Chương trình đào tạo » Cao đẳng & Trung cấp

CHẾ BIẾN RAU QUẢ

-

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Mô tả được nguyên tắc hoạt động, tính năng, công dụng và qui trình vận hành, bảo dưỡng của một số máy móc, thiết bị, dụng cụ thường sử dụng trong chế biến rau quả;

+ Trình bày được được những kiến thức cơ bản về chế biến rau quả như: xử lý rau quả bán thành phẩm trước khi sấy, cô đặc, sản xuất đồ hộp;...

+ Mô tả được cách phân loại được sản phẩm theo quy trình sản xuất, duy trì đúng điều kiện bảo ôn sản phẩm, loại bỏ đúng các sản phẩm hư hỏng trong thời gian bảo ôn, thực hiện chính xác các thao tác, đảm bảo cơ sở lý thuyết của từng quá trình;

+ Trình bày được về tính chất, thành phần của nguyên vật liệu và ảnh hưởng của chúng đến công nghệ, chất lượng sản phẩm;

+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động và kỹ thuật vận hành đảm bảo an toàn các thiết bị trong chế biến rau quả;

+ Giải thích được nguyên tắc và các phương pháp kiểm tra, đánh giá chất lượng một số chỉ tiêu nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm trong dây chuyền chế biến rau quả;

+ Trình bày được các nguyên tắc, quy định, tiêu chuẩn trong quản lý an toàn thực phẩm: HACCP, ISO 2200;

+ Trình bày được nguyên tắc và các phương pháp lấy mẫu, mô tả mẫu kiểm tra, đánh giá chất lượng một số chỉ tiêu nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm trong dây chuyền chế biến rau quả, bảo quản và vận chuyển mẫu đúng qui định;

+ Trình bày được các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình thực hiện các thao tác;

+ Áp dụng được những kiến thức về quản lý chất lượng, tiêu chuẩn hóa trong việc tham gia xây dựng, duy trì các thủ tục kiểm tra, kiểm nghiệm chất lượng rau quả;

+ Sử dụng được các dụng cụ đo, kiểm tra nguyên liệu, thiết bị trên dây chuyền sản xuất;

+ Đánh giá chất lượng sản phẩm đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn;

+ Hiểu được tầm quan trọng của an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong sản xuất, hình thành tính cẩn thận chính xác logic khoa học;

+ Trình bày được kỹ thuật an toàn khi vận hành một số thiết bị trong công nghệ sản xuất rau quả. Đề phòng tai nạn lao động và xử lí các tình huống khi có tai nạn lao động xảy ra. Nâng cao ý thức về an toàn lao động;

+ Lập được kế hoạch và phân bố thời gian hợp lí cho từng công đoạn sản xuất trong một ca sản xuất;

+ Giải quyết được những tình huống phức tạp xảy ra trong thực tế;

+ Có khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật công nghệ vào công việc.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Vận hành thành thạo các thiết bị dùng trong chế biến rau quả;

+ Tính toán chính xác khối lượng nguyên liệu để phối liệu trong sản xuất;

+ Pha được các dung dịch hóa chất và sử dụng được các dụng cụ phòng thí nghiệm dùng trong phân tích các chỉ tiêu chất lượng nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm;

+ Thực hiện các thao tác vận hành, kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng máy, thiết bị chế biến theo đúng trình tự qui định, đảm bảo an toàn;

+ Phát hiện và khắc phục sự cố kỹ thuật trong mỗi công đoạn sản xuất;

+ Đề xuất các biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất;

+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo, kiểm tra nguyên liệu, thiết bị trên dây chuyền sản xuất;

+ Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp làm việc nhóm

+ Tổ chức quản lý và điều hành sản xuất;

+ Sáng tạo trong việc cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm;

+ Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới.

