Nghề Sinh vật cảnh

Tên nghề:        SINH VẬT CẢNH

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Thời gian đào tạo: 3 năm

Đối t­­ượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc t­ương đ­ương

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

- Kiến thức:

+ Giải thích được khái niệm, chức năng, nội dung, nguyên tắc sinh vật cảnh. Các phương pháp nhân giống cây trồng, điều chỉnh sinh trưởng và phát triển, các loại đất và kỹ thuật làm đất, phân bón và bón phân, phòng trừ dịch hại cho cây hoa, cây cảnh, cây bóng mát.

+ Trình bày được kiến thức cơ bản về an toàn lao động trong nghề  sinh vật cảnh và an toàn lao động của nước ta hiện nay;

+ Phân tích được những nội dung về mỹ thuật đại cương, quy ước thẩm mỹ, sinh lý cây trồng để cắt tỉa, uốn nắn, tạo hình, đánh chuyển cho cây hoa, cây cảnh, cây cảnh nghệ thuật và cây bóng mát;

+ Trình bày được kiến thức cơ bản về pháp lệnh về trồng trọt,  bảo vệ thực vật, giống cây trồng, kiểm dịch động thực vật, khai thác và quản lý tài nguyên;

+ Mô tả được nguyên tắc hoạt động, tính năng công dụng và qui trình vận hành, bảo dưỡng của một số máy móc, thiết bị, dụng cụ thường sử dụng trong nghề sinh vật cảnh;

+ Phân tích được đặc điểm cơ bản của các loại khoáng vật, đá để vận dụng trong quá trình sưu tầm, chế tác đá cảnh;

+ Áp dụng được kiến thức cơ bản về kinh tế, quản trị doanh nghiệp để thực hiện tổ chức quản lý và sản xuất kinh doanh các sản phẩm sinh vật cảnh;

+ Trình bày được kiến thức cơ bản về công nghệ sinh học và ứng dụng trong quá trình nhân giống nuôi cấy mô tế bào thực vật;

+ Áp dụng thông tin nghiên cứu chiều hướng thị trường để lập phương án sản xuất kinh doanh các sản phẩm sinh vật cảnh;

+ Áp dụng được các nguyên tắc, quy trình để sản xuất cây hoa, cây hoa công nghệ cao và cây cảnh, cây cảnh nghệ thuật đáp ứng quy ước thẩm mỹ, văn hóa, tạo dựng, chế tác chậu cảnh, non bộ - tiểu cảnh, đá cảnh và gỗ lũa đáp ứng những quy ước về thẩm mỹ và văn hóa;

+ Mô tả các bước, lưu ý trong từng bước thực hiện chăm sóc nuôi dưỡng động vật cảnh.

- Kỹ năng:

+ Vẽ được bố cục vườn ươm, hình dạng cây cảnh, non bộ tiểu cảnh, đá cảnh, gỗ lũa, chậu cảnh để thực hiện lập kế hoạch sản xuất, tạo dựng và chế tác;

+ Thực hiện thành thạo các thao tác trong nhân giống, làm đất, bón phân, quản lý dịch hại cho cây hoa, cây cảnh, cây bóng mát  đảm bảo hiệu quả, an toàn và bảo vệ môi trường;

+ Lập được kế hoach và tổ chức sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ trong nghề sinh vật cảnh;

+ Sử dụng được phần mềm chuyên dụng để thiết kế mẫu, mô hình, phân tích, thống kê các kết quả nghiên cứu thị trường, quản lý cây cảnh, cây bóng mát trong cơ sở sản xuất;

+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ, trang thiết bị, máy móc để sản xuất cây hoa, cây cảnh, cây bóng mát. Cũng như nuôi dưỡng chăm sóc động vật cảnh, tạo dựng và chế  đá cảnh, gỗ lũa, non bộ - tiểu cảnh;

+ Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chuyên môn cho công nhân có trình độ sơ cấp, trung cấp nghề hoặc nông dân;

+ Phân tích được hiệu quả sản xuất kinh doanh theo kỳ sản xuất kinh doanh, từ đó đề xuất được các giải pháp áp dụng hiệu quả cho kỳ sản xuất kinh doanh sau;

+ Vận hành và bảo trì được các dụng cụ, trang thiết bị, nhà xưởng trong nghề sinh vật cảnh.

Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

- Chính trị, đạo đức:

+ Vận dụng được những hiểu biết cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư­ tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam;

+ Có kiến thức về truyền thống của dân tộc, giai cấp công nhân Việt Nam vào quá trình rèn luyện bản thân để trở thành người lao động mới có phẩm chất chính trị, có đạo đức và năng lực hoàn thành nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; 

+ Có ý thức thực hiện nghiêm túc đường lối của Đảng, Pháp luật của Nhà nước và hoàn thành tốt các nhiệm vụ đ­ược giao;

+ Có ý thức chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác trong quá trình làm việc theo tổ, nhóm để nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc;

+ Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ trong quá trình thực hiện thao tác phân tích;

+ Có ý thức tiết kiệm, bảo vệ dụng cụ, máy móc, thiết bị; bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;

+ Có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, sức khỏe nhằm giúp sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm;

+ Có tinh thần tự học để nâng cao trình độ chuyên môn.

- Thể chất và quốc phòng:

+ Vận dụng được một số kiến thức cơ bản về phương pháp tập luyện một số môn thể dục thể thao phổ biến vào quá trình tự luyện tập thành thói quen bảo vệ sức khỏe, phát triển thể lực chung và thể lực chuyên môn nghề nghiệp;

+ Thực hiện được một số kỹ thuật cơ bản của các môn thể dục thể thao phổ biến như: thể dục buổi sáng, điền kinh, xà đơn, xà kép, bóng chuyền;

+ Tổ chức thi đấu, làm trọng tài các môn thể thao đã được học;

+ Trình bày được những nội dung chính về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; có ý thức làm tốt công tác quốc phòng, an ninh ở cơ sở và sẵn sàng tham gia lực lượng vũ trang;

+ Thành thạo một số kỹ năng quân sự cần thiết như: đội ngũ, bắn súng, ném lựu đạn để vận dụng vào phòng vệ cá nhân và tham gia bảo vệ an toàn đơn vị, cơ sở;

+ Hình thành tác phong khẩn trương, ngăn nắp và có tính kỷ luật cao trong công tác, sinh hoạt hàng ngày.

Cơ hội việc làm:

Ng­ười có bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề Sinh vật cảnh có thể quản lý đội sản xuất hoặc làm việc trực tiếp tại  nông hộ, trang trại và các cơ sở, doanh nghiệp môi trường đô thị, công viên cây xanh.

 

DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

Các môn chung

1

Chính trị

4

Giáo dục quốc phòng - An ninh

2

Pháp luật

5

Tin học

3

Giáo dục thể chất

6

Ngoại ngữ

Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

1

Đại cương sinh vật cảnh

8

Công nghệ sinh học đại cương

2

An toàn lao động

9

Quản trị doanh nghiệp

3

Mỹ thuật đại cương

10

Tin học ứng dụng

4

Bảo vệ môi trường

11

Khí tượng nông nghiệp

5

Cơ khí nông nghiệp

12

Đại cương về khoáng vật và đá

6

Pháp luật chuyên ngành

13

Khảo sát thiết kế công trình

7

Nghiên cứu thị trường

 

 

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

1

Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh

10

Sưu tầm, chế tác gỗ lũa

2

Sản xuất giống hoa - cây cảnh

11

Nuôi dưỡng, chăm sóc động vật cảnh

3

Vi nhân giống hoa

12

Thiết kế vườn cảnh

4

Sản xuất cây hoa

13

Tạo dựng non bộ - tiểu cảnh

5

Sản xuất hoa công nghệ cao

14

Sản xuất chậu cảnh xi măng

6

Sản xuất cây cảnh

15

Tiêu thụ sản phẩm

7

Sản xuất cây cảnh nghệ thuật

16

Bảo trì dụng cụ, trang thiết bị

8

Trồng, chăm sóc cây bóng mát

17

Ngoại khóa chuyên môn

9

Sưu tầm, chế tác đá cảnh

18

Thực tập tại cơ sở

Các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn

1

Du lịch sinh thái sinh vật cảnh

7

Kỹ thuật trồng cây cảnh thủy sinh

2

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán

8

Dịch vụ chăm sóc, duy trì cây cảnh, vườn cảnh

3

Tổ chức hội hoa xuân - cây cảnh

9

Dịch vụ bảo vệ thực vật cây cảnh

4

Tiếng Anh chuyên ngành

10

Sản xuất chậu bằng khuôn đúc

5

Kỹ thuật cắm hoa nghệ thuật

11

Nuôi dưỡng và chăm sóc chó, mèo cảnh

6

Trồng và chăm sóc cây cảnh trong nhà

12

Kinh doanh vật tư trong lĩnh vực sinh vật cảnh

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]