Đại học » Miền Nam

Trường Đại học Đồng Tháp

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH
ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

Mã trường: SPD
Địa chỉ: Số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: (067) 3881.518; Website: www.dthu.edu.vn

Ngành học

Mã ngành

Môn thi / xét tuyển

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

2.850

Quản lý giáo dục

D140114

Văn, Sử, Địa

40

Toán, văn, Tiếng Anh

Giáo dục Mầm non

D140201

Toán, Văn, NK GDMN

300

Giáo dục Tiểu học

 

D140202

Văn, Sử, Địa

 

280

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Văn, Tiếng Anh

Giáo dục Chính trị

D140205

Văn, Sử, Địa

100

Toán, Văn, Tiếng Anh

Giáo dục Thể chất

D140206

Toán, Văn, NK TDTT

80

Toán, Sinh, NK TDTT

Sư phạm Toán học

D140209

Toán, Lý, Hóa

80

Toám, Lý, Tiếng Anh

Sư phạm Tin học

D140210

Toán, Lý, Hóa

80

Toán, Lý, Tiếng Anh

Sư phạm Vật lý

D140211

Toán, Lý, Hóa

80

Toán, Lý, Tiếng Anh

Sư phạm Hóa học

D140212

Toán, Lý, Hóa

80

Toán, Sinh, Hóa

Sư phạm Sinh học

D140213

Toán, Sinh, Hóa

80

Sư phạm Ngữ văn

D140217

Văn, Sử, Địa

80

Sư phạm Lịch sử

D140218

Văn, Sử, Địa

80

Sư phạm Địa lý

D140219

Văn, Sử, Địa

80

Toán, Văn, Địa

Sư phạm Âm nhạc

D140221

Văn, Thầm âm-tiết tấu, HÁT

40

Sư phạm Mỹ thuật

D140222

Văn, Trang trí, HÌNH HỌA

40

Sư phạm Tiếng Anh

D140231

Toán, Văn, TIẾNG ANH

80

Việt Nam học (Văn hóa du lịch)

D220113

Văn, Sử, Địa

100

Toán, Văn, Tiếng Anh

Ngôn ngữ Anh

D220201

Toán, Văn, TIẾNG ANH

100

Ngôn ngữ Trung Quốc

D220204

Văn, Sử, Địa

100

Toán, Văn, Tiếng Anh

Quản lý văn hóa

D220342

Văn, Sử, Địa

100

Toán, Văn, Tiếng Anh

Quản trị kinh doanh

 

D340101

Toán, Lý, Hóa

 

150

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Văn, Tiếng Anh

Tài chính-Ngân hàng

 

D340201

Toán, Lý, Hóa

 

100

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Văn, Tiếng Anh

Kế toán

 

D340301

Toán, Lý, Hóa

 

150

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Văn, Tiếng Anh

Khoa học môi trường

D440301

Toán, Lý, Hóa

150

Toán, Sinh, Hóa

Khoa học máy tính

D480101

Toán, Lý, Hóa

50

Toán, Lý, Tiếng Anh

Nuôi trồng thủy sản

D620301

Toán, Lý, Hóa

50

Toán, Sinh Hóa

Công tác xã hội

D760101

Văn, Sử, Địa

100

Toán, Văn, Tiếng Anh

Quản lý đất đai

 

D850103

Toán, Lý, Hóa

 

100

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Sinh, Hóa

Các ngành đào tạo cao đẳng

 

 

500

Giáo dục Mầm non

C140201

Toán, Văn, NK GDMN

80

Giáo dục Tiểu học

 

C140202

Văn, Sử, Địa

 

40

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Văn, Tiếng Anh

Sư phạm Toán học

C140209

Toán, Lý, Hóa

40

Toán, Lý, Tiếng Anh

Sư phạm Vật lý

C140211

Toán, Lý, Hóa

40

Toán, Lý, Tiếng Anh

Sư phạm Hóa học

C140212

Toán, Lý, Hóa

40

Toán, Sinh, Hóa

Sư phạm Sinh học

C140213

Toán, Sinh, Hóa

40

Sư phạm Ngữ văn

C140217

Văn, Sử, Địa

40

Sư phạm Lịch sử

C140218

Văn, Sử, Địa

40

Sư phạm Địa lý

C140219

Văn, Sử, Địa

40

Toán, Văn, Địa

Tiếng Anh

C220201

Toán, Văn, TIẾNG ANH

50

Tin học ứng dụng

C480202

Toán, Lý, Hóa

50

Toán, Lý, Tiếng Anh

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
- Phương thức TS:
1. Đối với 05 ngành Việt Nam học, Ngôn ngữ Trung Quốc, Quản lý văn hóa, Công tác xã hội, Nuôi trồng thuỷ sản, trường tuyển sinh theo 2 phương thức:
- Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 THPT, với môn xét tuyển là: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí cho các ngành Việt Nam học, Ngôn ngữ Trung Quốc, Quản lý văn hoá, Công tác xã hội; Môn Toán, Hoá học, Sinh học cho ngành Nuôi trồng thủy sản
- Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 do các trường đại học tổ chức theo tổ hợp môn thi được quy định đối với từng ngành
2. Đối với các ngành năng khiếu (Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật): Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia năm 2016 do các trường đại học tổ chức đối với các môn văn hóa và kết quả thi môn năng khiếu năm 2016 do Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức (sau ngày thi THPT quốc gia).
3. Đối với các ngành khác: Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia năm 2016 do các trường đại học tổ chức theo tổ hợp môn thi được quy định đối với từng ngành.
Xem chi tiết tại Đề án tuyển sinh của Trường ĐH Đồng Tháp trên website www.dthu.edu.vn

 

Bản quyền 2008 - 2017 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]
Close [X]