Nghề Nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ

Tên nghề:        NUÔI TRỒNG THỦY SẢN NƯỚC MẶN, NƯỚC LỢ

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Thời gian khoá học: 2,5 năm

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

- Kiến thức: Hiểu được kiến thức cơ bản về:

+ Thủy sinh vật, ngư loại, quản lý môi trường ao nuôi, công trình nuôi thủy sản, dinh dưỡng và thức ăn trong nuôi trồng thủy sản, phòng và trị bệnh các đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế và an toàn lao động trong nuôi trồng thủy sản;

+ Kỹ thuật sản xuất giống, nuôi thương phẩm các đối tượng thủy sản nước mặn lợ có giá trị kinh tế, bảo quản sản phẩm sau thu hoạch, vận chuyển động vật thủy sản;

+ Khởi sự doanh nghiệp, tổ chức quản lý sản xuất, kỹ năng giao tiếp, khuyến nông khuyến ngư, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

- Kỹ năng:

+ Nhận biết chính xác các đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế, các loài thủy sinh vật làm thức ăn cho động vật thủy sản;

+ Chuẩn bị được các công trình nuôi thủy sản, sử dụng hiệu quả thức ăn trong nuôi trồng thủy sản, quản lý được môi trường, dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản;  

+ Thực hiện được biện pháp kỹ thuật sản xuất giống, nuôi thương phẩm các đối tượng thủy sản nước mặn lợ có giá trị kinh tế;

+ Lập và tổ chức thực hiện được kế hoạch sản xuất;

+ Thực hiện được biện pháp kỹ thuật khai thác, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm thủy sản.

Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng

- Chính trị, đạo đức

+ Xây dựng được niềm tin, lý tưởng cách mạng cho người học; chấp hành chủ trương đường lối của Đảng và chính sách, Pháp luật của Nhà nước về nuôi trồng thủy sản;

+ Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp;

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác;

+ Có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của công việc.

- Thể chất, quốc phòng:

+ Có đủ sức khoẻ để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

+ Hiểu biết một số phương pháp luyện tập và đạt kỹ năng cơ bản một số môn thể dục, thể thao như: Thể dục, Điền kinh, Bóng chuyền;

 + Có hiểu biết cơ bản về công tác quốc phòng toàn dân, dân quân tự vệ;

+ Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quân sự phổ thông cần thiết của người chiến sĩ, vận dụng được trong công tác bảo vệ trật tự trị an;

+ Có ý thức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.

Cơ hội việc làm

Nghề nuôi trồng thuỷ sản nước mặn, nước lợ là nghề có phạm vi hoạt động rộng ở các vùng ven biển, các trạm, trang trại và doanh nghiệp. Người học nghề nuôi trồng thuỷ sản nước mặn, nước lợ có thể tham gia vào các vị trí sau:

+ Kỹ thuật viên sản xuất giống thuỷ sản nước mặn, nước lợ đào tạo trình độ 3/5;

+ Kỹ thuật viên nuôi thuỷ sản nước mặn, nước lợ đào tạo trình độ 4/5;

+ Nhân viên bảo quản sản phẩm thuỷ sản sau thu hoạch đào tạo trình độ 3/5.

 

DANH MỤC CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

Các môn học chung

1

Chính trị

4

Giáo dục quốc phòng -An ninh

2

Pháp luật

5

Tin học

3

Giáo dục thể chất

6

Ngoại ngữ

Các môn học, mô đun đào tạo nghề  bắt buộc

Các môn học kỹ thuật cơ sở

1

Thủy sinh vật

5

Quản lý chất lượng nước trong nuôi thuỷ sản

2

Ngư loại

6

Bệnh động vật thuỷ sản

3

Công trình nuôi thuỷ sản

7

An toàn lao động trong nuôi trồng thủy sản

4

Dinh dưỡng và thức ăn trong nuôi thủy sản.

 

 

Các mô đun chuyên môn nghề

1

Sản xuất giống cá biển

7

Nuôi tôm he chân trắng thương phẩm

2

Sản xuất giống tôm sú

8

Nuôi cua biển

3

Sản xuất giống tôm he chân trắng

9

Vận chuyển động vật thuỷ sản

4

Nuôi cá lồng trên biển

10

Thực tập sản xuất

5

Nuôi cá trong ao nước lợ

11

Thực tập tốt nghiệp

6

Nuôi tôm sú thương phẩm

 

 

Các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn

1

Sản xuất giống cua biển

8

Bảo quản và tiêu thụ sản phẩm thủy sản sau thu hoạch

2

Sản xuất giống động vật thân mềm

9

Kỹ năng giao tiếp

3

Nuôi động vật thân mềm

10

Sử dụng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản

4

Nuôi tôm hùm

11

Tổ chức quản lý sản xuất

5

Sản xuất giống và trồng rong biển

12

Khởi sự doanh nghiệp

6

Nuôi cá kèo

13

Khuyến nông - Khuyến ngư

7

Nuôi trai cấy ngọc

 

 

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]