Nghề Lâm sinh

Tên nghề:        LÂM SINH

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Thời gian của khoá học: 2,5 năm (130 tuần)

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

- Kiến thức:

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về thực vật và sinh lý thực vật,  đất đai và phân bón, sinh thái rừng và môi trường, đo đạc lâm nghiệp, nông lâm kết hợp, khuyến nông lâm và lâm nghiệp xã hội;

+ Trình bày được kiến thức cơ bản về xây dựng vườn uơm và lập kế hoạch sản xuất, tiêu thụ cây giống; thiết kế trồng và khai thác rừng; tạo cây giống từ hạt; tạo cây giống bằng giâm, chiết, ghép, bằng nuôi cấy mô; kỹ thuật trồng, chăm sóc, nuôi dưỡng và phục hồi rừng; khai thác gỗ, tre nứa; quản lý bảo vệ rừng;

+Trình bày được một số chủ trương, chính sách cơ bản của Đảng và Nhà nước về nông thôn, nông dân, nông lâm nghiệp.

- Kỹ năng:

+ Xây dựng được vườn ươm loại nhỏ và lập được kế hoạch sản xuất, tiêu thụ cây giống; thành thạo các công việc sản xuất cây giống lâm nghiệp bằng phương pháp gieo hạt, giâm hom, chiết cành, ghép cây và ứng dụng để sản xuất một số loài cây ăn quả, cây công nghiệp, cây cảnh; thực hiện được kỹ thuật vi nhân giống cây trồng, bao gòm công việc: pha môi trường, vào mẫu, cấy nhân chồi, cấy tạo rễ, huấn luyện cây, ra cây và chăm sóc cây ở vườn ươm;

 + Thành thạo các công việc trồng, chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi rừng; phòng trừ sâu bệnh hại, phòng chữa cháy rừng, phòng chống người và gia súc phá hại rừng;      

+ Sử dụng thành thạo địa bàn 3 chân, địa bàn cầm tay, máy định vị GPS để  thiết kế trồng rừng, thiết kế khai thác rừng; sử dụng được cưa xăng và công cụ thủ công trong khai thác gỗ và tre nứa;

+ Nhận biết được 100-120 loài cây rừng chủ yếu trong khu vực; thành thạo việc kiểm nghiệm, đánh giá phẩm chất hạt giống của 20 loài cây chủ yếu ở địa phương;

+ Tổ chức sản xuất kinh doanh lâm nghiệp trang trại quy mô vừa và nhỏ; điều hành được hoạt động sản xuất ở mức độ nhóm, tổ, đội; giám sát kỹ thuật lâm sinh, làm các công việc của khuyến lâm viên cơ sở; vận dụng được các kiến thức cơ sở và chuyên môn để ứng dụng trong khởi nghiệp kinh doanh.

Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng

- Chính trị, đạo đức:  

Có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, yêu ngành nghề, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có tác phong công nghiệp giúp sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm kiếm việc làm và tự tạo việc làm hoặc học lên trình độ cao hơn.       

- Thể chất và quốc phòng:

Có đủ sức khoẻ để  học tập và công tác; có kiến thức cơ bản về an ninh, quốc phòng; sẵn sàng tham gia các hoạt động bảo vệ trật tự an toàn xã hội và quốc phòng toàn dân.

Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp học sinh sẽ làm kỹ thuật viên lâm sinh, khuyến lâm viên cơ sở, nhân viên bảo vệ rừng hoặc trực tiếp sản xuất tại các Nông lâm trường, Ban quản lý rừng, Đoàn điều tra thiết kế lâm nghiệp, các đơn vị sản xuất cây giống(vườn ươm, phòng nuôi cấy mô); trang trại nông lâm nghiệp hoặc tự tạo việc làm theo nghề đào tạo.

 

DANH MỤC CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

Các môn học chung

1

Chính trị

4

Giáo dục quốc phòng- An ninh

2

Pháp luật

5

Tin học

3

Giáo dục thể chất

6

Ngoại ngữ

Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt  buộc

Các môn học/mô đun kỹ thuật cơ sở

1

An toàn lao động

6

Đo đạc

2

Sinh lý thực vật

7

Pháp chế lâm nghiệp

3

Thực vật-cây rừng

8

Quản lý kinh tế hộ trang trại

4

Sinh thái rừng và môi trư­ờng

9

Lâm nghiệp xã hội

5

Đất và phân bón

 

 

Các môn học/mô đun chuyên môn nghề

1

Vườn ươm cây giống

7

Trồng và chăm sóc rừng

2

Hạt giống cây rừng

8

Nuôi dư­ỡng, phục hồi rừng

3

Tạo cây giống từ hạt

9

Quản lý bảo vệ rừng

4

Tạo cây giống bằng giâm, chiết, ghép

10

Khai thác gỗ, tre nứa

5

Vi nhân giống cây trồng

11

Nông lâm kết hợp

6

Thiết kế trồng và khai thác rừng

12

Khuyến nông lâm

Danh mục các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn

1

Trồng cây công nghiệp

7

Sản xuất rau an toàn

2

Trồng cây ăn quả

8

Nuôi ong và khai thác mật ong

3

Trồng cây lương thực

9

Chăn nuôi, thú y

4

Trồng nấm

10

Sử dụng một số máy công cụ

5

Trồng hoa, cây cảnh

11

Khởi nghiệp kinh doanh

6

Trồng cây lâm sản ngoài gỗ

 

 

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]