Đại học » Miền Trung

Trường Đại học Y Dược - ĐH Huế

-

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021
*******

Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC – ĐẠI HỌC HUẾ

Mã trường: DHY

Địa chỉ: Số 06 Ngô Quyền, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế.

Điện thoại: (0234) 3822173;

Website: http://huemed-univ.edu.vn/

 

1. Đối tượng tuyển sinh

Thí sinh đã dự thi xong kỳ thi tốt nghiệp THPT: có kết quả thi và Giấy chứng nhận tốt nghiệp (hoặc tương đương).

2. Phạm vi tuyển sinh

Tuyển sinh trong cả nước.

3. Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển)

- Ngành Y tế công cộng tuyển sinh theo 2 phương thức :

+ Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

+ Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ):

STT

Tên  ngành

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

1

Y tế công cộng

7720701

Toán; Hóa học; Sinh học

Điều kiện xét tuyển: Điểm các môn văn hóa trong tổ hợp môn xét tuyển là điểm trung bình chung của 2 học kỳ năm học lớp 11 và học kỳ 1 năm học lớp 12 (làm tròn đến 2 chữ số thập phân);

* Tiêu chí phụ: theo thứ tự môn ưu tiên là môn Sinh học, tiếp đến là môn Hóa học của học kì 1 lớp 12.

- Tất cả cả các ngành còn lại tuyển sinh theo phương thức: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo Ngành/Nhóm ngành/Khối ngành, theo từng phương thức tuyển sinh:

TT

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Chỉ tiêu dự kiến

Theo KQ thi THPT

Theo PT khác

1

Y khoa

7720101

B00: Toán, Hoá học, Sinh học

420

 

2

Răng – Hàm –Mặt

7720501

B00: Toán, Hoá học, Sinh học

120

 

3

Y học dự phòng

7720110

B00: Toán, Hoá học, Sinh học

60

 

4

Y học cổ truyền

7720115

B00: Toán, Hoá học, Sinh học

120

 

5

Dược học

7720201

A00: Toán, Vật lý, Hoá học

200

 

6

Điều dưỡng

7720301

B00: Toán, Hoá học, Sinh học

250

 

7

Hộ sinh

7720302

B00: Toán, Hoá học, Sinh học

50

 

8

Kỹ thuật xét nghiệm y học

7720601

B00: Toán, Hoá học, Sinh học

160

 

9

Kỹ thuật hình ảnh y học

7720602

B00: Toán, Hoá học, Sinh học

80

 

10

Y tế công cộng

7720701

B00: Toán, Hoá học, Sinh học

20

20 (học bạ)

 

Tổng chỉ tiêu:

1.500

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của Trường:

Tiêu chí phụ tuyển sinh: Nếu có nhiều thí sinh có cùng điểm thi, HĐTS sẽ sử dụng theo thứ tự môn ưu tiên để xét tuyển nhằm đảm bảo không vượt quá chỉ tiêu quy định:

- Ngành Dược học: Thứ tự môn ưu tiên là Toán, tiếp đến là môn Hóa học.  

- Các ngành còn lại: Thứ tự môn ưu tiên là Sinh học, tiếp đến là môn Hóa học.

7. Chính sách ưu tiên: Xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển;...

Hội đồng tuyển sinh xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học năm 2021 với chỉ tiêu và tiêu chí cụ thể như sau:

a. Chỉ tiêu:

- Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển không quá 10% so với chỉ tiêu của mỗi ngành. 

- Đối tượng dự bị trung ương về, cử tuyển và hợp đồng theo địa chỉ sử dụng: Ngành Y khoa xét tuyển không quá 10 thí sinh, các ngành còn lại không vượt quá 5% chỉ tiêu của ngành. 

b. Tiêu chí để được xét tuyển thẳng vào các ngành đào tạo cụ thể như sau:

- Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế; trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia được xét tuyển thẳng vào tất cả các ngành đào tạo của trường. Tiêu chí phụ: Nếu nhiều thí sinh có cùng điểm xét tuyển vào một ngành, Hội đồng tuyển sinh sẽ sử dụng điểm của kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, trong đó chọn môn Hoá cho ngành Dược học, môn Sinh cho các ngành còn lại.   

