Nghề Công tác xã hội

Tên nghề:        CÔNG TÁC XÃ HỘI

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Thời gian khoá học: 03 năm

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO: 

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:  

Kiến thức:

- Sinh viên được cung cấp các kiến thức về Chính trị, Pháp luật, Xã hội học làm cơ sở thực hành nghề. Các kiến thức về nghề nghiệp công tác xã hội, công tác xã hội với cá nhân, nhóm và cộng đồng, kiến thức về chính sách an sinh xã hội với các nhóm đối tượng đặc thù; dân số kế hoạch hóa gia đình;

- Được trang bị các kiến thức về tổ chức các hoạt động văn hóa, tổ chức huy động nguồn lực;

- Được trang bị kiến thức về giao tiếp, thương thuyết, vận động;

- Nắm chắc hệ thống lý thuyết về hành vi con người, về hệ thống, lý thuyết tâm lý ứng dụng trong giải quyết vấn đề của đối tượng;

- Nắm vững kiến thức tham vấn, trị liệu tâm lý;

- Nắm vững kiến thức quản trị công tác xã hội;

- Được trang bị kiến thức về nghiên cứu trong công tác xã hội;

- Sử dụng tiếng anh chuyên ngành để tham khảo tài liệu và giao tiếp với người nước ngoài;

- Ứng dụng thành thạo tin học trong công việc văn phòng và biết tìm kiếm, xử lý thông tin trên Internet phục vụ công việc chuyên môn.

Kỹ năng:

- Vận dụng tốt và linh hoạt các kỹ năng lắng nghe tích cực, đặt câu hỏi, kỹ năng phỏng vấn, tham vấn, trợ giúp đối tượng;

- Thành thạo kỹ năng truyền thông vận động, kỹ năng giám sát, đánh giá, thu thập thông tin;

- Có khả năng kiểm tra và giám sát việc thực hiện công việc của người có trình độ trung cấp nghề công tác xã hội, những tình nguyện viên ở cơ sở;

- Tổ chức được các chương trình hỗ trợ đối tượng;

- Vận dụng tốt kỹ năng giải quyết xung đột trong nhóm và gia đình;

- Thực hiện tốt kỹ năng thương thuyết;

- Thực hiện tốt kỹ năng trị liệu tâm lý;

- Thực hiện tốt kỹ năng xử lý khủng hoảng;

- Thực hiện tốt kỹ năng quản trị trong công tác xã hội.

Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

Chính trị, đạo đức:

- Hiểu biết về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp và  Pháp luật của Nhà nước;

- Nắm vững quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam, thành tựu và định hướng phát triển của nghề Công tác xã hội;

- Hiểu biết về truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam;

- Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân, sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật;

- Yêu nghề có lối sống lành mạnh, phù hợp với phong tục, tập quán của dân tộc;

- Tôn trọng đối tượng, không phán xét, phê phán;

- Trợ giúp đối tượng dựa trên quyền con người;

- Luôn luôn học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu của công việc.

Thể chất và quốc phòng:

- Đủ sức khỏe theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế;

- Có hiểu biết các phương pháp rèn luyện thể chất;

- Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình Giáo dục quốc phòng- An ninh;

- Có ý thức tổ chức kỷ luật, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Cơ hội việc làm:

Sinh viên tốt nghiệp sẽ làm việc tại:

- Các cơ sở xã hội, bảo trợ xã hội;

- Các tổ chức thuộc lĩnh vực an sinh xã hội;

- Các lĩnh vực có liên quan như y tế, pháp luật, văn hóa, truyền thông cũng như các cơ quan, tổ chức, đoàn thể xã hội;

- Các tổ chức chính phủ, tổ chức phi Chính phủ.

 

DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

Các môn chung

1

Chính trị

4

Giáo dục quốc phòng – An ninh

2

Pháp luật

5

Tin học

3

Giáo dục thể chất

6

Tiếng Anh

Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

1

Văn hóa cộng đồng

7

Kỹ năng sống

2

Xã hội học

8

Luật pháp về các vấn đề xã hội

3

Điều tra xã hội học

9

Chính sách xã hội

4

Thống kê xã hội

10

Hành vi con người và môi trường

5

Soạn thảo văn bản và lưu trữ hồ sơ

11

Nhập môn Công tác xã hội

6

Kỹ năng giao tiếp

 

 

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

1

Công tác xã hội cá nhân và nhóm

7

Công tác xã hội với trẻ em

2

Chăm sóc sức khỏe cộng đồng

8

Công tác xã hội với người cao tuổi

3

Truyền thông và vận động xã hội

9

Công tác xã hội với người khuyết tật

4

Phát triển cộng đồng

10

Công tác xã hội với người nghèo

5

Tham vấn

11

Công tác xã hội với người có và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

6

Quản trị ngành Công tác xã hội

12

Thực tập và thi tốt nghiệp

Các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn

1

Dân số - Sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình

5

Công tác xã hội với phụ nữ và trẻ em gái

2

Bạo lực gia đình

6

Công tác xã hội với nhóm dân tộc ít người

3

Lạm dụng ma túy và chất gây nghiện

7

Các Chuyên đề

4

Chăm sóc sức khỏe tâm thần

8

Tiếng Anh chuyên ngành

 

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]