Đại học » Miền Nam

Trường Đại học Bạc Liêu

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU

- Ký hiệu trường: DBL

- Địa chỉ: số 178, Võ Thị Sáu, phường 8, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

- Điện thoại: 0781.3821107. Fax: 0781.3822653.

- E-mail: mail@blu.edu.vn ; Website: blu.edu.vn

Ngành học

Mã ngành

Môn thi/xét tuyển

Chỉ tiêu

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

 

 

 Sư phạm Toán

D140209

A: Toán, Lý, Hóa

A1: Toán, Lý, Tiếng Anh

30

 Sư phạm Hóa

D140211

A: Toán, Lý, Hóa

A1: Toán, Lý, Tiếng Anh

B: Toán, Sinh, Hóa

30

 Sư phạm Sinh

D140213

A: Toán, Lý, Hóa

A1: Toán, Lý, Tiếng Anh

B: Toán, Sinh, Hóa

30

 Công nghệ thông tin 

D480201

A: Toán, Lý, Hóa

A1: Toán, Lý, Tiếng Anh

D1: Toán, Văn, Tiếng Anh

70

 Quản trị kinh doanh

D340101

A: Toán, Lý, Hóa

A1: Toán, Lý, Tiếng Anh

D1: Toán, Văn, Tiếng Anh

70

 Kế toán 

D340301

A: Toán, Lý, Hóa

A1: Toán, Lý, Tiếng Anh

D1: Toán, Văn, Tiếng Anh

100

 Tài chính – Ngân hàng

D234021

A: Toán, Lý, Hóa

A1: Toán, Lý, Tiếng Anh

D1: Toán, Văn, Tiếng Anh

75

 Tiếng Việt  và Văn hóa Việt Nam

D220101

C: Văn, Sử, Địa

D1: Toán, Văn, Tiếng Anh

80

 Nuôi trồng thủy sản

D620301

A: Toán, Lý, Hóa

A1: Toán, Lý, Tiếng Anh

B: Toán, Sinh, Hóa

B1: Toán, Hóa, Tiếng Anh

60

 Chăn nuôi

D620105

A: Toán, Lý, Hóa

A1: Toán, Lý, Tiếng Anh

B: Toán, Sinh, Hóa

B1: Toán, Hóa, Tiếng Anh

60

 Bảo vệ thực  vật

D620112

A: Toán, Lý, Hóa

A1: Toán, Lý, Tiếng Anh

B: Toán, Sinh, Hóa

B1: Toán, Hóa, Tiếng Anh

60

 Ngôn ngữ Anh

D220201

A1: Toán, Lý, Tiếng Anh

D1: Toán, Văn, Tiếng Anh

60

 Khoa học môi trường (dự kiến)

D440301

A: Toán, Lý, Hóa

A1: Toán, Lý, Tiếng Anh

B: Toán, Sinh, Hóa

B1: Toán, Hóa, Tiếng Anh

50

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

 

 

 

 Sư phạm Tiếng Anh

C140231

A1: Toán, Lý, Tiếng Anh

D1: Toán, Văn, Tiếng Anh

35

 Giáo dục Tiểu học

C140202

C: Văn, Sử, Địa

D1: Toán, Văn, Tiếng Anh

50

 Việt Nam học

-Chuyên ngành Hướng dẫn DL,

-Chuyên ngành Văn hóa DL

C220 113

A1: Toán, Lý, Tiếng Anh

C: Văn, Sử, Địa

D1: Toán, Văn, Tiếng Anh

60

 Công nghệ thông tin

C480201

A: Toán, Lý, Hóa

A1: Toán, Lý, Tiếng Anh

D1: Toán, Văn, Tiếng Anh

35

 Nuôi trồng thủy sản

C620301

A: Toán, Lý, Hóa

A1: Toán, Lý, Tiếng Anh

B: Toán, Sinh, Hóa

B1: Toán, Hóa, Tiếng Anh

40

 Kế toán

C340301

A: Toán, Lý, Hóa

A1: Toán, Lý, Tiếng Anh

D1: Toán, Văn, Tiếng Anh

50

 Khoa học máy tính

C480101

A: Toán, Lý, Hóa

A1: Toán, Lý, Tiếng Anh

D1: Toán, Văn, Tiếng Anh

25

 Dịch vụ thú y

C640201

A: Toán, Lý, Hóa

A1: Toán, Lý, Tiếng Anh

B: Toán, Sinh, Hóa

B1: Toán, Hóa, Tiếng Anh

30

 Khoa học cây trồng

C620110

A: Toán, Lý, Hóa

A1: Toán, Lý, Tiếng Anh

B: Toán, Sinh, Hóa

B1: Toán, Hóa, Tiếng Anh

30

 Giáo dục Mầm Non

C140201

M: Toán, Văn, Năng khiếu

 

