Đại học » Miền Nam

Trường Đại học Bạc Liêu

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

Tên trường,

Ngành học

Ký hiệu

Trường

Mã ngành

Môn thi/xét tuyển

Chỉ tiêu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU

DBL

 

 

1.680

Địa chỉ: số 178, Võ Thị Sáu, phường 8, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại: 0781.3821107. Fax: 0781.3822653.

E-mail: mail@blu.edu.vn ; Website: blu.edu.vn

 

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

 

 

 

800

 Sư phạm Toán

 

D140209

A: Toán, Lý, Hóa

A1: Toán, Lý, Tiếng Anh

50

 Sư phạm Hóa

 

D140211

A: Toán, Lý, Hóa

A1: Toán, Lý, Tiếng Anh

50

 Sư phạm Sinh

 

D140213

A: Toán, Lý, Hóa

A1: Toán, Lý, Tiếng Anh

B: Toán, Sinh, Hóa

50

 Công nghệ thông tin 

 

D480201

A: Toán, Lý, Hóa

A1: Toán, Lý, Tiếng Anh

D1: Toán, Văn, Tiếng Anh

80

 Quản trị kinh doanh

 

D340101

A: Toán, Lý, Hóa

A1: Toán, Lý, Tiếng Anh

D1: Toán, Văn, Tiếng Anh

50

 Kế toán 

 

D340301

A: Toán, Lý, Hóa

A1: Toán, Lý, Tiếng Anh

D1: Toán, Văn, Tiếng Anh

100

 Tài chính – Ngân hàng

 

D234021

A: Toán, Lý, Hóa

A1: Toán, Lý, Tiếng Anh

D1: Toán, Văn, Tiếng Anh

50

 Tiếng Việt  và Văn hóa Việt Nam

 

D220101

C: Văn, Sử, Địa

C1: văn, Sử, Tiếng Anh

D1: Toán, Văn, Tiếng Anh

150

 Nuôi trồng thủy sản

 

D620301

A: Toán, Lý, Hóa

A1: Toán, Lý, Tiếng Anh

B: Toán, Sinh, Hóa

B1: Toán, Hóa, Tiếng Anh

50

 Chăn nuôi

 

D620105

A: Toán, Lý, Hóa

A1: Toán, Lý, Tiếng Anh

B: Toán, Sinh, Hóa

B1: Toán, Hóa, Tiếng Anh

60

 Bảo vệ thực  vật

 

D620112

A: Toán, Lý, Hóa

A1: Toán, Lý, Tiếng Anh

B: Toán, Sinh, Hóa

B1: Toán, Hóa, Tiếng Anh

50

 Ngôn ngữ Anh

 

D220201

A1: Toán, Lý, Tiếng Anh

C1: Văn, Sử, Tiếng Anh

D1: Toán, Văn, Tiếng Anh

60

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

 

 

 

880

 Giáo dục Mầm Non

 

C140201

M: Toán, Văn, Năng khiếu

120

 Giáo dục thể chất

 

C140206

T: Toán, Sinh, NK TDTT

50

 Giáo dục Tiểu học

 

C140202

C: Văn, Sử, Địa

C1: Văn, Sử, Tiếng Anh

D1: Toán, Văn, Tiếng Anh

50

 Sư phạm Tiếng Anh

 

C140231

A1: Toán, Lý, Tiếng Anh

C1: Văn, Sử, Tiếng Anh

D1: Toán, Văn, Tiếng Anh

50

 Sư phạm Lịch sử

 

C140218

C: Văn, Sử, Địa

C1: Văn, Sử, Tiếng Anh

D1: Toán, Văn, Tiếng Anh

50

 Sư phạm Địa lý

 

C140219

C: Văn, Sử, Địa

D1: Toán, Văn, Tiếng Anh

50

 Sư phạm Vật lý

 

C140211

A: Toán, Lý, Hóa

A1: Toán, Lý, Tiếng Anh

50

 Sư phạm  Toán

 

C140209

A: Toán, Lý, Hóa

A1: Toán, Lý, Tiếng Anh

50

 Việt Nam học - chuyên ngành Hướng dẫn DL, Văn hóa DL

 

C220 113

A1: Toán, Lý, Tiếng Anh C: Văn, Sử, Địa

C1: văn, Sử, Tiếng Anh

D1: Toán, Văn, Tiếng Anh

60

 Công nghệ thông tin

 

C480201

A: Toán, Lý, Hóa

A1: Toán, Lý, Tiếng Anh

D1: Toán, Văn, Tiếng Anh

60

 Nuôi trồng thủy sản

 

C620301

A: Toán, Lý, Hóa

A1: Toán, Lý, Tiếng Anh

B: Toán, Sinh, Hóa

B1: Toán, Hóa, Tiếng Anh

50

 Kế toán

 

C340301

A: Toán, Lý, Hóa

A1: Toán, Lý, Tiếng Anh

D1: Toán, Văn, Tiếng Anh

90

 Khoa học máy tính

 

