Nghề Làm vườn - cây cảnh

Tên nghề:        LÀM VƯỜN – CÂY CẢNH

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Thời gian khóa học: 3 năm

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông  hoặc tương đương

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

- Kiến thức:

+ Liệt kê được các bước trong tiến trình nghiên cứu chiều hướng thị trường, lập phương án và tổ chức sản xuất kinh doanh, sản xuất một số loại cây trồng, đến tiêu thụ sản phẩm của nghề Làm vườn - cây cảnh;

+ Trình bày được khái niệm, chức năng, nội dung, các phương pháp nhân giống cây trồng, sinh lý của cây trong từng giai đoạn sinh trưởng và phát triển, các loại đất và kỹ thuật làm đất, phân bón và kỹ thuật bón phân, quản lý dịch hại cho cây hoa, cây cảnh, nấm hoa - thảm cỏ, cây trang trí, cây hàng rào;

+ Mô tả được nguyên tắc hoạt động, tính năng công dụng và quy trình vận hành, bảo dưỡng của một số máy móc, thiết bị, dụng cụ thường sử dụng trong nghề Làm vườn - cây cảnh;

+ Phân tích được những kiến thức cơ sở và chuyên môn của nghề Làm vườn cây cảnh từ đó vận dụng vào quá trình sản xuất, kinh doanh sản phẩm  của nghề Làm vườn - cây cảnh;

+ Mô tả được các bước thực hiện sản xuất, kinh doanh cây hoa, cây cảnh, cây trang trí, cây bóng mát, cây cảnh nghệ thuật và nấm hoa thảm cỏ.

- Kỹ năng:

+ Lập được kế hoach và tổ chức sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ trong nghề  Làm vườn - cây cảnh;

­+ Lựa chọn và nhân giống cây trồng phù hợp với vùng sinh thái và nhu cầu thị trường;

+ Thiết kế, xây dựng vườn cảnh, nấm hoa - thảm cỏ đúng yêu cầu kỹ thuật đảm bảo tính ứng dụng và thẩm mỹ;

+ Thực hiện được toàn bộ các công đoạn trong quy trình trồng, chăm sóc và duy trì cây hoa, cây cảnh, cây bóng mát, nấm hoa thảm cỏ, cây trang trí, cây hàng rào;

+ Xây dựng và tổ chức thực hiện các khâu trong qui trình kỹ thuật canh tác: cung cấp nước, phun thuốc, làm đất, điều chỉnh sinh trưởng cho cây trồng;

+ Sử dụng  thành thạo các dụng cụ, trang thiết bị, máy móc để sản xuất cây hoa, cây cảnh,  cây trang trí, cây cảnh nghệ thuật, cây bóng mát;

+ Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chuyên môn cho công nhân có trình độ sơ cấp nghề, trung cấp nghề hoặc nông dân;

+ Quản lý quá trình sản xuất, kinh doanh trong nghề làm vườn cây cảnh đảm bảo hiệu quả, an toàn, vệ sinh môi trường.

Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

- Chính trị, đạo đức:

+ Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp, Pháp luật của Nhà nước và Luật lao động;

+ Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, về thành tựu và định hướng phát triển của Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

+ Có ý thức tự giác chấp hành kỷ luật lao động, lao động có kỹ thuật, lao động có chất lượng và năng suất cao, có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp;

+ Có ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao, có ý thức bảo vệ của công, bảo vệ sản xuất;

+ Có lối sống lành mạnh, có trách nhiệm với bản thân, với gia đình và xã hội, sống và làm việc theo Pháp luật;

+ Thực hiện an toàn, vệ sinh lao động.

- Thể chất và quốc phòng:

+ Hiểu biết một số phương pháp tập luyện phù hợp với nghề, có thói quen rèn luyện thân thể;

+ Đạt tiêu chuẩn sức khoẻ theo quy định của nghề đào tạo;

+ Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình Giáo dục quốc phòng - An ninh;

+ Tham gia, làm trọng tài các môn thể thao đã được học.

Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ làm việc tại:

+ Các cơ sở, cơ quan chuyên ngành nông nghiệp;

+ Các hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình;

+ Cơ sở sản xuất và kinh doanh sản phẩm nghề vườn, cây cảnh ở qui mô hợp lý;

+ Quản lý các đội sản xuất

 

DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

Các môn học chung

1

Chính trị

4

Giáo dục quốc phòng - An ninh

2

Pháp luật

5

Tin học

3

Giáo dục thể chất

6

Ngoại ngữ

Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

1

Sinh lý thực vật

6

Bảo vệ môi trường

2

Giống cây trồng

7

Pháp luật chuyên ngành

3

Đất và phân bón

8

An toàn lao động

4

Bảo vệ thực vật đại cương

9

Nghiên cứu thị trường

5

Cơ sở văn hóa Việt Nam

 

 

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

1

Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh

9

Sản xuất cây cảnh nghệ thuật

2

Thiết kế vườn cảnh

10

Trồng cây trang trí

3

Sản xuất giống cây hoa, cây cảnh

11

Duy trì và chăm sóc vườn cảnh

4

Trồng cây cảnh

12

Quản lý và khai thác vườn cảnh

5

Trồng cây bóng mát

13

Bảo trì dụng cụ, trang thiết bị

6

Trồng cây hoa

14

Ngoại khoá chuyên môn

7

Trồng hoa công nghệ cao

15

Thực tập tại cơ sở

8

Trồng nấm hoa và thảm cỏ

 

 

Các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn

1

Tin học ứng dụng

11

Thuốc bảo vệ thực vật

2

Kinh tế Làm vườn - cây cảnh

12

Sản xuất chậu cảnh xi măng

3

Quản trị doanh nghiệp

13

Trồng cây dược liệu

4

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán

14

Trồng cây ăn quả

5

Tiếng Anh chuyên ngành

15

Trồng cây công nghiệp

6

Mỹ thuật đại cương

16

Trồng cây thực phẩm

7

Cắm hoa nghệ thuật

17

Trồng nấm

8

Kỹ thuật trồng cây thuỷ sinh

18

Công nghệ sinh học đại cương

9

Non bộ - tiểu cảnh

19

Cơ khí nông nghiệp

10

Vi nhân giống hoa

 

 

 

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]