Nhóm ngành đào tạo KHOA HỌC VẬT CHẤT

-

 

* Nhóm ngành KHOA HỌC VẬT CHẤT gồm có các ngành:

Mã ngành

Tên ngành

7440101

Thiên văn học

7440102

Vật lý học

7440106

Vật lý nguyên tử và hạt nhân

7440110

Cơ học

7440112

Hoá học

7440122

Khoa học vật liệu

 

* Dưới đây là danh sách các trường đại học có tuyển sinh và đào tạo một hoặc một số ngành trong nhóm ngành trên:

Tên trường

Mã ngành đào tạo

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội)

7440102, 7440122, 7440112

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

7440112

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

7440112

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

7440112

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TPHCM

7440102, 7440112, 7440122

Trường Đại học Sư phạm TP.HCM

7440102, 7440112

Trường Đại học Khoa học (ĐH Thái Nguyên)

7440102, 7440112

Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì

7440112

Trường Đại học Khoa học - ĐH Huế

7440102, 7440112

Trường Đại học Sư phạm - ĐH Đà nẵng

7440102, 7440112

Trường Đại học Đà Lạt

7440102, 7440112

Trường Đại học Phú Yên

7440102, 7440112

Trường Đại học Quảng Nam

7440102

Trường Đại học Quy Nhơn

7440102, 7440112

Trường Đại học Cần Thơ

7440112

Trường Đại học Thủ Dầu Một

7440102, 7440112

Trường Đại học Trà Vinh

7440122

Close [X]