C480101

A: Toán, Lý, Hóa

A1: Toán, Lý, Tiếng Anh

D1: Toán, Văn, Tiếng Anh

50

 Dịch vụ thú y

 

C640201

A: Toán, Lý, Hóa

A1: Toán, Lý, Tiếng Anh

B: Toán, Sinh, Hóa

B1: Toán, Hóa, Tiếng Anh

50

 Khoa học cây trồng

 

C620110

A: Toán, Lý, Hóa

A1: Toán, Lý, Tiếng Anh

B: Toán, Sinh, Hóa

B1: Toán, Hóa, Tiếng Anh

50

* Vùng tuyển sinh: Toàn quốc

* Các phương thức tuyển sinh

1. Phương thức xét tuyển từ kết quả thi THPT quốc gia tại các cụm thi do trường đại học tổ chức.  (Trường dành 40% chỉ tiêu cho thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức này)

Điều kiện xét tuyển và hồ sơ, thời gian xét tuyển:

- Căn cứ vào kết quả thi THPT quốc gia đối với các thí sinh dự thi  tại các cụm thi do trường đại học chủ trì để xét tuyển (không sử dụng kết quả thi THPT quốc gia để xét tuyển đối với các thí sinh dự thi tại các cụm thi do địa phương chủ trì);

- Thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2. Phương thức xét tuyển từ kết quả học tập THPT và xét tuyển kết hợp với thi tuyển

(Trường dành 60% chỉ tiêu cho thí sinh đăng ký xét tuyển theo hình thức này)  

a. Xét tuyển từ kết quả học tập THPT

Điều kiện xét tuyển:

Tổng số điểm trung bình 3 môn tương ứng của khối xét tuyển của 5 học kỳ : lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 18.0 điểm trở lên đối với xét tuyển đại học và đạt từ  16.5 điểm trở lên đối với xét tuyển cao đẳng.

Trong đó điểm Trung bình các môn học (TBMH) được tính như sau:

 ĐTBMH = TBM1+TBM2+TBM3

Trong đó: TBM1 là điểm trung bình môn 1 trong 5 học kỳ, TBM2 là điểm trung bình môn 2 trong 5 học kỳ, TBM3 là điểm trung bình môn 3 trong 5 học kỳ.

b. Xét tuyển từ kết quả học tập THPT kết hợp với thi tuyển môn năng khiếu (áp dụng đối với ngành Cao đẳng Giáo dục Mầm Non và Cao đẳng Giáo dục thể chất )

Điều kiện xét tuyển: gồm xét tuyển từ kết quả học tập THPT và thi tuyển

- Sơ tuyển từ kết quả học tập THPT: Tổng điểm trung bình chung 2 môn tương ứng của khối xét tuyển của 5 học kỳ: lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 11.0 điểm trở lên.

- Thi tuyển: Thí sinh phải dự thi môn năng khiếu:

+Ngành Giáo dục Mầm Non thi môn  Năng khiếu (đọc, kể chuyện diễn cảm, hát)  

+Ngành Giáo dục Thể chất thi môn  Năng khiếu TDTT (hình thái, thể lực)  

- Thời gian sơ tuyển và thi tuyển môn năng khiếu: Dự kiến cuối tháng 7/2015, sau khi biết kết quả kỳ thi THPT quốc gia.

- Hồ sơ dự tuyển

+ Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu đăng trên website của trường)  

+ Bản sao có chứng thực các hồ sơ sau:

   >Học bạ THPT.

   >Bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2015.

   >Các giấy tờ ưu tiên theo quy chế tuyển sinh (nếu có).

Thí sinh có thể cùng lúc nộp để xét tuyển nhiều ngành. Trường hợp thí sinh có nguyện vọng xét tuyển cả đại học và cao đẳng thì phải nộp 2 hồ sơ riêng.

- Địa điểm, thời gian nộp hồ sơ

Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại trường hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ:

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Bạc Liêu, số 178, đường Võ Thị Sáu, Phường 8, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Thời gian: sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT quốc gia  (tháng 7/2015).

3. Quy trình và nguyên tắc xét tuyển

- Quy trình

Trường Đại học Bạc Liêu xét tuyển nhiều đợt, đợt 1 thực hiện ngay sau khi có kết quả tốt nghiệp THPT quốc gia (dự kiến vào cuối tháng 7/2014). Nếu còn chỉ tiêu, trường tiếp tục tổ chức xét tuyển thêm các đợt  tiếp theo. Mỗi đợt cách nhau 20 ngày và kết thúc trước ngày 31/11/2015.

- Nguyên tắc xét tuyển

  - Kết quả xét tuyển dựa vào tổng điểm 3 môn (đã quy đổi) cộng  điểm ưu tiên tính từ cao xuống đến hết chỉ tiêu của từng ngành.

  - Chính sách ưu tiên: Trường thực hiện các chính sách ưu tiên được quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy

Bản quyền 2008 - 2016 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]
Close [X]