 Giáo dục thể chất

C140206

T: Toán, Sinh, NK TDTT

 

* Vùng tuyển sinh: Toàn quốc

* Các phương thức tuyển sinh

1. Phương thức xét tuyển từ kết quả thi THPT quốc gia tại các cụm thi do trường đại học tổ chức.

Điều kiện xét tuyển và hồ sơ, thời gian xét tuyển:

- Căn cứ vào kết quả thi THPT quốc gia đối với các thí sinh dự thi  tại các cụm thi do trường đại học chủ trì để xét tuyển (không sử dụng kết quả thi THPT quốc gia để xét tuyển đối với các thí sinh dự thi tại các cụm thi do địa phương chủ trì);

- Thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2. Phương thức xét tuyển từ kết quả học tập THPT và xét tuyển kết hợp với thi tuyển

a. Xét tuyển từ kết quả học tập THPT

Điều kiện xét tuyển:

- Đối với đại học: Tổng số điểm trung bình 3 môn tương ứng của khối xét tuyển của 5 học kỳ (lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) từ 18.0 điểm trở lên

- Đối với cao đẳng:  Căn cứ tổng số điểm trung bình 3 môn tương ứng của khối xét tuyển của 5 học kỳ lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 (không quy định tổng số điểm tối thiểu)

b. Đối với ngành Cao đẳng Giáo dục Mầm Non và Cao đẳng Giáo dục thể chất

- Sơ tuyển từ kết quả học tập THPT: Tổng điểm trung bình chung 2 môn tương ứng của khối xét tuyển của 5 học kỳ: lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12.

- Thi tuyển môn năng khiếu: Thí sinh phải dự thi môn năng khiếu:

+Ngành Giáo dục Mầm Non thi môn  Năng khiếu (đọc, kể chuyện diễn cảm, hát)  

+Ngành Giáo dục Thể chất thi môn  Năng khiếu TDTT (hình thái, thể lực)  

- Thời gian nộp hồ sơ thi tuyển môn năng khiếu: Hạn chót đến hết ngày 20/7/2016.

- Thời gian thi tuyển môn năng khiếu: 25-26/7/2016

- Hồ sơ dự tuyển

+ Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu đăng trên website của trường)  

+ Bản sao có chứng thực các hồ sơ sau:

   >Học bạ THPT.

   >Bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2016.

   >Các giấy tờ ưu tiên theo quy chế tuyển sinh (nếu có).

Thí sinh có thể cùng lúc nộp để xét tuyển nhiều ngành. Trường hợp thí sinh có nguyện vọng xét tuyển cả đại học và cao đẳng thì phải nộp 2 hồ sơ riêng.

- Địa điểm, thời gian nộp hồ sơ

+ Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại trường hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ:

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Bạc Liêu, số 178, đường Võ Thị Sáu, Phường 8, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

+ Thời gian: Gồm nhiều đợt, kế từ ngày 1/8/2016

+ Đối với thí sinh xét tuye63m từ kết quả thi THPT Quốc gia 2016 tại cụm thi do các trường đại học chủ trì có thể đăng ký online theo quy định của Bộ GDĐT

Lệ phí tuyển sinh

- Các ngành Giáo dục mầm non, Giáo dục thể chất: 300.000đ/hồ sơ

- Các ngành khác: 30.000đ/hồ sơ

Liên hệ:

Mọi vấn đề liên quan đến công tác tuyển sinh, thí sinh liên hệ trực tiếp tại phòng Đào tạo trường Đại học Bạc Liêu (ĐT: 0781.3821.107) hoặc truy cập website blu.edu.vn để biết thông tin chi tiết.

Bản quyền 2008 - 2017 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]
Close [X]