Đại học » Miền Nam

Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

80 Trương Công Định, Phường 3, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
ĐT: (064)3533114; 3533267; 3532235; 3533512;
Email: phongdaotao.dbv@moet.edu.vn; website: bvu.edu.vn.

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2014

KÝ HIỆU TRƯỜNG: DBV - TỔNG CHỈ TIÊU: 1.400

 

Ngành đào tạo

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

800

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

D510301

A, A1

80

Công nghệ thông tin

D480201

A, A1, D1

80

Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng

D510102

A, A1

80

Công nghệ kĩ thuật hóa học

D510401

A, B

100

Công nghệ thực phẩm

D540101

A, B

80

Kế toán

D340301

A, A1, D1,2,3,4,5,6

100

Quản trị kinh doanh

D340101

A,A1, D1,2,3,4,5,6

140

Đông phương học

D220213

C, D1,2,3,4,5,6

70

Ngôn ngữ Anh

D220201

D1

70

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

600

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

C510301

A, A1

60

Công nghệ thông tin

C480201

A, A1, D1

60

Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng

C510102

A, A1

60

Công nghệ kĩ thuật hóa học

C510401

A, B

60

Công nghệ thực phẩm

C540102

A, B

60

Kế toán

C340301

A,A1,D1,2,3,4,5,6

80

Quản trị kinh doanh

C340101

A,A1, D1,2,3,4,5,6

100

Tiếng Nhật

C220209

D1,2,3,4,5,6

60

Tiếng Anh

C220201

A1, D1

60

 

Năm 2014 Trường Đại học BR-VT tiến hành tuyển sinh song song hai hình thức: Theo 3 chung và tuyển sinh riêng là xét tuyển theo học bạ THPT cho tất cả các ngành đào tạo trình độ ĐH, CĐ hệ chính quy..

 

I. Tuyển sinh theo 3 chung (70% chỉ tiêu). Trường Đại học BR-VT không tổ chức thi, thí sinh có nguyện vọng 1 học tại Trường Đại học BR-VT thì đăng ký dự thi tại trường ĐH, CĐ có tổ chức thi theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT. Trường tổ chức thi sẽ gửi kết quả về Trường Đại học BR-VT để xét tuyển. Thí sinh thi đề ĐH được xét tuyển ĐH hoặc CĐ, thi đề CĐ được xét tuyển CĐ.

- Nguồn tuyển: Tuyển sinh trong cả nước.

- Thí sinh đăng ký hồ sơ dự tuyển theo mẫu của Bộ GD&ĐT và nộp tại các Trường THPT, các sở GD&ĐT. Thời gian từ 17/3/2014 đến 17/4/2014.

 

II. Tuyển sinh riêng (30% chỉ tiêu):

1. Tiêu chí xét tuyển:

- Thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT).

- Tổng điểm trung bình chung các môn tương ứng của khối xét tuyển các lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 (5 học kỳ) đạt từ 18 điểm trở lên đối với xét tuyển ĐH; xét tuyển CĐ đạt từ 16,5 điểm trở lên.

- Điểm ưu tiên theo quy định của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy hiện hành của Bộ GD&ĐT.

- Hạnh kiểm bậc THPT xếp loại khá trở lên.

- Thí sinh có đầy đủ hồ sơ xét tuyển theo quy định.

2. Nguồn tuyển: Xét tuyển thí sinh trong cả nước.

3. Hồ sơ phải nộp và quy trình nộp khi đăng ký tuyển sinh riêng

a) Hồ sơ thí sinh phải nộp bao gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu của Bộ GD&ĐT: Tại mục đăng ký vào trường tuyển sinh riêng trên Phiếu này, thí sinh ghi tên Trường Đại học BR-VT, mã trường DBV và điền đầy đủ các mục còn lại. Đồng thời, thí sinh đối chiếu với các giấy tờ phải nộp dưới đây, tiến hành nộp và ghi rõ vào Phiếu đăng ký dự tuyển các giấy tờ đã nộp, các giấy tờ còn thiếu.

Các giấy tờ phải nộp gồm có:

+ Bản photo công chứng học bạ THPT.

+ Bản photo công chứng bằng tốt nghiệp THPT (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2014).

+ Bản sao các giấy tờ ưu tiên (nếu có).

