Nghề Bảo hộ lao động

Tên nghề:        BẢO HỘ LAO ĐỘNG

Trình độ đào tạo: Cao đẳng  nghề

Thời gian khoá học: 3 năm     

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

- Kiến thức: 

+ Có kiến thức cơ bản về tiếng Anh có thể  hiểu những giao tiếp đơn giản về bằng tiếng Anh;

+ Có kiến thức phần mềm tin học văn phòng (word, excel, powerpoint) để có thể tự học tập nâng cao trình độ, qua đó tiếp thu được các kiến thức về khoa học, công nghệ mới qua sách vở, Internet và sử dụng khi cần trong công việc như huấn luyện hoặc thuyết trình;

+ Có kiến thức về pháp luật bảo hộ lao động;

+ Nắm được đặc tính kỹ thuật, qui trình công nghệ, nguyên lý làm việc của một số máy, thiết bị, công nghệ trong sản xuất;

+ Có kiến thức về tâm lý con người và nắm được phương pháp vận động theo hướng thích hợp;

+ Có kiến thức về các nguyên lý écgônômi;

+ Có kiến thức về những kỹ thuật an toàn - vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ cơ bản;

+ Có kiến thức về sơ cấp cứu, tổ chức xử lý các tình huống khẩn cấp như tai nạn, sự cố;

+ Có kiến thức về các tác hại nghề nghiệp, điều kiện lao động;

+ Có kiến thức về tổ chức  và quản lý sản xuất nói chung và quản lý về an toàn - vệ sinh lao động nói riêng.

- Kỹ năng:

+ Đọc được những chỉ dẫn bằng tiếng anh đơn giản  trên máy, thiết bị và tài liệu hướng dẫn sử dụng máy, thiết bị;

+ Sử dụng thành thạo phần mềm văn phòng  (word, excel, powerpoint) và Internet  trong công việc văn phòng;

+ Áp dụng đúng các qui định của pháp luật an toàn - vệ sinh lao động, các tiêu chuẩn quy chuẩn;

+ Lập được kế hoạch bảo hộ lao động, các báo cáo về bảo hộ lao động;

+ Hướng dẫn được người lao động những thao tác đảm bảo an toàn - vệ sinh lao động;

+ Thực hiện kiểm tra, giám sát công tác an toàn - vệ sinh lao động tại doanh nghiệp;

+ Đánh giá được mức độ hợp lý trong bố trí mặt bằng nơi sản xuất, vị trí làm việc và mức độ rủi ro ở nơi làm việc;

+ Phát hiện được các bất hợp lý trong hành trình thao tác sản phẩm, đề xuất các cải thiện;

+ Thực hiện các thao tác sơ cấp cứu cơ bản và hướng dẫn lao động khác;

+ Lập được phương án xử lý tình huống khẩn cấp, tổ chức diễn tập và xử lý tình huống khẩn cấp khi xảy ra;

+ Tổ chức các cuộc họp về an toàn - vệ sinh lao động;

+ Xây dựng được nội qui, qui chế, biện pháp làm việc đảm bảo an toàn - vệ sinh lao động nơi làm việc;

+ Biết tổ chức, vận động người lao động  thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động.

Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

 - Chính trị, đạo đức:

+ Có hiểu biết về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp, Pháp luật của Nhà nước và Luật lao động;

+ Hiểu được về đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam;

+ Yêu nước, trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa; thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật;

+ Yêu nghề, có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. Có kỹ năng lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh;

+ Có ý thức học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu công việc;

+ Có trách nhiệm, thái độ ứng xử, giải quyết vấn đề chuyên môn  hợp lý.

