Nghề Quản trị du lịch Mice

Tên nghề:        QUẢN TRỊ DU LỊCH MICE

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Thời gian đào tạo: 3 năm

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

- Kiến thức:

+ Trình bày được những hiểu biết khái quát về ngành du lịch, các điều kiện phát triển du lịch và các cơ sở cung ứng dịch vụ du lịch;

+ Nêu được các cấu trúc ngữ pháp thường gặp trong tiếng Anh và có đủ vốn từ để giao dịch và đọc được tài liệu chuyên ngành nâng cao bằng tiếng Anh;

+ Mô tả được nội dung cơ bản của hoạt động giao tiếp, về tâm lý học và về đặc điểm tâm lý khách du lịch để xây dựng mối quan hệ với khách hàng  và nghệ thuật đàm phán trong kinh doanh;

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành doanh nghiệp hoạt động du lịch Mice;

+ Trình bày được quy trình tổ chức du lịch Mice để vận dụng vào công tác lập kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra giám sát và tổng kết đánh giá;

+ Ứng dụng được các kiến thức về công tác văn phòng, kế toán, thống kê, Luật kinh tế, Quản lý Nhà nước về du lịch vào công việc thực tiễn của nghề;

- Kỹ năng:

+ Thực hiện được việc khảo sát thị trường; phân tích, đánh giá nhu cầu, khả năng đáp ứng dịch vụ, xác định nguồn tài chính để xây dựng kế hoạch tổ chức du lịch Mice;

+ Thực hiện tốt việc quảng cáo, tư vấn khách hàng, tổ chức bán sản phẩm dịch vụ du lịch Mice;

+ Xây dựng được tiêu chí đánh giá, thực hiện quản lý và kiểm soát chất lượng dịch vụ du lịch Mice;

+ Phân tích, đánh giá và đề xuất  được các giải pháp nâng cao hiệu quả của hoạt động kinh doanh du lịch Mice;

+ Có khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm hiệu quả và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ phục vụ trong tổ chức và quản lý: hội họp, hội nghị hội thảo, hội chợ triển lãm và du lịch khuyến thưởng; phối hợp và xử lý linh hoạt các tình huống xảy ra trong thực tế;

+ Có khả năng giao tiếp, tạo lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ trong nội bộ doanh nghiệp, các nhà cung ứng dịch vụ và với các cơ quan quản lý. Đồng thời có khả năng tập hợp, xử lý và lưu trữ thông tin về khách hàng, về các nhà cung cấp; chủ động tiếp nhận ý kiến, giải thích thông tin, giải quyết hiệu quả các khiếu nại và đáp ứng các yêu cầu của khách hàng;

+ Có thể sử dụng được ngoại ngữ trong giao tiếp thông thường và trong chuyên ngành; ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin trong công việc; có khả năng soạn thảo và hoàn thiện các hợp đồng dịch vụ, thanh quyết toán hợp đồng với khách hàng và nhà cung cấp;

+ Rèn luyện cho người học lòng yêu nghề, có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp để thực hiện tốt các nhiệm vụ của nghề Quản trị du lịch Mice;

+ Có khả năng tự tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn sau khi tốt nghiệp;

Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

- Chính trị, đạo đức:

+ Có hiểu biết một số kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp, Pháp luật của Nhà nước;

+ Nắm vững quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

+ Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển của ngành du lịch Việt Nam;

+ Có hiểu biết về truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam nói chung và cán bộ, nhân viên ngành  Du lịch Việt Nam nói riêng;

+ Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật;

+ Yêu nghề, có kiến thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp, có lối sống lành mạnh phù hợp với phong tục tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc;

+ Luôn có ý thức học tập rèn luyện để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu công việc;

- Thể chất và quốc phòng:

+ Đủ sức khỏe theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế;

+ Có hiểu biết về các phương pháp rèn luyện thể chất;

+ Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình Giáo dục quốc phòng - An ninh;

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên làm việc được ở các vị trí như: Chuyên gia tổ chức thực hiện và điều hành các chương trình sự kiện du lịch Mice tại các khách sạn cao cấp, khu du lịch, trung tâm hội nghị, hội chợ, triển lãm; nhân viên nghiên cứu, thiết kế; bán chương trình du lịch và các vị trí khác tùy theo khả năng cá nhân và yêu cầu của công việc;

 

DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

Các môn học chung

1

Chính trị

4

Giáo dục quốc phòng – An ninh.

2

Pháp luật

5

Tin học

3

Giáo dục thể chất

6

Ngoại ngữ

Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

1

Tổng quan du lịch 

6

Quản lý chất lượng dịch vụ

2

Kỹ năng giao tiếp

7

Tổ chức sự kiện

3

Tâm lý khách du lịch

8

Tin học ứng dụng

4

Thống kê du lịch

9

Nghiệp vụ thanh toán

5

Quản trị doanh nghiệp

10

Marketing cơ sở

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

1

Tiếng Anh chuyên ngành

6

Nghiệp vụ tổ chức hội chợ triển lãm

2

Quan hệ và chăm sóc khách hàng

7

Nghiệp vụ tổ chức du lịch khuyến thưởng

3

Marketing du lịch Mice

8

Quản trị du lịch Mice

4

Đàm phán trong kinh doanh

9

Thực hành tại cơ sở và thực tập tốt nghiệp

5

Nghiệp vụ tổ chức hội họp, hội nghị, hội thảo

 

 

Các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn

1

Nghiệp vụ văn phòng

11

Kỹ năng bán hàng

2

Nguyên lý kế toán

12

Bảo vệ môi trường du lịch

3

Phân tích hoạt động kinh tế

13

Luật kinh tế

4

Quản lý nhà nước về du lịch

14

Quản trị lễ tân

5

Nghiệp vụ lưu trú

15

Quản trị doanh thu

6

Nghiệp vụ hướng dẫn

16

Kiểm soát giá vốn

7

Nghiệp vụ lễ tân

17

Quản trị các dịch vụ giải trí

8

Nghiệp vụ nhà hàng

18

Ngoại ngữ 2 (Tiếng Pháp)

9

An ninh an toàn trong du lịch

19

Lịch sử văn minh thế giới

10

Nghiệp vụ lữ hành

 

 

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]