Thí sinh có thể cùng lúc nộp hồ sơ để xét tuyển nhiều ngành. Trường hợp thí sinh có nguyện vọng xét tuyển cả ĐH và CĐ thì phải nộp 2 hồ sơ riêng.

Thí sinh chưa thi tốt nghiệp THPT vẫn được nộp hồ sơ tuyển sinh nhưng phải bổ sung bản sao có công chứng giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời trước thời điểm hết hạn nhận hồ sơ bổ sung tại Điểm b sau đây.

b) Quy trình, thời gian nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh riêng

- Nộp tại các trường THPT, các sở GD&ĐT: Từ ngày 17/3/2014 đến 17/4/2014.

- Nộp tại Trường Đại học BR-VT: Nộp trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh từ ngày18/4/2014 đến hết ngày 25/7/2014 (theo dấu chuyển đi của bưu điện nếu chuyển phát nhanh).

- Nộp hồ sơ bổ sung: Thí sinh chưa nộp đủ hồ sơ tuyển sinh riêng theo quy định tại Điểm a phải nộp bổ sung đầy đủ về Trường Đại học BR-VT, hạn cuối đến hết ngày25/7/2014 (theo dấu chuyển đi của bưu điện nếu chuyển phát nhanh), nếu không thì không được tham gia xét tuyển.

4. Xét tuyển và công bố kết quả

Xét tuyển từ ngày 28/7/2014; Công bố kết quả từ ngày 30/7/2014.

5. Tính điểm xét tuyển (Đxt): Đxt = A + B. Trong đó:

A là tổng điểm các môn tương tứng của khối xét tuyển ở lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 mà thí sinh đăng ký, A = TbM1+TbM2+TbM3.

Trong đó TbM1, TbM2, TbM3 là trung bình cộng điểm của Môn 1, Môn 2, Môn 3 của năm học lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 (5 học kỳ) theo khối thi A, A1, B, C, D. Khối thi theo ngành học được quy định tại Thông báo tuyển sinh ĐH, CĐ ở Mục III của Thông báo này.

Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển với điều kiện A phải đạt từ 18,0 điểm trở lên đối với trình độ ĐH (ngưỡng tối thiểu xét tuyển ĐH); 16,5 điểm trở lên đối với trình độ CĐ(ngưỡng tối thiểu xét tuyển CĐ).

B là tổng điểm ưu tiên, bao gồm ưu tiên đối tượng và khu vực theo quy định của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy hiện hành của Bộ GD&ĐT.

+ Nguyên tắc xét tuyển:

Lấy Đxt từ cao xuống đến hết tỉ lệ chỉ tiêu của ngành xét tuyển ĐH (đối với thí sinh đăng ký xét tuyển ĐH) hoặc CĐ (đối với thí sinh đăng ký xét tuyển CĐ). Các thí sinh xét tuyển ĐH nhưng không trúng tuyển, Trường sẽ xét tuyển CĐ nếu thí sinh có đăng ký nguyện vọng xét tuyển CĐ.

Đối với những thí sinh có cùng Đxt thì xét thêm tiêu chí có giấy khen từ cấp huyện trở lên và kết quả xếp loại hạnh kiểm.

6. Điểm ưu tiên

Thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hiện hành của Bộ GD&ĐT.

7. Lệ phí tuyển sinh

Thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước.

 

Thông tin khác:

- Sinh viên được miễn giảm học phí theo quy định của Nhà nước và của Trường, được xét để nhận học bổng, khen thưởng theo từng học kỳ, năm học.

- Miễn học phí năm thứ nhất cho thí sinh trúng tuyển đại học theo 3 chung từ 22 điểm trở lên.

- Học phí:

+ Đại học: 320.000đ/tín chỉ (4.800.000 đồng/học kỳ);

+ Cao đẳng: 290.000đ/tín chỉ (4.350.000 đồng/học kỳ).

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: 80 Trương Công Định, phường 3, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Điện thoại 0643 533114, 533267, 533512; email:phongdaotao.dbv@moet.edu.vn.

 

B?n quy?n 2008 - 2014 @ Công ty C? ph?n H? tr? Giáo d?c Tinh Hoa

Trang ch? Gi?i thi?u Liên h? V? ??u trang
Close [X]