- Thể chất và quốc phòng:

+ Nắm vững và biết cách vận dụng các kiến thức, kỹ năng cơ bản về thể dục thể thao, biết cách áp dụng vào việc tăng cường và bảo vệ sức khoẻ;

+ Xây dựng được lòng yêu nước, yêu Chủ nghĩa Xã hội, có những hiểu biết cần thiết về quốc phòng toàn dân và lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc Xã hội Chủ nghĩa;

+ Nắm vững một số kiến thức về kỹ năng quân sự cơ bản làm cơ sở để học sinh thực hiện nhiệm vụ quân sự trong nhà trường, vận dụng nghề nghiệp chuyên môn phục vụ Quốc phòng và sẵn sàng tham gia lực lượng vũ trang bảo vệ Tổ quốc;

+ Có sức khoẻ để thực hiện được các công việc của nghề, có ý thức với cộng đồng và xã hội.

+ Ứng dụng kỹ thuật, công nghệ có hiệu quả vào sản xuất thi công trong nền kinh tế quốc dân và quốc phòng đạt trình độ kỹ thuật, đảm bảo chất lư­ợng.

Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp ra trường sinh viên có trình độ cao đẳng nghề Bảo hộ lao động có thể tìm kiếm vị trí  làm việc sau:

- Cán bộ bảo hộ lao động  tại các phòng ban, bộ phận bảo hộ lao động hoặc tại các bộ phận kỹ thuật hoặc tại các phòng tổ chức lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất;

- Cán bộ giám sát an toàn hiện trường;

- Kỹ thuật viên tại các phòng thí nghiệm hoặc xưởng thực hành  huấn luyện an toàn - vệ sinh lao động hoặc các tổ chức có cung cấp dịch vụ huấn luyện an toàn - vệ sinh lao động.

 

DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

Các môn học chung

1

Chính trị

4

Giáo dục quốc phòng - An ninh

2

Pháp luật

5

Tin học

3

Giáo dục thể chất

6

Ngoại ngữ

Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

1

Toán cao cấp

7

Sức bền vật liệu

2

Vật lý đại cương

8

Quản lý doanh nghiệp và tổ chức sản xuất

3

Hình học họa hình

9

Hoá đại cương

4

Vẽ kỹ thuật

10

Kỹ thuật nhiệt

5

Kỹ thuật điện

11

Kỹ thuật điện tử

6

Cơ kỹ thuật

12

Tâm lý học đại cương

Các môn học, mô đun  chuyên môn nghề

1

Hệ thống pháp luật Bảo hộ lao động

11

Kỹ thuật hòng chống cháy nổ

2

Điều kiện lao động

12

Kỹ thuật An toàn cơ khí

3

Ecgônômi

13

Kỹ thuật xử lý môi trường

4

Sơ cấp cứu

14

An toàn hoá chất

5

Kỹ thuật xử lý ồn, rung

15

An toàn bức xạ

6

Kỹ thuật thông gió

16

An toàn trong xây dựng

7

Kỹ thuật chiếu sáng

17

Quản lý an toàn - vệ sinh lao động

8

Phương tiện bảo vệ cá nhân

18

Điều tra tai nạn lao động, sự cố

9

Tín hiệu, biển báo

19

Thanh tra, kiểm tra An toàn - vệ sinh lao động

10

Kỹ thuật an toàn điện

20

Thực tập tốt nghiệp

Các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn

1

An toàn thiết bị áp lực

10

An toàn các phương tiện vận chuyển đường ray

2

An toàn khai thác mỏ hầm lò

11

An toàn các công trình dầu khí

3

An toàn khai thác mỏ lộ thiên

12

An toàn các máy chế biến gỗ

4

An toàn thiết bị nâng

13

An toàn các động cơ động lực

5

An toàn phương tiện nổ

14

An toàn Hệ thống thuỷ lực – khí nén

6

An toàn hàng hải

15

An toàn thiết bị, hệ thống lạnh

7

An toàn máy nông nghiệp

16

An toàn trong chế biến các sản  phẩm dầu khí

8

An toàn máy ngành dệt

17

An toàn trong  cung cấp khí đốt, hơi nước nóng

9

An toàn các phương tiện vận tải bánh lốp

 

 

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]