Đại học » Miền Nam

Trường Đại học An Giang

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

Ký hiệu trường: TAG

ĐC: Số 18 Ung Văn Khiêm, P.Đông Xuyên, Tp.Long Xuyên, An Giang;

ĐT: (076) 3 846074, (076) 3 847567; Fax: (076) 3 842560; Website: www.agu.edu.vn

Ngành học

Mã ngành

Môn xét tuyển

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

2.075

+ Sư phạm

 

 

660

SP Toán học

D140209

-Toán, Lý, Hoá.

-Toán, Lý, tiếng Anh

40

SP Vật lý

D140211

-Toán, Lý, Hoá.

-Toán, Lý, tiếng Anh

40

SP Hóa học

D140212

-Toán, Lý, Hoá

-Toán, Hóa, Sinh

40

SP Sinh học

D140213

-Toán, Hóa, Sinh

40

SP Ngữ văn

D140217

-Ngữ văn, Sử, Địa.

40

SP Lịch sử

D140218

-Ngữ văn, Sử, Địa.

40

SP Địa lý

D140219

-Ngữ văn, Sử, Địa.

40

SP Tiếng Anh

D140231

-Ngữ văn, Toán, tiếng Anh*

40

Giáo dục Tiểu học

D140202

-Toán, Lý, Hoá..

-Toán, Lý, tiếng Anh,

-Ngữ văn, Sử, Địa, 

-Toán, Ngữ văn, tiếng Anh.

100

Giáo dục Mầm non (LK ĐHSP Huế)

D140201

-Ngữ văn, Toán, Năng khiếu.

200

Giáo dục Chính trị

D140205

-Ngữ văn, Sử, Địa.

-Toán, Ngữ văn, tiếng Anh

40

Nhóm ngành Kinh tế

 

 

450

-Tài chính doanh nghiệp

D340203

-Toán, Lý, Hoá..

-Toán, Lý, tiếng Anh.

-Toán, Ngữ  văn, tiếng Anh

100

-Kế toán

D340301

100

-Kinh tế quốc tế

D310106

50

-Quản trị kinh doanh

D340101

100

-Tài chính-Ngân hàng

D340201

100

Nhóm ngành Nông nghiệp

 

 

343

-Nuôi trồng thủy sản

D620301

-Toán, Lý, Hoá..

-Toán, Lý, tiếng Anh.

-Toán, Hóa, Sinh.

40

-Chăn nuôi

D620105

60

-Khoa học cây trồng

D620110

70

-Phát triển nông thôn

D620116

70

-Bảo vệ thực vật

D620112

103

Nhóm ngành Pháp luật

 

 

100

-Luật (xin mở ngành)

D380101

-Ngữ văn, Sử, Địa.

-Toán, Ngữ văn, tiếng Anh

100

Nhóm ngành Công nghệ - Kỹ thuật

 

 

392

-Công nghệ thông tin

D480201

-Toán, Lý, Hoá..

-Toán, Lý, tiếng Anh

-Toán, Ngữ  văn, tiếng Anh

60

-Kỹ thuật phần mềm

D480103

60

-Công nghệ thực phẩm

D540101

-Toán, Lý, Hoá.

-Toán, Lý, tiếng Anh.

-Toán, Hóa, Sinh

60

-Công nghệ sinh học

D420201

72

-Công nghệ kỹ thuật môi trường

D510406

40

-Quản lý tài nguyên và môi trường

D850101

100

Nhóm ngành Xã hội - Nhân văn

 

 

130

-Việt Nam học (VH du lịch)

D220113

-Toán, Lý, tiếng Anh.

-Ngữ văn, Sử, Địa.

-Toán, Ngữ văn, tiếng Anh

50

-Ngôn ngữ Anh

D220201

-Ngữ văn, Toán, tiếng Anh*.

80

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

690

Nhóm ngành Sư phạm

 

 

330

-Sư phạm Tiếng Anh

C140231

-Ngữ văn, Toán, tiếng Anh*.

70

-Giáo dục Tiểu học

C140202

-Toán, Lý, Hoá..

-Toán, Lý, tiếng Anh.

-Ngữ văn, Sử, Địa, 

-Toán, Ngữ văn, tiếng Anh.

70

-Giáo dục Mầm non

C140201

-Ngữ văn, Toán, Năng khiếu.

80

-Sư phạm Tin học

C140210

-Toán , Lý, Hoá.

-Toán, Lý, ,tiếng Anh.

-Toán,Ngữ  văn, tiếng Anh

30

-Giáo dục Thể chất

C140206

-Sinh, Toán, Năng khiếu  TDTT.

30

-Sư phạm Âm nhạc

C140221

-Ngữ văn và 2 môn năng khiếu.

25

-Sư phạm Mỹ thuật

C140222

-Ngữ văn và 2 môn năng khiếu.

25

Nhóm ngành Kinh tế

 

-Toán, Lý, Hóa

-Toán, Lý, tiếng Anh

-Toán, Ngữ văn, tiếng Anh

60

-Kế toán

C340301

30

-Quản trị kinh doanh

C340101

 

30

 Nhóm ngành nông nghiệp

 

 

150

-Nuôi trồng thủy sản

C620301

-Toán, Lý, Hoá..

-Toán, Lý, iếng Anh.

-Toán, Hóa, Sinh

30

-Chăn nuôi

C620105

30

-Khoa học cây trồng

C620110

30

-Phát triển nông thôn

C620116

30

-Bảo vệ thực vật

C620112

30

Nhóm ngành Công nghệ-Kỹ thuật

 

 

120

-Công nghệ thực phẩm

C540102

-Toán, Lý, Hoá..

-Toán, Lý, tiếng Anh.

-Toán, Hóa, Sinh

30

-Công nghệ sinh học

C420201

30

-Sinh học ứng dụng

C420203

30

-Công nghệ thông tin

C480201

-Toán, Lý, Hoá.

-Toán, Lý, tiếng Anh.

-Toán, Ngữ  văn, tiếng Anh

30

 Nhóm ngành Xã hội - Nhân văn

 

 

30

-Việt Nam học (VH du lịch)

C220113

-Toán, Lý, tiếng Anh.

-Ngữ văn, Sử, Địa

-Toán, Ngữ văn, tiếng Anh

30

* Vùng tuyển sinh:

- Các ngành ngoài sư phạm trường tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long;

- Các ngành sư phạm: bậc ĐH tuyển thí sinh có hô khẩu thường trú tại các tỉnh An Giang, Đông Tháp, Kiên Giang và quận Thốt Nốt, huyện Vĩnh Thạnh (TP Cần Thơ). Bậc CĐ trường chỉ tuyển thi sinh có hộ khâu thường trú tại tỉnh An Giang.

* Phương thức TS:

- Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia. Thời gian xét tuyển theo quy định của Bộ GD-ĐT.

- Riêng ngày thi các môn năng khiếu (Âm nhạc, Mỹ thuật, GD Mầm non, Giáo dục Thể chất) trường sẽ thông báo khi thí sinh dự thi các môn văn hóa, kỳ thi THPT quốc gia.

- Điểm xét tuyển theo ngành học và ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào mà Bộ GD-ĐT quy định.

- Các ngành Sư phạm tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh: môn Tiếng Anh nhân hệ số 2

- Các ngành Giáo dục thể chất, SP Âm nhạc, SP Mỹ thuật: môn Năng khiếu nhân hệ số 2

* Chỗ ở KTX: 5.000 chỗ cho năm học 2016-2017.

Bản quyền 2008 - 2017 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]
Close [X]