3- Cơ hội việc làm:

- Sau khi tốt nghiệp, sinh viên trở thành người lao động có trình độ Cao đẳng nghề:

+ Đảm nhiệm được công việc tại các vị trí: tổ trưởng sản xuất, cán bộ kỹ thuật;

+ Làm việc được ở các Công ty sản xuất, chế biến rau quả: Tiếp nhận nguyên liệu, giám sát quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng sản phẩm rau quả;

+ Làm việc trong lĩnh vực kinh doanh các sản phẩm rau quả;

+ Tự xây dựng cơ sở sản xuất rau quả ở quy mô nhỏ;

+ Có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc và có thể tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

4- Các môn học chính

- Vẽ kỹ thuật

- Hóa phân tích

- Hóa học và hóa sinh học thực phẩm

- Vi sinh vật học thực phẩm

- Dinh dưỡng

- Vệ sinh an toàn thực phẩm

- Các quá trình công nghệ cơ bản trong chế biến thực phẩm

- An toàn lao động

- Phân tích thực phẩm

- Máy và thiết bị chế biến rau quả

- Kiểm tra, vệ sinh máy và thiết bị chế biến rau quả

- Bảo quản rau quả

- Tiếp nhận và xử lý nguyên liệu rau quả

- Sản xuất rau quả sấy khô

- Sản xuất đồ hộp quả nước đường

- Sản xuất đồ hộp nước quả

- Sản xuất bột rau quả

- Sản xuất nước quả cô đặc

- Bao bì và đóng gói sản phẩm rau quả

- Quản lý an toàn thực phẩm

- Kiểm soát chất lượng sản phẩm rau quả

- Thực tập nghề nghiệp

 

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Vận dụng được những kiến thức cơ bản về chế biến rau quả như: xử lý rau quả bán thành phẩm trước khi sấy, phân loại được sản phẩm theo quy trình sản xuất, thực hiện các thao tác, đảm bảo cơ sở lý thuyết của từng quá trình;

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về chế biến rau quả như: quy trình sản xuất,

+ Trình bày được tính chất, thành phần của nguyên vật liệu và ảnh hưởng của chúng đến công nghệ, chất lượng sản phẩm;

+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động và kỹ thuật vận hành đảm bảo an toàn các thiết bị trong chế biến rau quả;

+ Trình bày được nguyên tắc và các phương pháp kiểm tra, đánh giá chất lượng một số chỉ tiêu nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm trong dây chuyền chế biến rau quả;

+ Trình bày được kỹ thuật an toàn khi vận hành một số thiết bị trong công nghệ sản xuất rau quả. Rèn luyện kỹ năng đề phòng tai nạn lao động và xử lí các tình huống khi có tai nạn lao động xảy ra. Nâng cao ý thức về an toàn lao động.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Vận hành được một số thiết bị dùng trong công nghệ chế biến rau quả;

+ Làm được công tác vệ sinh thiết bị định kỳ theo đúng quy trình;

+ Phát hiện được sự cố kỹ thuật trong mỗi công đoạn sản xuất;

+ Thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất;

+ Vận hành thành thạo các thiết bị dùng trong chế biến rau quả;

+ Sử dụng được các dụng cụ đo, kiểm tra nguyên liệu, thiết bị trên dây chuyền sản xuất;

+ Có khả năng làm việc, ứng dụng kỹ thuật công nghệ vào công việc.

3- Cơ hội việc làm:

- Sau khi tốt nghiệp, học sinh trở thành người lao động có trình độ Trung cấp nghề;

- Làm việc được ở các Công ty sản xuất, chế biến rau quả: Tiếp nhận nguyên liệu, giám sát quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng sản phẩm rau quả;

- Làm việc trong lĩnh vực kinh doanh các sản phẩm rau quả.

4- Các môn học chính

- Hóa học và hóa sinh học thực phẩm

- Vi sinh vật học thực phẩm

- Vệ sinh an toàn thực phẩm

- Các quá trình công nghệ cơ bản trong chế biến thực phẩm

- An toàn lao động

- Máy và thiết bị chế biến rau quả

- Kiểm tra, vệ sinh máy và thiết bị chế biến rau quả

- Bảo quản rau quả

- Tiếp nhận và xử lí nguyên liệu rau quả

- Sản xuất rau quả sấy khô

- Sản xuất đồ hộp quả nước đường

- Sản xuất đồ hộp nước quả

- Sản xuất bột rau quả

- Bao bì đóng gói sản phẩm rau quả

- Sản xuất nước quả cô đặc

- Sản xuất mứt trái cây

- Thực tập tốt nghiệp

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]