Đại học » Miền Nam

Trường Đại học Xây dựng Miền Tây

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

Tên trường,

Ngành học

Ký hiệu

trường

Mã ngành

Môn thi/xét tuyển

Chỉ tiêu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

XÂY DỰNG MIÊN TÂY

MTU

 

 

1.000

Số 20B đường Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

ĐT: (070) 3825903. Website: www.mtu.edu.vn

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

700

 

Kiến trúc

 

 

D580102

- Toán, Lý, Vẽ mỹ thuật

- Toán, Văn, Vẽ mỹ thuật

Môn Vẽ mỹ thuật ≥ 5 điểm

 

90

Quy hoạch vùng và đô thị

 

D580105

- Toán, Lý, Vẽ mỹ thuật

- Toán, Văn, Vẽ mỹ thuật

50

 

Quản lí xây dựng – đô thị

 

 

D580302

- Toán, Lý, Vẽ mỹ thuật

- Toán, Văn, Vẽ mỹ thuật

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

 

50

Kĩ thuật công trình xây dựng

 

D580201

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Ngoại ngữ

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Văn, Ngoại ngữ

410

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

 

D580205

50

Công nghệ Kỹ thuật công trình xây dựng

 

D110104

50

Các ngành đào tạo CĐ

 

 

 

300

 

Công nghệ kĩ thuật kiến trúc

 

 

C510101

- Toán, Lý, Vẽ mỹ thuật

- Toán, Văn, Vẽ mỹ thuật

Môn Vẽ mỹ thuật ≥ 5 điểm

 

50

Công nghệ kĩ thuật xây dựng

 

C510103

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Ngoại ngữ

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Văn, Ngoại ngữ

50

Công nghệ kĩ thuật giao thông

 

C510104

50

Công nghệ kĩ thuật tài nguyên nước

 

C510405

50

Kế toán

 

C340301

50

           

 - Phương thức tuyển sinh:

Sử dụng kết quả thi THPT quốc gia do các trường đại học tổ chức. Riêng môn Vẽ mỹ thuật thí sinh phải dự thi tại trường MTU; nếu còn chỉ tiêu xét NV2 đối vối khối V, V1 thì xét thêm kết quả thi do các trường đại học khác tổ chức.

- Môn Vẽ ≥ 5,0 điểm (đối với ngành Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị), Môn Vẽ ≥ 4,0 điểm (đối với các ngành khác)

- Vùng tuyển sinh: Tuyển thí sinh trong cả nước.

- Học phí:  Thu theo khung học phí được quy của Chính phủ

- Ký túc xá có thể tiếp nhận: 1.000 chỗ

loading...

Bản quyền 2008 - 2015 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]
Close [X]