Chương trình đào tạo » Cao đẳng & Trung cấp

MỘC XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT

-

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Nêu được các quy định của bản vẽ thông thường các sản phẩm mộc xây dựng và trang trí nội thất, trình bày đựơc phương pháp đọc một bản vẽ thiết kế;

+ Chọn gỗ và các nguyên vật liệu khác phù hợp với yêu cầu của sản phẩm mộc;

+ Trình bày được cấu tạo công dụng, nguyên lý hoạt động và qui trình hành vận các loại máy, các loại dụng cụ và một số thiết bị chuyên dụng trong nghề mộc xây dựng và trang trí nội thất;

+ Tổ chức sản xuất và tìm kiếm việc làm;

+ Hạch toán giá được thành sản phẩm và dự toán được các công việc của nghề.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Sử dụng, vận hành, bảo dưỡng đúng qui trình kỹ thuật các loại máy, dụng cụ và một số thiết bị chuyên dùng trong nghề mộc xây dựng và trang trí nội thất;

+ Gia công các sản phẩm gắn liền với các công trình xây dựng như: làm cửa, khuôn cửa, cốp pha, cầu thang, tủ bếp, ốp lát dầm sàn, sườn mái dốc...theo qui trình, qui phạm và đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật;

+ Thiết kế được một số sản phẩm gắn liền với công trình xây dựng;

+ Làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm;

+ Tính được khối lượng, vật liệu, nhân công và tổ chức thi công các công việc của nghề;

+ Sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc thực tế.

3- Cơ hội việc làm:

+ Làm thợ thực hiện các công việc của nghề Mộc xây dựng và trang trí nội thất thuộc các doanh nghiệp xây dựng; các cơ sở sản xuất đồ mộc;

+ Tự tổ chức tổ/nhóm thợ thực hiện các công việc của nghề;

+ Giáo viên trong các cơ sở đào tạo nghề.

4- Các môn học chính

- Vẽ kỹ thuật

- Bảo hộ lao động

- Điện kỹ thuật

- Vật liệu xây dựng

- Tổ chức sản xuất

- Dự toán

- Thiết kế mẫu sản phẩm mộc xây dựng và trang trí nội thất

- Chuẩn bị nguyên vật liệu

- Pha phôi

- Gia công mặt phẳng-mặt cong

- Gia công mộng

- Hoàn thiện bề mặt sản phẩm

- Làm khuôn cửa, cánh cửa

- Làm ván khuôn ốp lát dầm, sàn, trần, tường

- Làm tủ bếp

- Làm sườn mái dốc

- Làm cầu thang

 

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Nêu được các quy định của bản vẽ thông thường các sản phẩm mộc xây dựng và trang trí nội thất, trình bày đựơc phương pháp đọc một bản vẽ thiết kế;

+ Chọn gỗ và các nguyên vật liệu khác phù hợp với yêu cầu của sản phẩm mộc;

+ Trình bày được cấu tạo, công dụng, nguyên lý hoạt động và qui trình vận hành các loại máy, các loại dụng cụ và một số thiết bị chuyên dụng trong nghề mộc xây dựng và trang trí nội thất;

+ Tổ chức sản xuất và tìm kiếm việc làm.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Sử dụng, vận hành, bảo dưỡng đúng qui trình kỹ thuật các loại máy, dụng cụ và một số thiết bị chuyên dùng trong nghề mộc xây dựng và trang trí nội thất;

+ Gia công các sản phẩm gắn liền với các công trình xây dựng như: làm cửa, khuôn cửa, ván khuôn, tủ bếp, ốp lát dầm, tường, cột, làm sườn mái dốc theo qui trình, qui phạm và đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.

3- Cơ hội việc làm:

+ Làm thợ thực hiện các công việc của nghề Mộc xây dựng và trang trí nội thất thuộc các doanh nghiệp xây dựng; các cơ sở sản xuất đồ mộc;

+ Tự tổ chức tổ/nhóm thợ thực hiện các công việc của nghề.

4- Các môn học chính

- Vẽ kỹ thuật

- Bảo hộ lao động

- Điện kỹ thuật

- Vật liệu xây dựng

- Tổ chức sản xuất

- Chuẩn bị nguyên vật liệu

- Pha phôi

- Gia công mặt phẳng

- Gia công mộng

- Hoàn thiện bề mặt sản phẩm

- Làm khuôn cửa, cánh cửa

- Làm ván khuôn ốp lát dầm, sàn, trần, tường

- Làm tủ bếp

- Làm sườn mái dốc

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]