Đại học » Miền Nam

Trường Đại học Đồng Tháp

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2017
*******

* Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

* Mã trường: SPD
* Địa chỉ: Số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
* Điện thoại: (067) 3881.518;

* Website: www.dthu.edu.vn

 

1. Đối tượng tuyển sinh:

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học; người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ GDĐT;

Thí sinh có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành. Đối với người khuyết tật được UBND tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt và học tập do hậu quả của chất độc hoá học là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học: Hiệu trưởng xem xét, quyết định cho dự tuyển sinh vào các ngành học phù hợp với tình trạng sức khỏe.

Quân nhân hoặc công an nhân dân tại ngũ chỉ được dự tuyển khi được cấp có thẩm quyền cho phép đi học; Quân nhân tại ngũ sắp hết hạn nghĩa vụ quân sự theo quy định, nếu được Thủ trưởng từ cấp trung đoàn trở lên cho phép, thì được dự tuyển theo nguyện vọng cá nhân, nếu trúng tuyển phải nhập học ngay năm đó, không được bảo lưu sang năm học sau.

2. Phạm vi tuyển sinh: Cả nước

3. Phương thức tuyển sinh:

3.1. Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2017.

- Xét tuyển tất cả các ngành đào tạo trình độ đại học và cao đẳng sư phạm theo tổ hợp môn thi quy định tại mục 6

- Các ngành không thuộc lĩnh vực đào giáo viên tuyển 50% chỉ tiêu theo phương thức này.

3.2. Xét tuyển theo kết quả học bạ lớp 12 THPT:

- Chỉ xét tuyển các ngành không thuộc lĩnh vực đào tạo giáo viên, với 50% chỉ tiêu theo từng ngành;

- Xét tuyển dựa vào kết quả học bạ lớp 12 (giáo dục chính quy) theo tổ hợp môn thi quy định tại mục 6.

3.3. Xét tuyển kết hợp thi tuyển: Xét tuyển các môn văn hóa theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2017 (hoặc kết quả học bạ lớp 12 THPT) kết hợp thi tuyển các môn năng khiếu.

4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo ngành/ nhóm ngành, theo từng phương thức tuyển sinh và trình độ đào tạo: Xem mục 6

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:

5.1. Điểm nhận ĐKXT theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2017:

Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp môn (trong đó không có môn nào 1,0 điểm trở xuống) + điểm ưu tiên ≥ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GDĐT

5.2. Điểm nhận ĐKXT theo kết quả học bạ lớp 12 THPT

Điểm trung bình 3 môn theo tổ hợp môn ≥ 6,0 điểm

5.3. Điểm nhận đăng ký xét tuyển kết hợp thi tuyển (các ngành năng khiếu)

- Các môn văn hóa:

+ Theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2017: không có môn nào có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống.

+ Theo kết quả học bạ lớp 12 THPT: Điểm trung bình các môn đạt từ 6,0 trở lên.

- Thi tuyển các môn năng khiếu: Thi tại Trường Đại học Đồng Tháp

6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:

Tên ngành

Mã ngành

Môn thi / xét tuyển

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

2.940

Quản lý giáo dục

52140114

Văn, Sử, Địa

Toán, Văn, Tiếng Anh

40

Giáo dục Mầm non

52140201

Toán, Văn, NK GDMN

300

Giáo dục Tiểu học

 

52140202

Văn, Toán, Lý

Văn, Toán, Sử

Văn, Toán, Địa

Văn, Toán,Tiếng Anh

 

300

Giáo dục Chính trị

 

52140205

Văn, Sử, Địa

Văn, Sử, GDCD

Văn, Toán, Tiếng Anh

Văn, Sử, Tiếng Anh

 

40

Giáo dục Thể chất

52140206

Toán, Sinh, NK TDTT

40

Sư phạm Toán học

52140209

Toán, Lý, Hóa

Toám, Lý, Tiếng Anh

40

Sư phạm Tin học

52140210

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

40

Sư phạm Vật lý

52140211

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

40

Sư phạm Hóa học

52140212

Toán, Lý, Hóa

Toán, Hóa, Sinh

Toán, Hóa, Tiếng Anh

40

Sư phạm Sinh học

52140213

Toán, Lý, Sinh

Toán, Hóa, Sinh

Toán, Sinh, Tiếng Anh

40

Sư phạm Ngữ văn

52140217

Văn, Sử, Địa

Văn, Sử, GDCD

Văn, Sử, Tiếng Anh

Văn, Địa, Tiếng Anh

40

Sư phạm Lịch sử

52140218

Văn, Sử, Địa

Văn, Sử, GDCD

Văn, Sử, Tiếng Anh

40

Sư phạm Địa lý

52140219

Văn, Sử, Địa

Văn, Toán, Địa

Toán, Địa, Tiếng Anh

40

Sư phạm Âm nhạc

52140221

Văn, Hát, Thẩm âmTiết tấu

40

Sư phạm Mỹ thuật

52140222

Văn, Trang trí, Hình họa

40

Sư phạm Tiếng Anh

52140231

Văn, Toán, Tiếng Anh

Văn, Sử, Tiếng Anh

Văn, Địa, Tiếng Anh

40

Việt Nam học (Văn hóa du lịch)

