Chương trình đào tạo » Cao đẳng & Trung cấp

VẬN HÀNH THIẾT BỊ HÓA DẦU

-

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Nắm vững các kiến thức cơ bản và cơ sở của môn học đã được trang bị phù hợp với trình độ;

+ Hiểu biết được kết cấu, nguyên lý làm việc và sự cần thiết của mỗi loại thiết bị trong các nhà máy sản xuất các sản phẩm hóa dầu;

+ Vận dụng được các kiến thức về nguyên lý làm việc vào vận hành các thiết bị trong dây chuyền sản xuất và chế biến các sản phẩm dầu mỏ;

+ Trình bày được các quy trình sản xuất và chế biến dầu mỏ, khí và các sản phẩm dầu mỏ;

+ Trình bày được các quy trình sản xuất các sản phẩm hóa dầu trong các dây chuyền công nghệ tại nhà máy sản xuất phân đạm, sản xuất nhựa, dung môi hữu cơ, chất hoạt động bề mặt và sản xuất amoniac;

+ Ứng dụng được các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào các quy trình vận hành thiết bị.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Thực hiện thành thạo các quy trình sản xuất, vận hành đã được học;

+ Xây dựng được quy trình vận hành cho các quá trình công nghệ chế biến dầu khí, sản xuất các sản phẩm hóa dầu;

+ Vận hành thành thạo các thiết bị, dây chuyền sản xuất các sản phẩm dầu mỏ, hóa dầu;

+ Bảo dưỡng các thiết bị hóa dầu;

+ Xử lý các sự cố trong quá trình vận hành thiết bị hóa dầu;

+ Hướng dẫn vận hành được những người có trình độ thấp hơn.

3- Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp sinh viên sẽ  làm việc tại:

- Các nhà máy chế biến khí, các nhà máy lọc dầu, các nhà máy sản xuất dầu nhờn, bitum, mỡ nhờn;

- Các kho chứa sản phẩm năng lượng và phi năng lượng;

- Các nhà máy hóa dầu như nhà máy sản xuất phân đạm, nhà máy sản xuất nhựa, nhà máy sản xuất dung môi, sản xuất chất họat động bề mặt, sản xuất amoniac đi từ nguyên lliệu dầu khí;

- Các trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ chế biến dầu khí và hóa dầu;

- Các kho chứa sản phẩm hóa dầu và có khả năng tìm việc làm và tự tạo việc làm.

4- Các môn học chính

- Toán cao cấp

- Vật lý cơ sở

- Hóa hữu cơ

- Hóa vô cơ

- Hóa lý

- Vẽ kỹ thuật

- Kỹ thuật điện

- Cơ kỹ thuật

- Hóa học, hóa lý polymer

- Tổng hợp hóa dầu

- Quá trình và thiết bị truyền nhiệt

- Quá trình và thiết bị truyền khối

- Thực tập quá trình và thiết bị

- Tự động hóa và điều khiển các quá trình công nghiệp

- Công nghệ chế biến và chưng cất dầu thô

- Công nghệ chế biến khí

- Công nghệ sản xuất chất hoạt động bề mặt

- Kỹ thuật tổng hợp thuốc nhuộm

- Công nghệ sản xuất amoniac

- Công nghệ sản xuất nhựa

- Công nghệ sản xuất dung môi hữu cơ

- Bảo dưỡng thiết bị hóa dầu

- Thí nghiệm chuyên ngành (TNCN)

- Thực tập tốt nghiệp (TTTN)

 

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Nắm vững các kiến thức cơ bản và cơ sở của môn học đã được trang bị phù

hợp với trình độ;

+ Hiểu biết được kết cấu, nguyên lý làm việc và sự cần thiết của mỗi loại thiết bị trong các nhà máy sản xuất các sản phẩm hóa dầu;

+ Vận dụng được các kiến thức về nguyên lý làm việc vào vận hành các thiết

bị trong dây chuyền sản xuất và chế biến các sản phẩm dầu mỏ;

+ Trình bày được các quy trình sản xuất các sản phẩm Hóa dầu trong các dây

chuyền công nghệ tại nhà máy sản xuất phân đạm, sản xuất nhựa, dung môi hữu cơ, chất hoạt động bề mặt và sản xuất amoniac.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Thực hiện thành thạo các quy trình sản xuất, vận hành đã được học;

+ Vận hành thành thạo các thiết bị, dây chuyền sản xuất các sản phẩm dầu mỏ, hóa dầu;

+ Bảo dưỡng các thiết bị hóa dầu.

3- Cơ hội việc làm:

- Công nhân vận hành tại các nhà máy chế biến khí, các nhà máy lọc dầu, các nhà máy sản xuất dầu nhờn, bitum, mỡ nhờn;

- Công nhân các kho chứa sản phẩm năng lượng và phi năng lượng, các kho chứa sản phẩm hóa dầu

- Công nhân vận hành tại các nhà máy hóa dầu như nhà máy sản xuất phân đạm, nhà máy sản xuất nhựa, nhà máy sản xuất dung môi, sản xuất chất họat động bề mặt, sản xuất amoniac đi từ nguyên lliệu dầu khí;

- Nhân viên phòng thí nghiệm tại các viện, trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ chế biến dầu khí và hóa dầu.

4- Các môn học chính

- Hóa hữu cơ

- Hóa vô cơ

- Hóa lý

- Vẽ kỹ thuật

- Kỹ thuật điện

- Cơ kỹ thuật

- Tổng hợp hóa dầu

- Quá trình và thiết bị truyền nhiệt

- Quá trình và thiết bị truyền khối

- Thực tập quá trình và thiết bị

- Tự động hóa và điều khiển các quá trình công nghiệp

- Công nghệ chế biến và chưng cất dầu thô

- Công nghệ chế biến khí

- Công nghệ sản xuất chất hoạt động bề mặt

- Công nghệ sản xuất amoniac

- Công nghệ sản xuất nhựa

- Bảo dưỡng thiết bị hóa dầu

- Thí nghiệm chuyên ngành (TNCN)

- Thực tập tốt nghiệp (TTTN)

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]