Đại học » Miền Nam

Trường Đại học Thủ Dầu Một

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC, CAO ĐẴNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

Tên trường, Ngành học

Ký hiệu trường

Mã Ngành

Môn thi

Dự kiến chỉ tiêu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

THỦ DẦU MỘT

TDM

 

 

3700

Địa chỉ: Số 6, đường Trần Văn Ơn, P.Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;  Điện thoại:  (0650) 3835677 –  (0650) 3844340.

Website: http://www.tdmu.edu.vn.  E-mail: tuyensinh@tdmu.edu.vn.

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

3100

Luật

 

D380101

-Toán, lý, hóa (A)

-Ngữ văn, sử, địa (C)

-Toán, ngữ văn, tiếng Anh (D1)

300

Kế toán

 

D340301

-Toán, lý, hóa (khốiA)

-Toán, lý, tiếng Anh (iA1)

-Toán, ngữ văn, tiếng Anh (D1)

150

Quản trị Kinh doanh

 

D340101

-Toán, lý, hóa (A)

-Toán, lý, tiếng Anh (A1)

-Toán, ngữ văn, tiếng Anh (D1)

150

Tài chính Ngân hàng

 

D340201

-Toán, lý, hóa (A)

-Toán, lý, tiếng Anh (A1)

-Toán, ngữ văn, tiếng Anh (D1)

150

Kỹ thuật Xây dựng

 

D580208

-Toán, lý, hóa (A)

-Toán, lý, tiếng Anh (A1)

100

Kiến trúc

 

D580102

-Toán, lý, vẽ mĩ thuật (V)

-Toán, ngữ văn, vẽ mĩ thuật (V1)

100

Quy hoạch Vùng và Đô thị

 

D580105

-Toán, lý, vẽ mĩ thuật (V)

-Toán, ngữ văn, vẽ mĩ thuật (V1)

100

Khoa học Môi trường

 

D440301

-Toán, lý, hóa (A)

-Toán, lý, tiếng Anh (A1)

-Toán, sinh, hóa (B)

200

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

 

D850101

-Toán, lý, hóa (A)

-Toán, lý, tiếng Anh (A1)

-Toán, sinh, hóa (B)

200

Kỹ thuật Điện - Điện tử

 

D520201

-Toán, lý, hóa (A)

-Toán, lý, tiếng Anh (A1)

150

Quản lý Công nghiệp

 

D510601

-Toán, lý, hóa (A)

-Toán, lý, tiếng Anh (A1)

-Toán, ngữ văn, tiếng Anh (D1)

150

Kỹ thuật Phần mềm

 

D480103

-Toán, lý, hóa (A)

-Toán, lý, tiếng Anh (A1)

100

Hệ thống Thông tin

 

D480104

-Toán, lý, hóa (A)

-Toán, lý, tiếng Anh (A1)

100

Hóa học

 

D440112

-Toán, lý, hóa (A)

-Toán, sinh, hóa (B)

200

Ngôn ngữ Anh

 

D220201

-Toán, ngữ văn, tiếng Anh (D1)

200

Ngôn ngữ Trung Quốc

 

D220204

-Toán, ngữ văn, tiếng Anh (D1)

-Toán, ngữ văn, tiếng Trung (D4)

100

Công tác Xã hội

 

D760101

-Ngữ văn, sử, địa (C)

-Toán, ngữ văn, tiếng Anh (D1)

100

Giáo dục học

 

D140101

-Toán, lý, hóa (A)

-Toán, lý, tiếng Anh (A1)

-Ngữ văn, sử, địa (C)

-Toán, ngữ văn, tiếng Anh (D1)

100

Giáo dục Mầm non

 

D140201

-Toán, ngữ văn, năng khiếu (M)

200

Giáo dục Tiểu học

 

D140202

-Toán, lý, hóa (A)

-Toán, lý, tiếng Anh (A1)

-Ngữ văn, sử, địa (C)

-Toán, ngữ văn, tiếng Anh (D1)

150

Sư phạm Ngữ văn

 

D140217

-Ngữ văn, sử, địa (C)

-Toán, ngữ văn, tiếng Anh (D1)

100

Sư phạm Lịch sử

 

D140218

-Ngữ văn, sử, địa (C)

-Toán, ngữ văn, tiếng Anh (D1)

100

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

 

600

Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử

 

C510301

-Toán, lý, hóa (A)

-Toán, lý, tiếng Anh (A1)

100

Giáo dục Mầm non

 

C140201

-Toán, ngữ văn, năng khiếu (M)

100

Sư phạm Toán học

 

C140209

-Toán, lý, hóa (A)

-Toán, lý, tiếng Anh (A1)

100

Sư phạm Vật lý

 

C140211

-Toán, lý, hóa (A)

-Toán, lý, tiếng Anh (A1)

100

Sư phạm Sinh học

 

C140213

-Toán, sinh, hóa (B)

100

Sư phạm Địa lý

 

C140219

-Ngữ văn,sử, địa (C)

100

 

- Phương thức TS:Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia

 

Vùng tuyển sinh:tuyển sinh trong cả nước

 

- Điều kiện nộp HS ĐKXT: Trường chỉ nhận hồ sơ các thí sinh có điểm trung bình cộng 03 năm học THPT từ 5.5 điểm trở lên

 

Thông tin khác:

+ Khối V thi Toán, Lí và môn vẽ Mĩ thuật;

+ Khối V1 thi Toán, Văn và môn vẽ Mĩ thuật;

+ Khối M thi Toán, Văn và môn năng khiếu: hát, múa - đọc, kể chuyện diễn cảm;

 

Bản quyền 2008 - 2015 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]