52220113

Văn, Sử, Địa

Văn, Sử, GDCD

Văn, Địa, GDCD

Văn, Sử, Tiếng Anh

 

150

Ngôn ngữ Anh

52220201

Văn, Toán, Tiếng Anh

Văn, Sử, Tiếng Anh

Văn, Địa, Tiếng Anh

 

150

Ngôn ngữ Trung Quốc

52220204

Văn, Sử, Địa

Văn,Toán,Tiếng Anh

Văn, Sử, Tiếng Anh

Văn, Địa, Tiếng Anh

 

100

Quản lý văn hóa

 

52220342

Văn, Sử, Địa

Văn, Sử, GDCD

Văn, Địa, GDCD

Văn, Sử, Tiếng Anh

 

100

Quản trị kinh doanh

 

52340101

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

Văn, Toán, Tiếng Anh

 

200

Tài chính-Ngân hàng

 

52340201

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

Văn, Toán, Tiếng Anh

 

100

Kế toán

 

52340301

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

Văn, Toán, Tiếng Anh

 

200

Khoa học môi trường

 

52440301

Toán, Lý, Hóa

Toán, Hóa, Sinh

Toán, Hóa, Tiếng Anh

Toán, Sinh, Tiếng Anh

 

300

Khoa học máy tính

52480101

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

50

Nuôi trồng thủy sản

 

52620301

Toán, Lý, Hóa

Toán, Hóa, Sinh

Toán, Hóa, Tiếng Anh

Toán, Sinh, Tiếng Anh

 

130

Công tác xã hội

 

52760101

Văn, Sử, Địa

Văn, Sử, GDCD

Văn, Địa, GDCD

Văn, Sử, Tiếng Anh

 

150

Quản lý đất đai

 

52850103

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Hóa, Sinh

Toán, Hóa, Tiếng Anh

 

150

Các ngành đào tạo cao đẳng

 

 

300

Giáo dục Mầm non

51140201

Văn, Toán, NK GDMN

150

Giáo dục Tiểu học

 

51140202

Văn, Toán, Lý

Văn, Toán, Sử

Văn, Toán, Địa

Văn, Toán,Tiếng Anh

 

150

TỔNG CÔNG

 

 

3.240

Ghi chú: Môn có chữ in đậm là môn chính

 

7. Tổ chức tuyển sinh:

7.1. Nhận hồ sơ ĐKXT theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2017:

- Đợt 1: Theo quy định của Bộ GDĐT

- Các đợt bổ sung: Thông báo cụ thể trên website www.dthu.edu.vn

7.2. Nhận hồ sơ ĐKXT theo kết quả học bạ lớp 12 THPT

- Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT: 25/6/2017 đến 25/7/2017

- Hồ sơ gồm:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển: mẫu 1;

+ Học bạ THPT (bản sao công chứng);

+ Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (bản sao công chứng);

+ Các giấy chứng nhận hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên (nếu có). Để được hưởng chế độ thuộc vùng cao, vùng sâu, khu kinh tế mới, xã đặc biệt khó khăn thí sinh phải có bản sao công chứng Sổ đăng ký hộ khẩu thường trú;

+ Một phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh.

+ Lệ phí: Theo quy định của Bộ GDĐT

- Hình thức nhận: Nhận tại trường hoặc qua bưu điện bằng chuyển phát nhanh theo địa chỉ: Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng đào tạo, Trường Đại học Đồng Tháp, số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

7.3. Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển kết hợp thi tuyển:

- Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT: 25/6/2017 đến 06/7/2017

- Hồ sơ gồm:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển: mẫu 2 (hoặc mẫu 3);

+ Học bạ THPT (bản sao công chứng);

+ Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (bản sao công chứng);

+ Các giấy chứng nhận hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên (nếu có). Để được hưởng chế độ thuộc vùng cao, vùng sâu, khu kinh tế mới, xã đặc biệt khó khăn thí sinh phải có bản sao công chứng Sổ đăng ký hộ khẩu thường trú;

+ Một phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh.

+ Lệ phí: Theo quy định của Bộ GDĐT

- Hình thức nhận: Nhận tại trường hoặc qua bưu điện bằng chuyển phát nhanh theo địa chỉ: Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng đào tạo, Trường Đại học Đồng Tháp, số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

- Thời gian thi năng khiếu: Ngày 10/7/2017 tại trường Đại học Đồng Tháp

8. Chính sách ưu tiên: Theo quy định của Bộ GDĐT

9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển: Theo quy định của Bộ GDĐT

- Lệ phí xét tuyển: 30.000 đ/ hồ sơ

- Lệ phí thi tuyển (các môn năng khiếu): 330.000 đ/ hồ sơ

10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy: Học phí năm học 2017-2018 thực hiện theo mức trần quy định tại Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Bản quyền 2008 - 2018 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]