Chương trình đào tạo » Cao đẳng & Trung cấp

CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN CHÈ

-

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được nguyên lý cấu tạo và hoạt động của các loại thiết bị chế biến chè thông dụng; một số nguyên lý của các quá trình cơ bản trong công nghệ chế biến chè.

+ Phân tích được quy trình công nghệ sản xuất các loại chè phổ biến ở Việt Nam và một số nước trên thế giới: chè xanh, chè đen, chè Ôlong, chè hương, chè hoa...

+ Đề ra được giải pháp xử lý các tình huống có thể xảy ra trong quá trình thực hiện các công việc của nghề trong phạm vi chuyên môn đào tạo.

+ Trình bày được các nội dung tổ chức quản lý sản xuất trong doanh nghiệp chế biến chè.

+ Trình bày được nội dung công việc kiểm tra, kiểm soát, đánh giá chất lượng sản phẩm chè.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Vận hành và sử dụng thành thạo các loại thiết bị chế biến chè.

+ Làm thành thạo về cơ bản các công việc trong công nghệ sản xuất chè đen, chè xanh, chè Ôlong, chè hương, chè hoa...

+ Làm được các nội dung kiểm tra chất lượng chè ở từng công đoạn sản xuất trên dây chuyền chế biến khác nhau.

+ Xử lý được các sự cố xảy ra trong quá trình sản xuất và đề ra được những quyết định kỹ thuật có tính chuyên môn sâu.

+ Tổ chức, quản lý, điều hành sản xuất: một phân xưởng; một ca sản xuất hoặc một tổ sản xuất.

+ Làm việc độc lập, phối hợp với đồng nghiệp trong phân xưởng, ca sản xuất và tổ sản xuất.

+ Ứng dụng được các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ trong lĩnh vực chế biến chè.

+ Hướng dẫn và giám sát chuyên môn đối với công nhân bán lành nghề và lành nghề.

3- Các môn học chính

- Tổ chức sản xuất

- An toàn lao động

- Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây chè

- Vi sinh vật thực phẩm

- Hoá phân tích

- Chất thải và xử lý chất thải trong chế biến chè

- Các quá trình công nghệ cơ bản trong chế biến chè

- Hoá sinh chè

- Quản lý chất lượng thực phẩm theo HACCP

- Công nghệ chế biến chè

- Thu hái và bảo quản chè tươi

- Đốt lò cấp nhiệt

- Làm héo chè

- Diệt men chè

- Làm dập tế bào và tạo hình sản phẩm

- Lên men chè

- Làm khô chè

- Phân loại chè bán thành phẩm

- Đấu trộn chè

- Đóng gói chè

- Bảo quản chè

- Sản xuất chè Ôlong

- Sản xuất chè hoa tươi

- Sản xuất chè hương

- Kiểm tra chất lượng chè

- Quản lý sản xuất chè

 

 

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp :

+ Trình bày được nguyên lý cấu tạo và hoạt động của các loại thiết bị chế biến chè thông dụng.

+ Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng chè đối với một số quy trình sản xuất chè phổ biến như: Sản xuất chè xanh, sản xuất chè đen OTD và CTC.

+ Đề ra được giải pháp xử lý các tình huống có thể xảy ra trong quá trình thực hiện các công việc của nghề trong phạm vi chuyên môn được đào tạo.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Vận hành và sử dụng thành thạo các loại thiết bị chế biến chè chủ yếu.

+ Đánh giá được chất lượng các loại chè trong từng công đoạn sản xuất bằng phương pháp cảm quan và vật lý.

+ Thực hiện được công việc ở các công đoạn của quy trình sản xuất chè đen, chè xanh.

+ Làm được các công việc phân tích và xác định một số chỉ tiêu kỹ thuật và chất lượng ở các công đoạn khác nhau trong quá trình sản xuất chè.

+ Kiểm tra và giám sát chuyên môn đối với công nhân bán lành nghề hoặc công nhân lành nghề khác.

+ Có khả năng ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ vào thực tế sản xuất chè.

+ Làm việc độc lập và phối hợp với những người trong tổ, trong ca sản xuất.

3- Các môn học chính :

- An toàn lao động

- Tổ chức sản xuất

- Công nghệ chế biến chè

- Thu hái và bảo quản chè tươi

- Đốt lò cấp nhiệt

- Làm héo chè

- Diệt men chè

- Làm dập tế bào và tạo hình sản phẩm

- Lên men chè

- Làm khô chè

- Phân loại chè bán thành phẩm

- Đấu trộn chè

- Kiểm tra chất lượng chè

- Đóng gói chè

- Bảo quản chè

 

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]