Nghề Đúc, dát đồng mỹ nghệ

Tên nghề:        ĐÚC, DÁT ĐỒNG MỸ NGHỆ

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Thời gian đào tạo: 03 năm

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

- Kiến thức:

+ Phân tích được phương pháp chuẩn bị nguyên liệu đúc đồng, công dụng, cấu tạo, cách sử dụng dụng cụ, thiết bị máy móc dùng trong nghề Đúc, dát đồng mỹ nghệ;

+ Phân tích được phương pháp thiết kế, gia công lò nấu đồng;

+ Phân tích được quy trình kỹ thuật đúc các sản phẩm đồng mỹ nghệ thông thường như: Phân tích được quy trình kỹ thuật đúc phôi liệu dát đồng; phân tích được quy trình kỹ thuật đúc nồi đồng; phân tích được quy trình kỹ thuật đúc bình hoa đồng; phân tích được quy trình kỹ thuật đúc đỉnh đồng;

+ Phân tích được quy trình kỹ thuật đúc các sản phẩm đồng mỹ nghệ kỹ thuật cao như: Phân tích được quy trình kỹ thuật đúc phù điêu đồng; phân tích được quy trình kỹ thuật đúc tượng đồng; phân tích được quy trình kỹ thuật đúc chuông đồng;

+ Mô tả được phương pháp hoàn thiện sản phẩm đúc đồng;

+ Phân tích được quy trình kỹ thuật dát mâm đồng;

+ Phân tích được quy trình kỹ thuật dát chậu đồng.

- Kỹ năng:

+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ, thiết bị máy móc dùng trong nghề Đúc, dát đồng mỹ nghệ;

+ Thiết kế, gia công được các lò nấu đồng dùng bễ, lò gió đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

+ Làm được các khuôn, thao thông thường như: khuôn đúc phôi liệu dát đồng, khuôn đúc nồi đồng, khuôn đúc bình hoa đồng, khuôn đúc đỉnh đồng;

+ Làm được các khuôn thao kỹ thuật cao như: khuôn đúc phù điêu đồng, khuôn đúc tượng đồng, khuôn đúc chuông đồng theo mẫu đảm bảo kỹ thuật cao;

+ Đúc và hoàn thiện được các sản phẩm đồng mỹ nghệ theo mẫu thông thường: phôi liệu dát đồng, nồi đồng, bình hoa, đỉnh đồng với chất lượng cao về kỹ thuật và mỹ thuật;

+ Đúc và hoàn thiện được các sản phẩm đồng mỹ nghệ kỹ thuật cao như: phù điêu đồng, tượng đồng, chuông đồng với chất lượng cao;

+ Dát được mâm đồng, chậu đồng theo mẫu, đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật cao;

+ Tổ chức, quản lý được tổ sản xuất, ca sản xuất, phân xưởng sản xuất;

+ Tự tổ chức được doanh nghiệp sản xuất sản phẩm Đúc, dát đồng mỹ nghệ; tiếp thị và tính toán được giá thành sản phẩm đúc đồng.

Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

- Chính trị, đạo đức:

+ Nắm được kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng cộng sản Việt Nam và Hiến pháp, Pháp luật của Nhà nước;

+ Hiểu biết cơ bản về truyền thống quý báu của dân tộc, của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam;

+ Rèn luyện trở thành người lao động mới có phẩm chất chính trị, có đạo đức tốt và năng lực hoàn thành nhiệm vụ; có ý thức trách nhiệm thực hiện đường lối của Đảng, Pháp luật của Nhà nước;

- Thể chất và quốc phòng:

+ Thực hành được những kỹ thuật cơ bản của một số môn thể dục thể thao quy định trong chương trình;

+ Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học để tự tập luyện nhằm tăng cường bảo vệ sức khoẻ, phát triển tố chất thể lực chung và thể lực chuyên môn nghề nghiệp; tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện sức khoẻ thường xuyên;

+ Hiểu rõ truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, lịch sử truyền thống vẻ vang của các lực lượng vũ trang, làm tốt công tác quốc phòng, an ninh ở cơ sở và sẵn sàng tham gia lực lượng vũ trang;

+ Thành thạo các kỹ năng quân sự cần thiết, biết vận dụng vào phòng vệ cá nhân và tham gia bảo vệ an toàn đơn vị, cơ sở.

Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp sinh viên làm việc ở các cơ sở sau đây:

- Làm việc trong các doanh nghiệp đúc, dát đồng mỹ nghệ: kỹ thuật viên, tổ trưởng, tổ phó, trưởng ca, phó ca sản xuất, cán bộ kỹ thuật, đốc công, quản đốc, phó quản đốc xưởng sản xuất;

- Làm việc tại các làng nghề đúc, dát đồng mỹ nghệ: kỹ thuật viên, cán bộ kỹ thuật, quản đốc, phó quản đốc xưởng;

- Trực tiếp mở xưởng sản xuất chỉ đạo tổ chức kinh doanh và chỉ đạo kỹ thuật trong xưởng sản xuất của mình.

 

DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

Các môn học chung

1

Chính trị

4

Giáo dục quốc phòng -An ninh

2

Pháp luật

5

Tin học

3

Giáo dục thể chất

6

Ngoại ngữ

Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

1

Kỹ thuật nhiệt

3

An toàn lao động

2

Điện kỹ thuật

4

Quản lý sản xuất

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

1

Vẽ mỹ thuật

8

Đúc phù điêu mùa xuân

2

Chuẩn bị nguyên liệu, dụng cụ, thiết bị.

9

Đúc tượng phật

3

Thiết kế, gia công lò đúc đồng

10

Đúc chuông đồng

4

Đúc phôi liệu dát đồng

11

Hoàn thiện sản phẩm đúc đồng

5

Đúc nồi đồng

12

Dát mâm đồng

6

Đúc bình hoa

13

Dát chậu đồng

7

Đúc đỉnh đồng

 

 

Các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn

1

Đúc phù điêu cửa võng

4

Đúc hạc đồng

2

Đúc phù điêu mùa thu

5

Đúc tượng La Hán

3

Đúc nghê đồng

6

Đúc tượng Bác Hồ

 

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]