng Anh.

80

10

Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí

7510201

Toán, Vật lý, Hóa học;

Toán, Vật lý, Tiếng Anh;

Toán, Hóa học, Tiếng Anh;

Toán, KH tự nhiên, Tiếng Anh.

80

11

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

 

7510303

Toán, Vật lý, Hóa học;

Toán, Vật lý, Tiếng Anh;

Toán, Hóa học, Tiếng Anh;

Toán, KH tự nhiên, Tiếng Anh.

60

12

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

7510203

Toán, Vật lý, Hóa học;

Toán, Vật lý, Tiếng Anh;

Toán, Hóa học, Tiếng Anh;

Toán, KH tự nhiên, Tiếng Anh.

60

13

CNKT Điện tử - Tin học công nghiệp

.................

Toán, Vật lý, Hóa học;

Toán, Vật lý, Tiếng Anh;

Toán, Sinh học, Hóa học

Toán, Hóa học, Tiếng Anh.

50

 

Nhóm ngành 5 (Sản xuất chế biến)

 

 

14

Công nghệ Thực phẩm

7540101

Toán, Vật lý, Hóa học;

Toán, Vật lý, Tiếng Anh;

Toán, Sinh học, Hóa học;

Toán, Tiếng Anh, Sinh học.

140

 

Nhóm ngành 5 ( Nông lâm và thủy sản)

 

 

15

Nuôi trồng thủy sản

7620301

Toán, Vật lý, Hóa học;

Toán, Vật lý, Tiếng Anh;

Toán, Sinh học, Hóa học;

Toán, Tiếng Anh, Sinh học.

60

16

Khoa học cây trồng

7620110

Toán, Vật lý, Hóa học;

Toán, Vật lý, Tiếng Anh;

Toán, Sinh học, Hóa học;

Toán, Tiếng Anh, Sinh học.

70

 

Nhóm ngành 7

 

 

 

17

Văn học

7229030

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý;

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử.

Ngữ văn, KH xã hội, Tiếng Anh

70

18

Văn hóa học

7229040

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý;

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử.

Ngữ văn, KH xã hội, Tiếng Anh

50

 

Liên thông từ cao đẳng chính quy lên đại học chính quy các ngành trong khối ngành III, V với các ngành đã được mở

 

Các môn cơ sở ngành tương ứng

200

 

Các ngành đào tạo cao đẳng sư phạm: 

150

 

Ngành học sư phạm

 

 

 

1

Giáo dục Mầm non

51140201

Toán, Đọc & Kể chuyện, Hát;

Ngữ văn, Đọc & Kể chuyện, Hát.

150

Trường Đại học Tiền Giang dành 60% chỉ tiêu tuyển sinh theo phương thức xét tuyển kết quả điểm thi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 và 40% chỉ tiêu tuyển sinh theo phương thức xét tuyển kết quả học tập 4 học kỳ THPT, Trường tổ chức xét tuyển đồng thời hai phương thức các ngành cho từng tổ hợp bài thi/môn thi theo các chỉ tiêu như sau:

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận ĐKXT

5.1. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào:

5.1.1. Xét tuyển theo kết quả điểm thi của Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

- Các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên: Thí sinh phải có tổng điểm 3 bài thi/môn thi (điểm TB môn học) trong tổ hợp dùng để xét tuyển cộng thêm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng đạt từ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do BGD&ĐT quy định.

- Các ngành thuộc nhóm ngành khác: Thí sinh phải có tổng điểm 3 bài thi/môn thi (điểm TB môn học) trong tổ hợp dùng để xét tuyển cộng thêm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng đạt từ 13.0 điểm trở lên.

5.1.2. Xét tuyển dựa vào kết quả học tập 4 học kỳ THPT (HK1, HK2 lớp 11 và HK1, HK2 lớp 12).

- Các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên: Đối với trình độ đại học, thí sinh phải có học lực lớp 12 xếp loại giỏi. Đối với trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên. Riêng các ngành sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Giáo dục Thể chất (trình độ cao đẳng) xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại trung bình trở lên.

- Các ngành thuộc nhóm ngành khác: Thí sinh phải có tổng điểm 3 bài thi/môn thi (điểm TB môn học) trong tổ hợp dùng để xét tuyển cộng thêm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng đạt từ 18.0 điểm trở lên và có học lực lớp 12 xếp loại trung bình trở lên.

