Chương trình đào tạo » Cao đẳng & Trung cấp

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VÁN NHÂN TẠO

-

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp

- Giải thích được các đặc điểm và yêu cầu của nguyên liệu gỗ dùng trong sản xuất ván nhân tạo (ván dăm, ván sợi, ván ghép thanh, ván dán…)

- Giải thích được công dụng, sơ đồ cấu tạo, qui trình sử dụng và phương pháp bảo dưỡng máy dùng trong sản xuất ván dăm, ván sợi, ván ghép thanh

- Trình bày được các bước công nghệ trong quá trình sản xuất các loại ván nhân tạo

- Trình bày được qui trình và các yếu tố trong kiểm định chất lượng của sản phẩm theo các tiêu chuẩn hiện hành

- Trình bày được phương pháp tính toán nguyên liệu, chất kết dính để sản xuất 1m3 ván nhân tạo

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

- Nhận biết và đánh giá được ưu, nhược điểm của một số loại gỗ chủ yếu dùng trong sản xuất ván nhân tạo

- Chọn và sử dụng được đúng loại keo cho sản xuất ván nhân tạo

- Sản xuất được ván nhân tạo (ván dăm, ván sợi, ván ghép thanh…) theo một đơn đặt hàng cụ thể

- Kiểm tra được chất lượng của ván, các thông số của keo dùng trong sản xuất ván nhân tạo

3- Các môn học chính

- An toàn lao động

- Điện kỹ thuật

- Quản lý sản xuất

- Vẽ kỹ thuật

- Cơ kỹ thuật

- Gỗ và bảo quản gỗ

- Keo dán

- Kiểm tra thông số kỹ thuật của keo

- Sản xuất dăm

- Ép ván dăm

- Xử lý sau ép ván dăm

- Sản xuất sợi

- Ép ván sợi

- Xử lý sau ép ván sợi

- Sản xuất thanh ghép

- Ép ván ghép thanh

- Xử lý sau ép ván ghép thanh

- Kiểm tra chất lượng ván

 

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp

- Trình bày được các đặc điểm và yêu cầu của nguyên liệu gỗ dùng trong sản xuất ván nhân tạo (ván dăm, ván sợi, ván ghép thanh, ván dán…)

- Trình bày được công dụng, sơ đồ cấu tạo, qui trình sử dụng và phương pháp bảo dưỡng máy dùng trong sản xuất ván dăm, ván sợi, ván ghép thanh

- Trình bày được các bước công nghệ trong quá trình sản xuất các loại ván nhân tạo

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

- Nhận biết và đánh giá được ưu, nhược điểm của một số loại gỗ chủ yếu dùng trong sản xuất ván nhân tạo

- Chọn và sử dụng đúng loại keo cho sản xuất ván nhân tạo

- Sản xuất được ván nhân tạo (ván dăm, ván sợi, ván ghép thanh…) theo một đơn đặt hàng cụ thể

3- Các môn học chính

- An toàn lao động

- Điện kỹ thuật

- Vẽ kỹ thuật

- Cơ kỹ thuật

- Gỗ và bảo quản gỗ

- Keo dán

- Sản xuất dăm

- Ép ván dăm

- Xử lý sau ép ván dăm

- Sản xuất sợi

- Ép ván sợi

- Xử lý sau ép ván sợi

- Sản xuất thanh ghép

- Ép ván ghép thanh

- Xử lý sau ép ván ghép thanh

 

Bản quyền 2008 - 2023 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]