Các nhóm ngành XÃ HỘI HỌC, NHÂN HỌC và TÂM LÝ HỌC

-

 

* Nhóm ngành XÃ HỘI HỌC VÀ NHÂN HỌC gồm có các ngành:

Mã ngành

Tên ngành

7310301

Xã hội học

7310302

Nhân học

 

* Nhóm ngành TÂM LÝ HỌC gồm có các ngành:

Mã ngành

Tên ngành

7310401

Tâm lý học

7310403

Tâm lý học giáo dục

 

* Dưới đây là danh sách các trường đại học có tuyển sinh và đào tạo một hoặc một số ngành trong các nhóm ngành trên:

Tên trường

Mã ngành đào tạo

Khu vực Tp. Hà Nội

 

Trường ĐH KH Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội)

7310301, 7310302, 7310401

Học viện Báo chí Tuyên truyền

7310301

Học viện Quản lý Giáo dục

7310403

Trường Đại học Công đoàn

7310301

Trường Đại học Lao động Xã hội

7310401

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

7310401, 7310403

Khu vực Tp. Hồ Chí Minh

 

Trường Đại học KHXH và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM

7310301, 7310302, 7310401

Trường Đại học Lao động Xã hội – Cơ sở TP.HCM

7310401

Trường Đại học Mở TP.HCM 

7310301

Trường Đại học Sài Gòn

7310401

Trường Đại học Sư phạm TP.HCM

7310401, 7310403

Trường Đại học Tôn Đức Thắng

7310301

Trường Đại học Công nghệ TP.HCM

7310401

Trường Đại học Văn Hiến

7310301, 7310401

Trường Đại học Văn Lang 

7310401

Khu vực khác

 

Trường Đại học Sư phạm (ĐH Thái Nguyên)

7310403

Trường Đại học Hồng Đức

7310301, 7310401

Trường Đại học Sư phạm - ĐH Huế

7310403

Trường Đại học Khoa học - ĐH Huế

7310301

Trường Đại học Sư phạm - ĐH Đà nẵng

7310401

Trường Đại học Đà Lạt

7310301

Trường Đại học Quy Nhơn

7310403

Trường Đại học Đông Á

7310401

Trường Đại học Cần Thơ

7310301

Trường Đại học Bình Dương

7310301

Bản quyền 2008 - 2021 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]