Chương trình đào tạo » Cao đẳng & Trung cấp

MAY THỜI TRANG

-

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:  

- Trình bày được kiến thức của các môn cơ sở như: vẽ kỹ thuật, kĩ thuật điện, an toàn lao động để thực hiện các nhiệm vụ cơ bản của nghề may thời trang;                                           

- Hiểu được nguyên lý, tính năng, tác dụng của một số thiết bị cơ bản trên dây chuyền may công nghiệp;

- Trình bày và giải thích được các bản vẽ mặt cắt các chi tiết của sản phẩm may;

- Trình bày được phương pháp thiết kế các kiểu quần âu, sơ mi, váy và áo khoác ngoài;

- Trình bày được phương pháp may các kiểu quần âu, sơ mi, váy và áo khoác ngoài;

- Hiểu phương pháp xây dựng quy trình công nghệ các loại sản phẩm may thời trang;

- Đọc, hiểu được một số tài liệu kỹ thuật ngành may bằng Tiếng Anh.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

- Thiết kế và xây dựng được các loại mẫu phục vụ quá trình may sản phẩm;

- Lựa chọn vật liệu phù hợp với kiểu sản phẩm;

- Sử dụng thành thạo và bảo quản được một số thiết bị cơ bản trên dây chuyền may;

- Cắt, may được các kiểu quần âu, sơ mi, váy và áo khoác ngoài đảm bảo kỹ thuật và hợp thời trang;

- Xây dựng được quy trình công nghệ lắp ráp các loại sản phẩm may;

- Tham gia quản lý và điều hành dây chuyền may công nghiệp, có khả năng sáng tạo và biết ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật công nghệ vào các công đoạn may sản phẩm;

- Thực hiện được các biện pháp an toàn và vệ sinh công nghiệp.

3- Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo Cao đẳng nghề, sinh viên trực tiếp tham gia sản xuất trên dây chuyền may công nghiệp hoặc trực tiếp làm việc tại:

- Phòng kỹ thuật của các công ty may công nghiệp;

- Tham gia quản lý ở cấp tổ sản xuất;

- Tham gia sản xuất trong các công đoạn sản xuất của các doanh nghiệp may;

- Làm việc độc lập tại cơ sở do cá nhân tự tổ chức sản xuất;

- Ngoài ra sinh viên còn có đủ năng lực để tham gia học liên thông lên các bậc học cao hơn nhằm phát triển kiến thức và kỹ năng nghề.

4- Các môn học chính

- Vẽ kỹ thuật ngành may

- Vật liệu may

- Nhân trắc học

- Cơ sở thiết kế trang phục

- An toàn lao động

- Thiết bị may

- Mỹ thuật trang phục

- Quản lý chất l­ượng sản phẩm

- Thiết kế  trang phục 1

- May áo sơ mi nam, nữ

- May quần âu nam, nữ

- Thiết kế trang phục 2

- May áo Jacket

- Thiết kế trang phục 3

- May áo Vest nữ một lớp

- Thiết kế mẫu công nghiệp

- Thiết kế công nghệ

- May áo Veston nam

- Thiết kế trang phục trên máy tính

- Cắt - May thời trang áo sơ mi - quần âu

- May các sản phẩm nâng cao

- Thực tập tốt nghiệp

 

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

- Trình bày được nội dung của các môn cơ sở như: vẽ kỹ thuật, kĩ thuật điện, an toàn lao động để thực hiện các nhiệm vụ cơ bản của nghề may thời trang;

- Hiểu và nhận biết được một số nguyên, phụ liệu may;

- Nêu được nguyên lý hoạt động, tính năng, tác dụng của một số thiết bị cơ bản trên dây chuyền may;

- Biết phương pháp thiết kế các kiểu quần âu, áo sơ mi và áo Jacket;

- Biết phương pháp thiết kế mẫu, nhảy mẫu, các loại sản phẩm may;

- Biết phương pháp may các kiểu quần âu, áo sơ mi và áo Jacket;

- Trình bày được quy trình lắp ráp các loại sản phẩm may thời trang.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

- Lựa chọn được các nguyên, phụ liệu phù hợp với từng kiểu sản phẩm may thời trang;

- Sử dụng thành thạo một số thiết bị cơ bản trên dây chuyền may;

- Cắt, may được các kiểu quần âu, sơ mi đảm bảo kỹ thuật và hợp thời trang;

- Thiết kế được các loại mẫu phục vụ cho quá trình may lắp ráp sản phẩm;

- Có khả năng làm việc độc lập trên các công đoạn lắp ráp sản phẩm thời trang;

- Thực hiện được các biện pháp an toàn và vệ sinh công nghiệp.

3- Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo Trung cấp nghề học sinh trực tiếp tham gia sản xuất trên dây chuyền may của các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài  hoặc trực tiếp làm việc tại:

- Tham gia sản xuất trong các công đoạn sản xuất của các doanh nghiệp may;

- Ngoài ra học sinh có đủ năng lực để tham gia học liên thông lên các bậc học cao hơn để phát triển kiến thức và kỹ năng nghề.

4- Các môn học chính

- Vẽ kỹ thuật ngành may

- Cơ sở thiết kế trang phục

- Vật liệu may

- Thiết bị may

- An toàn lao động

- Thiết kế  trang phục 1

- May áo sơ mi nam, nữ

- May quần âu nam, nữ

- Thiết kế trang phục 2

- May áo jacket nam

- May các sản phẩm nâng cao

- Thực tập tốt nghiệp

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]