- Danh sách ngành đào tạo đại học thí sinh đăng ký học theo môn đoạt giải học sinh Giỏi:  

TT

Tên môn thi học sinh giỏi

Tên ngành đào tạo

Mã ngành

1

 

 

 

 

Sinh học

 

Y khoa

7720101

2

Răng – Hàm –Mặt

7720501

3

Y học dự phòng 

7720110

4

Y học cổ truyền

7720115

5

Điều dưỡng

7720301

6

Hộ sinh

7720302

7

Kỹ thuật xét nghiệm y học

7720601

8

Kỹ thuật hình ảnh y học

7720602

9

Y tế công cộng

7720701

10

Hoá học

Dược học

7720201

- Thí sinh đoạt giải Nhất Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia được xét tuyển thẳng vào ngành Y học cổ truyền, Y học dự phòng. Tiêu chí phụ: Nếu nhiều thí sinh có cùng điểm xét tuyển vào một ngành, Hội đồng Tuyển sinh sẽ sử dụng điểm trung bình cộng kết quả học tập THPT 3 học kỳ (học kỳ I, học kỳ II của lớp 11 và học kỳ I của lớp 12) thuộc tổ hợp 3 môn xét tuyển theo ngành; Tiêu chí ưu tiên tiếp theo là sử dụng điểm trung bình cộng kết quả học tập THPT 3 học kỳ (học kỳ I, học kỳ II của lớp 11 và học kỳ I của lớp 12), theo thứ tự môn ưu tiên là Sinh học, tiếp đến là môn Hóa học.

- Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia được xét tuyển thẳng vào các ngành: Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật xét nghiệm Y học, Kỹ thuật hình ảnh Y học và Y tế công cộng. Tiêu chí phụ: Nếu nhiều thí sinh có cùng điểm xét tuyển vào một ngành, Hội đồng Tuyển sinh sẽ sử dụng điểm trung bình cộng kết quả học tập THPT 3 học kỳ (học kỳ I, học kỳ II của lớp 11 và học kỳ I của lớp 12) thuộc tổ hợp 3 môn xét tuyển theo ngành; tiêu chí ưu tiên tiếp theo là sử dụng điểm trung bình cộng kết quả học tập THPT 3 học kỳ (học kỳ I, học kỳ II của lớp 11 và học kỳ I của lớp 12), theo thứ tự môn ưu tiên là Sinh học, tiếp đến là môn Hóa học;

- Thí sinh đoạt giải Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế, quốc gia phải có đề tài đoạt giải phù hợp với ngành đào tạo và do Hội đồng tuyển sinh xét.

8. Đăng ký xét tuyển (Đăng ký xét tuyển học bạ đối với ngành YTCC)

* Đăng ký xét tuyển trực tuyến:

- Thí sinh có thể truy cập địa chỉ: http://dkxt.hueuni.edu.vn và làm theo hướng dẫn trang chủ để thực hiện ĐKXT trực tuyến.

- Lệ phí xét tuyển: thí sinh được miễn lệ phí xét tuyển.

- Thời gian ĐKXT trực tuyến: từ ngày 01/4/2021 đến 17h00 ngày 31/5/2021.

* Đăng ký xét tuyển trực tiếp:

- Hồ sơ ĐKXT (nếu không sử dụng hình thức ĐKXT trực tuyến): Phiếu ĐKXT theo mẫu của Đại học Huế (mẫu đơn đăng ký). 

- Lệ phí xét tuyển: thí sinh được miễn lệ phí xét tuyển.

- Thời gian nộp hồ sơ ĐKXT: từ ngày 01/4/2021 đến 17h00 ngày 31/5/2021.

- Địa chỉ nộp hồ sơ ĐKXT: thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT trực tiếp tại Ban Đào tạo và Công tác sinh viên Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc chuyển phát nhanh (EMS) qua đường bưu điện theo địa chỉ trên (thời gian nộp qua EMS được tính theo dấu bưu điện).

* Công bố kết quả xét tuyển và xác nhận nhập học:

- Công bố kết quả xét tuyển: Dự kiến trước 17h00 ngày 05/6/2021.

- Xác nhận nhập học: Dự kiến từ ngày 06/6/2021 đến trước 17h00 ngày 12/6/2021 (sẽ có thông báo cụ thể sau khi có kết quả xét tuyển).

9. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy:

- Căn cứ theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ và Quyết định số 1072/QĐ-ĐHH ngày 01/09/2016 của Đại học Huế về mức thu học phí từ năm học 2015-2016 đến năm 2020-2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung.   

- Học phí dự kiến cho năm học 2021-2022: 14.300.000 đồng/năm học/1 sinh viên (Trong trường hợp Nhà nước có quy định mới về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập thay thế Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 Nhà trường sẽ có sự điều chỉnh mức thu học phí phù hợp với quy định mới).  

Bản quyền 2008 - 2021 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]