Chương trình đào tạo » Cao đẳng & Trung cấp

SẢN XUẤT BÁNH, KẸO

-

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Đánh giá được những kiến thức cơ bản về khoa học thực phẩm, về hoá sinh thực phẩm, vi sinh thực phẩm, dinh dưỡng thực phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm;

+ Vận dụng được các kiến thức cơ bản về công nghệ thực phẩm, các quá trình công nghệ cơ bản trong sản xuất bánh, kẹo;

+ Ứng dụng các kiến thức bổ trợ của nghề: vẽ kỹ thuật, xử lý môi trường, marketting, bao bì, phụ gia thực phẩm;

+ Vận dụng được các kiến thức khoa học, công nghệ và các kiến thức bổ trợ  vào các lĩnh vực chuyên ngành mà sinh viên sẽ làm việc tại các cơ sở sản xuất bánh, kẹo và một số các cơ sở chế biến thực phẩm khác;

+ Có khả năng ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ vào thực tế sản xuất và chỉ đạo sản xuất.

2-  Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Vận hành thành thạo các trang thiết bị phức tạp trên dây chuyền sản xuất;

+ Có kinh nghiệm và thành thạo trong việc đánh giá chất lượng sản phẩm ở từng giai đoạn sản xuất bằng phương pháp cảm quan;

+ Chỉ đạo tốt các công đoạn trên dây chuyền sản xuất bánh, kẹo;

+ Thực hiện thành thạo được các phép phân tích chỉ tiêu chất lượng đơn giản (chỉ tiêu hoá học, chỉ tiêu vật lý, chỉ tiêu sinh học, chỉ tiêu cảm quan);

+ Sửa chữa và bảo dưỡng được các trang thiết bị máy trên dây chuyền sản xuất;

+ Có khả năng đánh giá và giám sát chuyên môn đối với công nhân bán lành nghề hoặc công nhân lành nghề khác;

3- Cơ hội việc làm:

- Sau khi tốt nghiệp sinh viên làm việc trực tiếp trên các dây chuyền công nghệ sản xuất bánh, kẹo của các cơ sở sản xuất ngành sản xuất bánh, kẹo và một số ngành nghề thực phẩm khác ở trong nước hoặc xuất khẩu lao động sang các nước khác;

- Làm tổ trưởng sản xuất, cán bộ kỹ thuật, kỹ thuật viên, trưởng ca, đốc công, cán bộ thiết kế công nghệ sản xuất, cán bộ kỹ thuật kiểm tra chất lượng sản phẩm trên dây chuyền, công nghệ sản xuất bánh, kẹo từ nguyên liệu đến bán thành phẩm và thành phẩm;

- Tổ chức và quản lý doanh nghiệp sản xuất bánh, kẹo với quy mô vừa và nhỏ.

4- Các môn học chính

- Hoá cơ bản

- Vẽ kỹ thuật

- Kỹ thuật điện

- Kỹ thuật phòng thí nghiệm

- Hoá sinh thực phẩm

- Vi sinh thực phẩm

- Kỹ thuật xử lý môi trường

- An toàn lao động

- Phân tích thực phẩm

- Cơ kỹ thuật

- Hoá công I

- Tiếng Anh chuyên ngành

- Hoá công II

- Nước và chất lượng nước cấp

- Tiếp nhận và xử lý nguyên liệu trước khi sản xuất

- Vận chuyển, thu nhận và bảo quản nguyên liệu

- Kỹ thuật sản xuất kẹo mềm

- Kỹ thuật sản xuất kẹo dẻo

- Kỹ thuật sản xuất kẹo cứng

- Kỹ thuật sản xuất bánh quy

- Kỹ thuật sản xuất bánh mì

- Kỹ thuật sản xuất mứt

- Vệ sinh an toàn thực phẩm

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm

- Đóng gói sản phẩm

- Kiểm tra bảo dưỡng máy và thiết bị

- Phụ gia thực phẩm

- Quản lý sản xuất

- Quản lý chất lượng sản phẩm

- Thực tập nghề nghiệp

 

