Nghề Thống kê doanh nghiệp

Tên nghề:        THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

- Kiến thức:

+ Nêu được các cấu trúc ngữ pháp thường gặp trong tiếng Anh và có đủ vốn từ để đọc được tài liệu chuyên ngành nâng cao bằng tiếng Anh;

+ Ứng dụng được tin học trong công tác văn phòng và vào hoạt động nghề;

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, pháp luật, kinh tế - xã hội, tài chính - tiền tệ, kế toán trong việc thực hiện các nghiệp vụ thống kê;

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về thống kê: Khái niệm, quá trình nghiên cứu, phân tổ, các mức độ, dãy số thời gian, chỉ số và các kiến thức nâng cao về thống kê: Điều tra chọn mẫu, hồi quy tương quan, dự đoán thống kê ngắn hạn, lý thuyết quyết định;

+ Trình bày được khái niệm, ý nghĩa, phương pháp tổng hợp, phân tích, đánh giá các hoạt động thống kê trong doanh nghiệp: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, lao động, năng suất lao động, tiền lương, tài sản cố định, thiết bị sản xuất, nguyên vật liệu;

+ Trình bày được khái niệm, ý nghĩa, phương pháp tổng hợp, phân tích, đánh giá các hoạt động thống kê trong doanh nghiệp: Giá thành sản phẩm, tài chính, hiệu quả sản xuất kinh doanh;

+ Trình bày được khái niệm, ý nghĩa, phương pháp tổng hợp, phân tích, đánh giá các hoạt động thống kê trong doanh nghiệp: thương mại, đầu tư xây dựng, nông nghiệp;

+ Trình bày được các mô hình và phương pháp dự đoán thống kê;

+ Trình bày được các phương pháp xây dựng báo cáo thống kê trong các hoạt động sản xuất kinh doanh;

+ Có kiến thức cơ bản về hoạt động thống kê doanh nghiệp: Điều tra, tổng hợp, đoán cáo, phân tích và dự đoán các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

+ Biết cập nhật các chính sách phát triển kinh tế xã hội và các chế độ liên quan đến công tác thống kê doanh nghiệp.

- Kỹ năng:

+ Kèm cặp và hướng dẫn công nhân bậc thấp;

+ Kiểm tra và giám sát việc thực hiện công việc của người có trình độ trung cấp nghề;

+ Nói tiếng Anh lưu loát với người nước ngoài và dịch được các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành bằng tiếng Anh;

+ Sử dụng thành thạo máy tính trong công việc văn phòng, tìm kiếm thông tin trên mạng Internet, các ứng dụng phục vụ cho chuyên ngành và quản lý, tổ chức sản xuất;

+ Lập được kế hoạch điều tra thống kê;

+ Tổ chức được công tác điều tra thống kê theo các lĩnh vực;

+ Tổng hợp được tài liệu điều tra thống kê;

+ Phân tích được tài liệu điều tra thống kê;

+ Đánh giá được và dự đoán được tài liệu điều tra thống kê;

+ Lập được báo cáo thống kê;

+ Thực hiện đổi mới các hoạt động thống kê;

+ Thiết lập được mối quan hệ giữa doanh nghiệp với các tổ chức thống kê;

+ Sử dụng thành thạo phần mềm thống kê chuyên dụng vào công tác tổng hợp, điều tra và dự đoán thống kê;

+ Cung cấp đầy đủ thông tin kinh tế và tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp cải tiến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

- Chính trị, đạo đức:

 + Có hiểu biết một số kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp, Pháp luật của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

+ Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng Cộng sản Việt Nam;

+ Có lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và lợi ích của đất nước;

+ Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp;

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỷ mỉ, chính xác;

+ Tuân thủ các quy định của pháp luật kinh tế, chịu trách nhiệm cá nhân với nhiệm vụ được giao;

+ Có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của công việc;

+ Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, sáng tạo ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc, giải quyết các tình huống phức tạp trong thực tế.

- Thể chất và quốc phòng:

+ Đủ sức khoẻ theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế;

+ Biết giữ gìn vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường, có thói quen rèn luyện thân thể, đạt tiêu chuẩn sức khoẻ theo quy định nghề đào tạo;

+ Có những kiến thức, kĩ năng cơ bản cần thiết theo chương trình giáo dục quốc phòng; Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc.

Cơ hội việc làm:

- Làm cán bộ phụ trách, cán bộ nghiệp vụ, nhân viên tại các phân xưởng, phòng ban trong các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế - xã hội;

- Làm cán bộ phụ trách, cán bộ nghiệp vụ, nhân viên tại các bộ phận thống kê ở các cơ quan trong hệ thống tổ chức thống kê;

- Làm cán bộ phụ trách, cán bộ nghiệp vụ, nhân viên tại tổng cục, chi cục thống kê.

 

DANH MỤC CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

Các môn học chung

1

Chính trị

4

Giáo dục quốc phòng - An ninh

2

Pháp luật

5

Tin học

3

Giáo dục thể chất

6

Ngoại ngữ

Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

 Các môn học, mô đun cơ sở

1

Kinh tế chính trị

8

Nguyên lý thống kê 2

2

Luật kinh tế

9

Lý thuyết tài chính

3

Lý thuyết xác suất, thống kê toán

10

Nguyên lý kế toán

4

Soạn thảo văn bản

11

Quản trị doanh nghiệp

5

Anh văn chuyên ngành

12

Kế toán doanh nghiệp

6

Kinh tế vi mô

13

Tài chính doanh nghiệp

7

Nguyên lý thống kê 1

 

 

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

1

Thống kê kinh doanh trong doanh nghiệp 1

7

Tin học thống kê 2

2

Thống kê kinh doanh trong doanh nghiệp 2

8

Thực hành Thống kê kinh doanh trong doanh nghiệp 1

3

Thống kê kinh doanh trong doanh nghiệp 3

9

Thực hành Thống kê kinh doanh trong doanh nghiệp 2

4

Thống kê kinh doanh trong doanh nghiệp 4

10

Thực hành Thống kê kinh doanh trong doanh nghiệp 3

5

Xây dựng biểu mẫu thống kê hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp

11

Thực hành Thống kê kinh doanh trong doanh nghiệp 4

6

Tin học thống kê 1

12

Thực tập tốt nghiệp

Các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn

1

Quản trị học

11

Thống kê môi trường

2

Kinh tế quốc tế

12

Kinh tế lượng

3

Marketing

13

Thống kê bảo hiểm

4

Thị trường chứng khoán

14

Marketing dịch vụ

5

Hệ thống thông tin quản lý

15

Lý thuyết tiền tệ tín dụng

6

Lập và phân tích dự án đầu tư

16

Tâm lý học quản lý

7

Thống kê kinh tế

17

Thống kê chất lượng

8

Phân tích hoạt động kinh doanh

18

Thực hành thống kê chất lượng

9

Thị trường tài chính

19

Thương mại điện tử

10

Tổ chức lao động khoa học

20

Thực hành thống kê bảo hiểm

 

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]