Chương trình đào tạo » Cao đẳng & Trung cấp

CÔNG NGHỆ MAY VESTON

-

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Nắm vững các kiến thức cơ bản như vật liệu may, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp và phòng chống cháy nổ để thực hiện các nhiệm vụ, các bước công việc của công nghệ may Veston;

+ Trình bày các kiến thức về quy trình các công đoạn trong dây chuyền sản xuất Veston;

+ Trình bày được các kiến thức về phương pháp Thiết kế các sản phẩm Veston (áo Veston nam, áo Veston nữ, quần âu nam, quần âu nữ, váy);

+ Nắm vững các kiến thức về thiết kế công nghệ Veston (áo Veston nam, áo Veston nữ, quần âu nam, quần âu nữ, váy);

+ Nắm vững các kiến thức về công nghệ may sản phẩm Veston (áo Veston nam, áo Veston nữ, quần âu nam, quần âu nữ, váy);

+ Trình bày các phương pháp xác định năng lực sản xuất, lập kế hoạch, phân tích năng suất để có những phương án điều tiết trong hoạt động sản xuất;

+ Trình bày được nguyên tắc chế tạo các thiết bị phụ trợ trong quá trình sản xuất;

+ Trình bày phương pháp quản lý các thiết bị trong hoạt động sản xuất công nghệ Veston (các thiết bị may, là ép, các loại máy chuyên dụng);

+ Vận hành thiết bị an toàn, phương pháp may đúng quy trình kỹ thuật và trình bày được nguyên tắc kiểm tra khi thực hiện các đường may đúng yêu cầu kỹ thuật;

+ Trình bày được các nguyên tắc đảm bảo an toàn và phòng chống cháy nổ khi sử dụng các thiết bị;

+ Đọc, hiểu được các tài liệu ngành may bằng tiếng Anh.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Sử dụng thành thạo các thiết bị, dụng cụ phụ trợ trên dây chuyền công nghệ may Veston an toàn và đúng quy trình kỹ thuật;

+ Xây dựng được quy trình và phương pháp kiểm tra từng bước, từng công đoạn trên dây chuyền sản xuất Veston (thiết kế, cắt, quy trình công nghệ...);

+ Có khả năng xác định năng lực sản xuất, lập kế hoạch, phân tích năng suất để có những phương án điều tiết trong hoạt động sản xuất;

+ Có khả năng chế tạo các loại thiết bị hỗ trợ trong quá trình sản xuất;

+ May và kiểm tra được các chi tiết trên sản phẩm Veston đạt yêu cầu chất lượng của tài liệu kỹ thuật;

+ Thực hiện được an toàn trong lao động, phòng chống cháy nổ và vệ sinh công nghiệp trong quá trình sản xuất.

3- Cơ hội việc làm

Sau khi tốt nghiệp sinh viên tham gia sản xuất và thiết kế thời trang tại các Doanh nghiệp trong và ngoài nước:

+ Các nhà may tư nhân;

+ Các hãng thời trang;

+ Các viện mốt thời trang (Là nhân viên nghiên cứu và làm nhiệm vụ tư vấn về xu hướng thời trang mới);

+ Ngoài ra sinh viên có đủ năng lực để tham gia học liên thông lên các bậc học cao hơn để phát triển kiến thức và kỹ năng nghề.

4- Các môn học chính:

- Vẽ kỹ thuật

- Nhân trắc học

- Cơ sở thiết kế trang phục

- Vật liệu may

- An toàn lao động

- Thiết bị may cơ bản

- Marketing dệt may

- Thiết kế bộ Veston nam

- Thiết kế bộ Veston nữ

- Thiết kế mẫu công nghiệp

- Tiếng anh chuyên ngành

- Thiết kế trên máy tính

- Cắt và chuẩn bị bán thành phẩm công nghiệp

- Thiết bị sản xuất Veston

- Công nghệ may bộ Veston nam

- Công nghệ may bộ Veston nữ

- Hoàn thiện bộ sản phẩm Veston

- Quản lý chất lượng

- Thiết kế công nghệ chuyền may bộ Veston nam

- Thiết kế công nghệ chuyền may Veston nữ

- Kỹ thuật chế tạo cữ dưỡng

- Quản lý thiết bị chuyền

- Điều độ sản xuất

- Tổ chức sản xuất chuyền Veston

 