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Biết được những kiến thức cơ bản về khoa học thực phẩm: Về hoá sinh thực phẩm, vi sinh thực phẩm, dinh dưỡng thực phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm;

+ Hiểu được các kiến thức cơ bản về kỹ thuật sản xuất bánh, kẹo;

+ Biết các kiến thức bổ trợ của ngành thực phẩm: Vẽ kỹ thuật, xử lý môi trường, maketting, bao bì, phụ gia thực phẩm;

+ Vận dụng được các kiến thức khoa học, công nghệ và các kiến thức bổ trợ vào các lĩnh vực chuyên ngành mà học sinh sẽ làm việc tại các cơ sở sản xuất bánh, kẹo;

+ Giải thích được những biến đổi hoá học, sinh học và lý học xảy ra trong quá trình bảo quản và sản xuất bánh, kẹo;

+ Giải thích được các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bánh, kẹo trong quá trình sản xuất; 

+ Có khả năng ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ vào thực tế sản xuất dưới sự chỉ đạo của cán bộ kỹ thuật có trình độ cao hơn.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Vận hành được trang thiết bị có mức độ phức tạp vừa phải trên dây chuyền sản xuất bánh, kẹo;

+ Có kinh nghiệm trong việc đánh giá chất lượng sản phẩm ở từng giai đoạn sản xuất bằng phương pháp cảm quan;

+ Chỉ đạo thực hiện được một số công đoạn sản xuất bánh, kẹo; 

+ Thực hiện được một số phép phân tích chỉ tiêu chất lượng đơn giản (chỉ tiêu hoá học, chỉ tiêu vật lý, chỉ tiêu sinh học, chỉ tiêu cảm quan);

+ Bảo dưỡng được các trang thiết bị sản xuất bánh, kẹo theo quy trình sửa chữa nhỏ;

+ Có khả năng kiểm tra và giám sát chuyên môn đối với công nhân bán lành nghề hoặc công nhân lành nghề khác;

+ Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc phối hợp với những người trong tổ, trong ca sản xuất.

3- Cơ hội việc làm:

- Sau khi tốt nghiệp học sinh trực tiếp tham gia sản xuất trên các dây chuyền công nghệ sản xuất bánh, kẹo của các cơ sở sản xuất trong nước hoặc xuất khẩu lao động sang các nước khác;

- Làm tổ trưởng sản xuất, cán bộ kỹ thuật, kỹ thuật viên, cán bộ kỹ thuật kiểm tra chất lượng sản phẩm trên dây chuyền công nghệ sản xuất bánh, kẹo từ nguyên liệu đến bán thành phẩm và thành phẩm;

- Tổ chức và quản lý doanh nghiệp sản xuất bánh, kẹo với quy mô vừa và nhỏ.

4- Các môn học chính

- Vẽ kỹ thuật

- Kỹ thuật điện

- Kỹ thuật phòng thí nghiệm

- Hoá sinh thực phẩm

- Vi sinh thực phẩm

- Kỹ thuật xử lý môi trường

- An toàn lao động

- Phân tích thực phẩm

- Cơ kỹ thuật

- Hóa công I

- Nước và chất lượng nước

- Tiếp nhận và xử lý nguyên liệu trước khi sản xuất

- Vận chuyển thu nhận và bảo quản nguyên liệu

- Kỹ thuật sản xuất kẹo mềm

- Kỹ thuật sản xuất kẹo dẻo

- Kỹ thuật sản xuất kẹo cứng

- Kỹ thuật sản xuất bánh quy

- Vệ sinh an toàn thực phẩm

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm

- Đóng gói sản phẩm

- Kiểm tra bảo dưỡng máy và thiết bị

- Thực tập nghề nghiệp

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]