Các trường hợp thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau, nhà trường sẽ ưu tiên xét tuyển những thí sinh có điểm của bài thi/môn thi (điểm TB môn học) theo thứ tự trong tổ hợp xét tuyển, nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên xét thí sinh có nguyện vọng cao hơn.

5.2. Điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT

5.2.1. Phương thức xét tuyển kết quả điểm thi của Kỳ thi THPT quốc gia

+ Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

+ Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tại mục 2.5.1.1. Xét tuyển theo kết quả điểm thi của Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

5.2.2. Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập 4 học kỳ THPT:

+ Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

+ Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tại mục 2.5.1.2 xét tuyển dựa vào kết quả học tập 4 học kỳ THPT (HK1, HK2 lớp 11 và HK1, HK2 lớp 12).

Đối với các ngành có môn năng khiếu, Trường sẽ tổ chức thi, thời gian tổ chức thi môn năng khiếu dự kiến vào ngày 07/7/2018 (Thứ bảy). Thông tin chi tiết được thông báo trên Website của Trường (http://www.tgu.edu.vn) và các phương tiện truyền thông khác.

6. Tổ chức tuyển sinh:

6.1. Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT

- Đợt 1: thí sinh nộp phiếu ĐKXT cùng với hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia (từ 01/4 – 20/4)

Thời gian dự kiến nhận phiếu ĐKXT cho các đợt xét tuyển bổ sung:

- Đợt 2:  13/08 - 22/08                - Đợt 3:  23/08 - 01/09
- Đợt 4:  05/09 - 14/09                - Đợt 5: 15/09 -  24/09
- Đợt 6: 25/09 -  04/10                - Đợt 7:  05/10 - 14/10
- Đợt 8: 15/10 – 24/10                - Đợt 9: 25/10 -  03/11.

Thời gian cụ thể của từng đợt xét tuyển được thông tin trên website của Trường và các phương tiện truyền thông khác.

6.2. Hình thức nhận hồ sơ ĐKXT

- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện, dịch vụ chuyển phát ưu tiên.

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường.

7. Chính sách ưu tiên:

- Thực hiện theo các quy định của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 03 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thí sinh thuộc diện tuyển thẳng thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT.

- Thí sinh thuộc diện ưu tiên (khu vực, đối tượng) được cộng điểm ưu tiên theo mức điểm được hưởng vào tổng điểm chung để xét tuyển.

8. Lệ phí thi/xét tuyển

Nguồn thu lệ phí xét tuyển, thi tuyển, trường cân đối theo từng đợt thu trên nguyên tắc lấy thu, bù chi. Định mức chi thực hiện theo Qui chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Tiền Giang.

9. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm:

Học phí của sinh viên chính quy tại Trường Đại học Tiền Giang thực hiện theo đúng quy định của Nghị quyết 09/2016/NQ-HĐND ngày 05 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định về mức thu, quản lý học phí đối với Trường Đại học Tiền Giang, các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020 - 2021.

Mức thu học phí tối đa đối với sinh viên đào tạo theo hình thức chính quy tại Trường Đại học Tiền Giang, cụ thể như sau:

STT

Nhóm đào tạo

Năm học

2018-2019

2019-2020

2020-2021

1

Nhóm 1: Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản

a

Đại học

249.000 đ/tín chỉ

273.000 đ/tín chỉ

301.000 đ/tín chỉ

8.092.500 đ/năm học

8.872.500 đ/năm học

9.782.500 đ/năm học

b

Cao đẳng

198.000 đồng/tín chỉ

217.000 đồng/tín chỉ

238.000 đồng/tín chỉ

6.474.600 đ/năm học

7.095.900 đ/năm học

7.782.600 đ/năm học

2

Nhóm 2: Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch

a

Đại học

295.000 đồng/tín chỉ

326.000 đồng/tín chỉ

360.000 đồng/tín chỉ

9.587.500 đ/năm học

10.595.000đ/năm học

11.700.000đ/năm học

b

Cao đẳng

235.000 đồng/tín chỉ

259.000 đồng/tín chỉ

287.000 đồng/tín chỉ

7.684.500 đ/năm học

8.469.300 đ/năm học

9.384.900 đ/năm học

 

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]