Nghề Quản trị khu resort

Tên nghề:        QUẢN TRỊ KHU RESORT

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Thời gian đào tạo: 3 năm

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

- Kiến thức:

+ Mô tả được vị trí, vai trò của khu Resort trong ngành Du lịch, đặc trưng của khu Resort, tác động của nó về mặt kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường; Quá trình ra đời và phát triển của khu Resort trên thế giới và Việt Nam;

+ Trình bày được cơ cấu tổ chức, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận, mối quan hệ giữa các bộ phận của khu Resort; liệt kê được các nhiệm vụ chủ yếu và công việc hàng ngày của giám sát viên, giám đốc bộ phận của khu Resort;

+ Trình bày được các nguyên tắc bảo đảm an ninh, an toàn, giải thích được lý do phải tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn trong khu Resort để nhận diện được các nguy cơ và biện pháp phòng ngừa;

+ Nhận dạng và mô tả được các loại sản phẩm/dịch vụ chủ yếu của các khu Resort;

+ Mô tả được các quy trình nghiệp vụ cơ bản của khu Resort: lễ tân, buồng, nhà hàng, chế biến món ăn, spa, thể thao, vui chơi giải trí và câu lạc bộ trong khu Resort; Liệt kê, giải thích được các phương pháp, cách thức bán các sản phẩm của khu Resort;

+ Mô tả được quy trình phục vụ độc lập tại các villa của khu Resort, cũng như công tác vận chuyển nội bộ trong khu Resort;

+ Mô tả được nguyên tắc bố trí mặt bằng và các yêu cầu về trang thiết bị của khu Resort;

+ Liệt kê được các loại trang thiết bị, dụng cụ chủ yếu tại khu Resort và công dụng của chúng;

+ Trình bày được nguyên lý chung về quản trị và các nguyên lý, nội dung, quá trình về quản trị nhân sự, quản trị marketing, quản trị cơ sở vật chất, quản trị tài chính, quản trị các dịch vụ của khu Resort;

+ Trình bày được tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ của khu Resort, cách thức, phương pháp đánh giá chất lượng, dịch vụ;

+ Mô tả được quy trình lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát, kiểm tra kết quả công việc tại các bộ phận của khu Resort;

+ Mô tả và giải thích được quy trình, phương pháp tính giá vốn của dịch vụ ăn uống của khu Resort;

+ Giải thích được vai trò, tầm quan trọng của công nghệ thông tin trong quản trị khu Resort;

+ Trình bày được các khái niệm, thuật ngữ cơ bản của kế toán khách sạn;

+ Mô tả được quy trình, cách thức chăm sóc, bảo dưỡng cây và cảnh quan sân vườn;

- Kỹ năng:

+ Thực hiện được các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn trong khu Resort.

+ Giao tiếp hiệu quả với khách hàng bằng tiếng Việt và tiếng Anh, phù hợp với yêu cầu phục vụ khách tại bộ phận lễ tân, buồng, nhà hàng, khu vực hội nghị/hội thảo hoặc khu vực giải trí và spa; chăm sóc khách hàng và giải quyết phàn nàn của khách hàng có hiệu quả;

+ Hình thành được kỹ năng bán sản phẩm của khu Resort;

+ Sử dụng đúng, an toàn các loại trang thiết bị của khu Resort;

+ Thực hiện đúng quy trình phục vụ khách hàng tại các vị trí công việc của bộ phận lễ tân, buồng, nhà hàng, bếp hoặc khu vực hội nghị, hội thảo, spa, vui chơi giải trí theo tiêu chuẩn của từng khu Resort;

+ Lập được kế hoạch của các bộ phận như: kế hoạch marketing; kế hoạch nhân sự; kế hoạch mua sắm trang thiết bị, dụng cụ, vật tư và nguyên liệu; kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo hoặc sự kiện; tính toán được các chỉ tiêu của kế hoạch tài chính;

+ Thực hiện được việc ghi chép chứng từ, sổ sách theo tiêu chuẩn của từng khu Resort;

+ Làm được các loại báo cáo, soạn thảo được văn bản đối nội, hợp đồng thông thường của khu Resort;

+ Ứng dụng được phần mềm quản trị khu Resort trong công việc hàng ngày;

+ Thực hiện được quy trình kiểm soát thu chi tiền mặt, kiểm soát được hàng tồn kho, công nợ, xuất nhập hàng hoá;

+ Thực hiện được quy trình tuyển chọn, bố trí, đào tạo nhân viên, đánh giá kết quả kết quả công việc của nhân viên;

+ Quản lý thời gian làm việc có hiệu quả;

+ Phân tích, đánh giá được kết quả hoạt động kinh doanh của các bộ phận lưu trú, ăn uống, hội nghị, hội thảo, giải trí, spa và phát hiện ra được các nguyên nhân để đề xuất được các giải pháp nhằm tối đa hóa doanh thu, nâng cao hiệu quả kinh doanh của từng bộ phận và khu Resort;

+ Nhận dạng và phân tích được thị trường mục tiêu của từng khu Resort;

+ Hình thành được tính tự tin, trung thực, cẩn thận trong xử lý công việc;

+ Hình thành được các kỹ năng làm việc theo nhóm;

+ Hình thành được tính chủ dộng, nhạy bén, linh hoạt trong xử lý công việc hàng ngày.

Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

- Chính trị, đạo đức:

+ Có hiểu biết về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp, Pháp luật của Nhà nước và Luật lao động;

+ Hiểu được về đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam;

+ Yêu nước, trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam; Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật;

+ Hình thành được đạo đức nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tính trách nhiệm và tác phong chuyên nghiệp; Yêu nghề, có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. Có kỹ năng lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh, phù hợp với phong tục tập quán, truyền thống văn hoá dân tộc và địa phương trong từng giai đoạn lịch sử;

+ Hình thành được ý thức học tập và rèn luyện thường xuyên để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu công việc;

+ Hình thành được phương pháp nghiên cứu các vấn đề theo quan điểm biện chứng lịch sử và cụ thể.

- Thể chất và quốc phòng:

+ Thực hiện được các kỹ năng cơ bản để rèn luyện sức khỏe, duy trì và phát triển thể chất, biết vận dụng vào việc tăng cường và bảo vệ sức khỏe;

+ Củng cố và phát triển lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, nâng cao hiểu biết về quốc phòng toàn dân và lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng ý thức bảo vệ an ninh Tổ quốc Việt Nam.

+ Hình thành, phát triển được kiến thức về kỹ năng quân sự cần thiết; sẵn sàng tham gia lực lượng vũ trang bảo vệ Tổ quốc Việt Nam;

Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có được các kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để có thể đảm nhiệm một trong các vị trí công việc sau:

+ Nhân viên nghiệp vụ làm việc tại bộ phận lưu trú;

+ Nhân viên nghiệp vụ bộ phận ăn uống;

+ Nhân viên nghiệp vụ bộ phận phục vụ hội nghi,

+ Nhân viên nghiệp vụ bộ phận thể thao, vui chơi giải trí hoặc bộ phận spa;

Tùy theo khả năng cá nhân, kinh nghiệm thực tiễn, môi trường công tác và cấp độ, loại hình khu Resort, sinh viên tốt nghiệp có thể đảm đương các vị trí công tác cao hơn như:

+ Giám sát viên;

+ Trưởng/phó giám đốc bộ phận;

+ Điều hành khu resort có quy mô nhỏ.

 

DANH MỤC CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

Các môn học chung

1

Chính trị

4

Giáo dục quốc phòng - An ninh

2

Pháp luật

5

Tin học

3

Giáo dục thể chất

6

Ngoại ngữ

Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

1

Kinh tế vi mô

4

Giao tiếp trong kinh doanh

2

Tổng quan du lịch

5

Tin học ứng dụng trong kinh doanh khu Resort 

3

Quản trị học

 

 

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

1

Tiếng anh chuyên ngành

9

Quản trị nguồn nhân lực

2

An ninh - an toàn trong khu Resort

10

Bảo vệ Môi trường

3

Quan hệ và chăm sóc khách hàng

11

Nghiệp vụ lễ tân

4

Marketing du lịch- khách sạn

12

Nghiệp vụ phục vụ buồng

5

Nghiệp vụ thanh toán

13

Nghiệp vụ nhà hàng

6

Kế toán du lịch - khách sạn

14

Nghiệp vụ chế biến món ăn

7

Quản trị tài chính doanh nghiệp du lịch - khách sạn

15

Thực hành nghiệp vụ (tại khu Resort hoặc tại trường)

8

Quản trị cơ sở vật chất và kỹ thuật khu Resort

 

 

Các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn

1

Thống kê kinh doanh

11

Quản trị dịch vụ hội nghị/hội thảo

2

Quản lý chất l­ượng dịch vụ

12

Quản trị tiệc

3

Quản trị buồng

13

Tổ chức sự kiện

4

Quản trị lễ tân

14

Marketing hội nghị/hội thảo

5

Marketing dịch vụ lưu trú

15

Quản trị các dịch vụ giải trí

6

Quản trị doanh thu

16

Giám sát hoạt động thể thao khu Resort

7

Quản trị nhà hàng

17

Kỹ thuật cắm hoa và trang điểm

8

Marketing nhà hàng

18

Quản trị dịch vụ Spa

9

Quản trị đồ uống

19

Ngoại ngữ 2 (Tiếng Pháp)

10

Kiểm soát giá vốn

20

Thực hành chuyên sâu (tại cơ sở)

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]