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được kiến thức các môn cơ sở như vật liệu may, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp và phòng chống cháy nổ để thực hiện các nhiệm vụ, các bước công việc của công nghệ may Veston;

+ Hiểu được tính chất cơ bản của các loại nguyên phụ liệu: vải, các phụ liệu dựng, các phụ liệu liên kết;

+ Hiểu được tính chất cơ bản về phương pháp thiết kế các sản phẩm Veston;

+ Biết được nguyên lý vận hành đảm bảo an toàn, tính năng, tác dụng và bảo quản một số thiết bị cơ bản trên dây chuyền công nghệ may Veston;

+ Nắm được phương pháp may các chi tiết và may lắp ráp các chi tiết trên sản phẩm Veston, kiểm tra được sản phẩm đạt yêu cầu chất lượng sản phẩm theo yêu cầu may công nghiệp Veston;

+ Hiểu rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của lao động của công nghệ may Veston về an toàn, vệ sinh công nghiệp và phòng chống cháy nổ;

+ Nắm được kỷ luật công nghiệp và tác phong công nghiệp;

+ Đọc hiểu tài liệu thông dụng bằng tiếng Anh.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Sử dụng thành thạo các thiết bị, dụng cụ phụ trợ trên dây chuyền công nghệ may Veston: máy may 1 kim, máy tra tay, máy thùa khuyết, máy đính cúc;

+ Vận hành thiết bị an toàn và đúng quy trình kỹ thuật để thực hiện các đường may như đường may can, đường may mí, đường may tra, đường may đột, thùa khuyết, đính cúc đúng yêu cầu kỹ thuật;

+ May các chi tiết trên sản phẩm Veston (áo Veston, quần âu, váy) như ngả túi thân trước, may cổ, may tay, may cửa quần kéo khóa, may cạp đạt yêu cầu chất lượng của tài liệu kỹ thuật;

+ May lắp ráp các chi tiết trên sản phẩm Veston (áo Veston, quần âu, váy) như may vai, tra cổ, tra tay, tra mí cạp, may dọc - giàng quần, thùa khuyết, đính cúc đạt yêu cầu chất lượng của tài liệu kỹ thuật;

+ Có khả năng làm việc độc lập trên các công đoạn may của dây chuyền may Veston;

+ Thực hiện được an toàn trong lao động, phòng chống cháy nổ và vệ sinh công nghiệp trong quá trình sản xuất.

3- Cơ hội việc làm

Sau khi tốt nghiệp Trung cấp nghề học sinh có thể trực tiếp tham gia sản xuất trên dây chuyền may của các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.

Tham gia sản xuất trong các công đoạn của các doanh nghiệp may.

4- Các môn học chính:

- Vẽ kỹ thuật

- Nhân trắc học

- Cơ sở thiết kế trang phục

- Vật liệu may

- An toàn lao động

- Thiết bị ngành may

- Thiết kế bộ Veston nam

- Thiết kế bộ Veston nữ

- Thiết kế mẫu công nghiệp

- Cắt và chuẩn bị bán thành phẩm công nghiệp

- Thiết bị sản xuất Veston

- Công nghệ may bộ Veston nam

- Công nghệ may bộ Veston nữ

- Hoàn thiện sản phẩm Veston

- Quản lý chất lượng sản phẩm

- Thiết kế công nghệ chuyền may bộ Veston nam

- Thiết kế công nghệ chuyền may bộ Veston nữ

- Thiết kế công nghệ sản xuất

- Tổ chức sản xuất chuyền Veston

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]