Nghề Đồ gốm mỹ thuật

Tên nghề:        ĐỒ GỐM MỸ THUẬT

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Thời gian đào tạo: 03 năm

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

- Kiến thức:

+ Trình bày được cách chuẩn bị dụng cụ, nguyên vật liệu dùng trong nghề Đồ gốm mỹ thuật;

+ Trình bày được cấu tạo và nguyên lý, phương pháp sử dụng các dụng cụ làm nghề Đồ gốm mỹ thuật;

+ Phân tích được tính chất các loại nguyên liệu đất gốm;

+ Trình bày được quy trình kỹ thuật tiện cốt sản phẩm gốm;

+ Phân tích được quy trình kỹ thuật tạo mẫu sản phẩm gốm;

+ Phân tích được quy trình kỹ thuật đổ khuôn sản phẩm gốm;

+ Phân tích được quy trình kỹ thuật gia công những sản phẩm ứng dụng trên dây chuyền làm gốm.

- Kỹ năng:      

+ Sử dụng thành thạo dụng cụ tiện sửa cốt sản phẩm gốm;

+ Chọn  được nguyên, vật liệu phù hợp với từng loại sản phẩm;

+ Sửa chữa được các loại dụng cụ làm đồ gốm;

+ Bảo quản các loại trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu ngành gốm đạt yêu cầu kỹ thuật;

+ Sản xuất được một số sản phẩm đồ gốm gia dụng và gốm trang trí đạt yêu cầu kỹ thuật;

+ Làm được các công đoạn trang trí men lên sản phẩm gốm;

+ Tiện cốt, tạo mẫu và đổ khuôn được các loại sản phẩm gốm thông dụng;

+ Chắp gắn được sản phẩm mộc;

+ Chữa được một số lỗi hỏng trong khi gia công sản phẩm;

+ Vẽ được mẫu và gia công hoàn chỉnh được sản phẩm gốm;

+ Thiết kế mẫu trên dây chuyền công nghiệp;

+ Tính toán được mức độ khấu hao, mức giá thành của sản phẩm đồ gốm;

+ Tự tổ chức, phân tích đánh giá tình hình tạo mẫu và sản xuất đưa vào giải pháp xử lý các tình huống tương đối phức tạp trong hoạt động chuyên ngành.

Chính trị, đạo đức;Thể chất và quốc phòng:

- Chính trị, đạo đức:

+ Chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách và Pháp luật của Nhà nước;

+ Xác định rõ trách nhiệm của cá nhân đối vối tập thể và xã hội;

+ Nắm được kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam;

+ Hiểu biết cơ bản về truyền thống quý báu của dân tộc, của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam;

+ Rèn luyện trở thành người lao động mới có phẩm chất chính trị, có đạo đức tốt và năng lực hoàn thành nhiệm vụ, có ý thức trách nhiệm đường lối của Đảng, Pháp luật của Nhà Nước.

- Thể chất và quốc phòng:

+ Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản của một số môn thể dục thể thao

quy định trong chương trình;

+ Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học để tự luyện tập nhằm tăng cường bảo vệ sức khỏe, phát triển tố chất thể lực chung và thể lực chuyên môn nghề nghiệp; tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe thường xuyên;

+ Hiểu rõ truyền thống đấu tranh xây dựng nước và giữ nước của dân tộc,

lịch sử truyền thống vẻ vang của các lực lượng vũ trang, làm tốt công tác quốc phòng, an ninh cơ sở và sẵn sàng tham gia lực lượng vũ trang;

+ Thành thạo các kỹ năng quan sự cần thiết, biết vận dụng vào phòng vệ cá nhân và tham gia bảo vệ an toàn đơn vị, cơ sở;

+ Rèn luyện thân thể đảm bảo sức khỏe học tập và công tác khi ra trường, phù hợp với lao động nghề nghiệp;

+ Có kiến thức và kỹ năng về quân sự phổ thông để thực hiện nghĩa vụ quốc phòng toàn dân.

Cơ hội việc làm:

- Học xong sinh viên sẽ được nhận vào làm trong các công ty, doanh nghiệp, các làng nghề chuyên sản xuất gốm sứ gia dụng và gốm mỹ thuật.

- Vị trí làm việc:

 + Nhân viên kỹ thuật tạo mẫu trang trí;

 + Nhân viên thiết kế và tạo mẫu;

 + Kỹ thuật viên;

 + Tổ trưởng tổ tạo mẫu và khuôn mẫu;

 + Tổ phó tổ tạo mẫu và khuôn mẫu;

 + Tổ trưởng sản xuất;

 + Tổ phó sản xuất;

 + Trưởng ca sản xuất;

 + Công nhân sản xuất trong làng nghề hay tự tổ chức sản xuất.

 

DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

Các môn học chung

1

Chính trị

4

Giáo dục quốc phòng - An ninh

2

Pháp luật

5

Tin học

3

Giáo dục thể chất

6

Ngoại ngữ

Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

1

Vẽ mỹ thuật cơ sở

3

Quản lý sản xuất

2

An toàn lao động

 

 

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

1

Nguyên liệu đất

10

Kỹ thuật trang trí

2

Lịch sử, thiết kế chuyên ngành

11

Kỹ thuật trang trí nâng cao

3

Vẽ hình họa chuyên ngành 

12

Phương pháp phủ men sản phẩm

4

Chuẩn bị nguyên liệu

13

Kỹ thuật nung đốt, phân loại

5

Chuẩn bị máy, dung cụ

14

Sáng tác, thể hiện mẫu

6

Chế biến nguyên liệu

15

Sáng tác, thể hiện mẫu

nâng cao

7

Kỹ thuật tạo mẫu, tạo cốt,  đổ khuôn

16

Thiết kế mẫu bộ đồ ăn

8

Tạo hình sản phẩm

17

Sáng tác thiết kế gốm trang trí vách ngăn

9

Sửa sản phẩm

 

 

Các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn

1

Marketing

7

Sáng tác thiết kế gốm trang trí kết hợp với nước chảy

2

Quản lý chất lượng  sản phẩm

8

Tạo mẫu bộ tượng gốm trang trí sân vườn 

3

Đồ họa trên sản phẩm đồ gốm mỹ thuật

9

Tạo mẫu gốm trang trí kiến trúc

4

Thiết kế, tạo dáng sản phẩm trên máy vi tính

10

Tạo mẫu bộ tượng gốm trang trí nội thất nâng cao

5

Tạo mẫu, trang trí lọ lục bình

11

Sáng tác tranh phù điêu gốm

6

Tạo mẫu trang trí tranh ghép mảnh nhỏ

12

Tạo mẫu tranh tứ quý bằng gốm màu

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]