Nghề Thú y

Tên nghề:        THÚ Y

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Thời gian đào tạo: 03 năm

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương;

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng Cao đẳng nghề

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

-  Kiến thức:

+ Hiểu được kiến thức về dược lý học, miễn dịch học, Luật Thú y, kỹ thuật chăn nuôi để áp dụng trong quản lý, phòng, trị bệnh cho vật nuôi;

+Trình bày được kiến thức bệnh lý học, cách chẩn đoán và phòng, trị các bệnh thông thường của  vật nuôi;

+ Có trình độ ngoại ngữ, tin học tương đương trình độ B.

-  Kỹ năng:

+ Tổ chức được các thí nghiệm có qui mô nhỏ trong các trang trại;

+ Thực hiện thành thạo các công việc của nghề Thú y; 

+ Thực hiện được toàn bộ các công đoạn trong việc xây dựng và thực hiện quy trình phòng dịch bệnh;

+ Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chuyên môn cho các cán bộ có trình độ chuyên môn thấp hơn, hoặc người chăn nuôi;

+ Kinh doanh thuốc thú y đảm bảo hiệu quả, an toàn, vệ sinh môi trường và đúng Pháp luật.

Chính trị, đạo đức; Thể chất và Quốc phòng:

- Chính trị, đạo đức

+ Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác- Lê nin, Hiến pháp, Pháp luật và Luật lao động;

+ Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển của Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

+ Có ý thức tự giác chấp hành kỷ luật lao động, lao động có kỹ thuật, lao động có chất lượng và năng suất cao, có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp;

+ Có ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao, có ý thức bảo vệ của công, bảo vệ sản xuất;

+ Có lối sống lành mạnh, có trách nhiệm với bản thân, với gia đình và xã hội, sống và làm việc theo Luật pháp;

+ Thực hiện an toàn -  vệ sinh lao động.

- Thể chất và quốc phòng:

+ Hiểu biết một số phương pháp tập luyện phù hợp với nghề, có thói quen rèn luyện thân thể;

+ Đạt tiêu chuẩn sức khoẻ theo quy định của nghề đào tạo;

+ Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình giáo dục quốc phòng;

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Cơ hội việc làm.

- Sau khi tốt nghiệp đạt trình độ cao đẳng nghề Thú y, sinh viên có đủ năng lực chuyên môn để làm việc tại các cơ quan chuyên ngành Thú y hoặc các hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình và có thể tổ chức được một của hàng thuốc Thú y ở quy mô nhỏ;

- Tham gia phục vụ những nghiên cứu nhỏ và vừa trong các trang trại

 

DANH MỤC CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

Các môn học chung

1

Chính trị

4

Giáo dục quốc phòng- An ninh

2

Pháp luật

5

Tin học

3

Giáo dục thể chất

6

Ngoại ngữ

Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

1

Giải phẫu và sinh lý vật nuôi

8

Miễn dịch học thú y

2

Sinh hoá học động vật

9

Phương pháp thí nghiệm

3

Vi sinh vật thú y

10

 Khuyến nông

4

Dược lý thú y

11

 Bảo vệ môi trường

5

Giống vật nuôi

12

 Luật thú y

6

Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi

13

Quản trị kinh doanh

7

Vệ sinh thú y

 

 

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

1

 Kỹ thuật truyền giống

6

 Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho trâu, bò

2

 Chẩn đoán và điều trị học thú y

7

 Kiểm tra thịt và các súc sản phẩm khác

3

 Phòng trị các bệnh chung cho nhiều loài

8

 Thực tập cơ bản

4

 Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho lợn

9

Thực tập cuối khóa

 

5

 Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho gà, vịt

 

 

Các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn

1

Tin học ứng dụng và internet

 

11

 Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho thú hoang dã

2

 Vi sinh vật đại cương

12

 Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh chó mèo

3

 Vệ sinh an toàn thực phẩm

13

 Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho cút, ngan, ngỗng

4

 Động vật học

14

 Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho dê, cừu, thỏ

5

 Soạn thảo văn bản

15

 Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho chim cảnh

6

 Kỹ năng giao tiếp

16

An toàn sinh học trong chăn nuôi

7

 ứng dụng công nghệ sinh học

17

 Vi sinh vật chăn nuôi

8

 Sinh học phân tử

18

 Khai thác cỏ và đồng cỏ

9

 Thống kê sinh học

19

Di truyền học ứng dụng trong chăn nuôi

10

Bảo quản và chế biến sản phẩm công nghiệp

 

 

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]