Nghề Chạm khắc đá

Tên nghề:        CHẠM KHẮC ĐÁ

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Thời gian khoá học: 2,5 năm

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

- Kiến thức:

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về vẽ mỹ thuật và vẽ kỹ thuật;

+ Mô tả được các biện pháp an toàn và bảo hộ lao động;

+ Nêu được các đặc điểm và tính chất cơ bản của vật liệu đá;

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về tổ chức và quản lý sản xuất;

+ Trình bày được các tính năng công dụng cách sử dụng các loại dụng cụ thủ công trong nghề;

+ Mô tả được cách sử dụng, vận hành các dụng cụ thiết bị máy móc thường dùng trong nghề;

+ Mô tả được các bước qui trình gia công phôi các loại phù điêu, các loại tượng con giống và tượng người thông thường trong nghề;

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về trang sức sản phẩm;

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về phân loại nhập kho đóng gói sản phẩm, và định hướng sản phẩm;

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về thiết kế mẫu sản phẩm;

+ Vận dụng các kiến thức cơ bản về hình họa, trang trí mỹ thuật để sao chép, thiết kế mẫu trong quá trình thực hiện các bài tập trong nghề.

- Kỹ năng:

+ Chép được một số mẫu thường dùng trong nghề;

+ Nhận biết được các đặc điểm, tính chất của các vật liệu thường dùng trong nghề, biết lựa chọn, sử dụng, bảo quản được vật liệu;

+ Nhận biết được các loại đá thường dùng trong nghề, biết lựa chọn các loại đá phù hợp với từng loại sản phẩm;

+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ thủ công, các dụng cụ thiết bị máy móc trong nghề;

+ Gia công được các loại phôi như: Phôi phù điêu các loại, phôi tượng con giống, phôi tượng người và phôi có dạng hình trụ thông thường trong nghề;

+ Thiết kế được một số mẫu thông thường trong nghề;

+ Gia công chạm khắc được các sản phẩm thông thường trong nghề như: Phù điêu có nền mặt phẳng, Phù điêu có nền mặt cong, Phù điêu thủng, tượng con giống và tượng người dân gian và tượng người hiện đại;

+ Trang sức được các sản phẩm trong nghề;

+ Phân loại và đánh giá được chất lượng các sản phẩm trong nghề;

+ Tổ chức được tổ, nhóm sản xuất và kinh doanh các sản phẩm của nghề.

Chính trị đạo đức,Thể chất và  quốc phòng:

- Chính trị đạo đức:

+ Nắm được kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam;

+ Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối và chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước;

+ Có ý thức học tập rèn luyện để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nhằm đáp ứng yêu cầu công việc;

+ Xác định rõ nhiệm vụ của cá nhân đối với tập thể và xã hội;

+ Có lòng yêu nghề, yêu quê hương, yêu cuộc sống, có ý thức giữ gìn và bảo vệ các sản phẩm chạm khắc đá truyền thống của nghề nói riêng và các di sản văn hoá của dân tộc nói chung.

- Thể chất và quốc phòng:

+ Có sức khỏe tốt để thực hiện các công việc của nghề;

+ Có khả năng thực hiện công tác quốc phòng, an ninh khi Nhà nước cần.

Cơ hội việc làm:

Nghề Chạm khắc đá có thể làm trong nhà, trong gia đình, trong các lán xưởng, hoặc ngoài công trường, công ty, doanh nghiệp, xí nghiệp, chuyên sản xuất và kinh doanh sản phẩm đá mỹ nghệ; 

Sau khi học xong người học nghề Chạm khắc đá có thể tham gia làm trong các vị trí sau:

- Công nhân Chạm khắc đá, thợ Điêu khắc đá;

- Kỹ thuật viên, công nhân viên trang trí nội ngoại thất;

- Kỹ thuật viên bảo tồn và tu bổ các di tích cổ;

- Hướng dẫn dạy nghề Chạm khắc đá;

- Quản lý một tổ, đội sản xuất;

- Tự tổ chức kinh doanh hành nghề;

- Tham gia lao động hợp tác với nước ngoài.

 

DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

Các môn học chung

1

Chính trị

4

Giáo dục Quốc phòng - An ninh

2

Pháp luật

5

Tin học

3

Giáo dục thể chất

6

Ngoại ngữ

Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

 

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

 

 

1

Vẽ mỹ thuật

4

Tổ chức và quản lý sản xuất

2

Vẽ kỹ thuật

5

Vật liệu  nghề Chạm khắc đá

3

An toàn và bảo hộ lao động

 

 

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

1

Chuẩn bị dụng cụ và thiết bị

7

Chạm khắc tượng người dân gian

2

Chuẩn bị nguyên vật liệu

8

Chạm khắc tượng người hiện đại

3

Chạm khắc phù điêu có nền mặt phẳng

9

Trang sức sản phẩm

4

Chạm khắc phù điêu có nền mặt cong

10

Định hướng sản phẩm

5

Chạm khắc phù điêu thủng

11

Phân loại, đóng gói, nhập kho sản phẩm

6

Chạm khắc tượng con giống

12

Thiết kế mẫu sản phẩm

Các môn học, mô đun đào tạo tự chọn

1

Chạm khắc tượng Anh hùng tương  ngộ

7

Chạm khắc mộ đá

2

Chạm khắc tượng con trâu

8

Chạm khắc bàn thờ đá

3

Chạm khắc tranh phù điêu lưỡng long tranh châu

9

Chạm khắc phù điêu tứ linh

4

Chạm khắc tượng Vua Lý Thái Tổ

10

Chạm khắc tượng đài “Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh”.

5

Chạm khắc tượng Vua Đinh Tiên hoàng

11

Chạm khắc cảnh non bộ

6

Chạm khắc tượng thiếu nữ

12

Chạm khắc bể cảnh

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]