Chương trình đào tạo » Cao đẳng & Trung cấp

SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM LỌC DẦU

-

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Hiểu bản chất của các quá trình công nghệ sản suất các sản phẩm năng lượng và phi năng lượng sau giai đoạn lọc dầu như xăng, DO, FO, dầu nhờn, mỡ bôi trơn;

+ Nắm được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các thiết bị trong công nghệ sản suất các sản phẩm lọc dầu;

+ Vận dụng được kiến thức về các phản ứng và quá trình hóa học cơ bản và kỹ thuật tiến hành các quá trình công nghệ sản suất các sản phẩm lọc dầu;

+ Phân tích được nguyên nhân, đưa ra được các giải pháp xử lý các sự cố cơ bản thường xảy ra trong quá trình sản xuất các sản phẩm lọc dầu;

+ Hiểu được phương pháp tổ chức, điều hành sản xuất và quản lý một xưởng, phương pháp kèm cặp và hướng dẫn được người có trình độ thấp hơn;

+ Trình bày được các quy trình, quy phạm an toàn cho từng công việc, cấu tạo, nguyên lý làm việc và cách sử dụng của các phương tiện cấp cứu đơn giản thường dùng trong sản xuất.

2- Kỹ năng nghề nghiệp

+ Vận hành thành thạo các thiết bị trong dây chuyền công nghệ của các nhà máy sản xuất các sản phẩm lọc dầu như xăng, DO, FO, dầu nhờn, mỡ bôi trơn;

+ Xử lý được các sự cố đơn giản thường xảy ra trong quá trình sản xuất;

+ Tổ chức và điều hành một dây chuyền sản xuất trong nhà máy sản xuất các sản phẩm lọc dầu;

+ Sử dụng thành thạo các phương tiện an toàn cấp cứu, xử lý được các tình huống cấp cứu người bị tai nạn trong dây chuyền công nghệ cán, kéo kim loại;

+ Có khả năng làm việc theo nhóm hoặc làm việc độc lập;

+ Lập kế hoạch và điều chỉnh sản xuất;

+ Có kỹ năng tra cứu thông tin và sử dụng thành thạo các phần mềm hóa học để tham gia các dự án nghiên cứu như là một kỹ thuật viên, tự học tập nâng cao trình độ qua sách vở và internet.

3- Cơ hội việc làm

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm:

- Trên dây chuyền sản xuất các nhà máy, phân xưởng sản xuất, chế biến dầu nhờn, mỡ bôi trơn, FO, DO, LPG;

- Kỹ thuật viên trong các viện, trung tâm nghiên cứu về các sản phẩm lọc dầu;

- Tổng kho xăng dầu hoặc các doanh nghiệp kinh doanh về các sản phẩm lọc dầu.

4- Các môn học chính

- Vẽ kỹ thuật

- Kỹ thuật điện

- Hóa Hữu cơ

- Hóa Vô cơ

- Hóa lý 1

- Hóa lý 2

- Quá trình và thiết bị cơ học

- Quá trình và thiết bị truyền nhiệt

- Quá trình và thiết bị truyền khối

- Kỹ thuật đo lường trong công nghệ hóa học

- Anh văn chuyên ngành

- Sản phẩm dầu mỏ

- Hóa học dầu mỏ và khí

- Tồn chứa và vận chuyển xăng dầu

- Công nghệ chế biến dầu

- Công nghệ chế biến khí

- Thí nghiệm chuyên ngành

- Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động

- Tin học ứng dụng trong công nghệ hóa học

- Thực tập tốt nghiệp

 

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Hiểu bản chất của quá trình công nghệ sản suất các sản phẩm năng lượng và phi năng lượng sau giai đoạn lọc dầu như xăng, DO, FO, dầu nhờn, mỡ bôi trơn;

+ Nắm được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các thiết bị trong công nghệ

sản suất các sản phẩm lọc dầu;

+ Vận dụng được kiến thức về các phản ứng, quá trình hóa học cơ bản và kỹ thuật để tham gia vào các công đoạn của quá trình sản suất các sản phẩm lọc dầu;

+ Trình bày được các quy trình, quy phạm an toàn cho từng công việc, cấu tạo, nguyên lý làm việc và cách sử dụng của các phương tiện cấp cứu đơn giản thường dùng trong sản xuất.

2- Kỹ năng nghề nghiệp

+ Vận hành được các thiết bị trong dây chuyền công nghệ của các nhà máy sản xuất các sản phẩm lọc dầu như xăng, DO, FO, dầu nhờn, mỡ bôi trơn;

+ Xử lý được các sự cố đơn giản thường xảy ra trong quá trình sản xuất;

+ Sử dụng thành thạo các phương tiện an toàn cấp cứu, xử lý được các tình huống cấp cứu người bị tai nạn trong dây chuyền công nghệ cán, kéo kim loại.

+ Có khả năng làm việc theo nhóm hoặc làm việc độc lập.

3- Cơ hội việc làm

Sau khi tốt nghiệp học sinh có thể làm:

- Trên dây chuyền sản xuất các nhà máy, phân xưởng sản xuất, chế biến dầu nhờn, mỡ bôi trơn, FO, DO, LPG;

- Kỹ thuật viên trong các viện, trung tâm nghiên cứu về các sản phẩm lọc dầu;

- Tổng kho xăng dầu hoặc các doanh nghiệp kinh doanh về các sản phẩm lọc dầu.

4- Các môn học chính

- Vẽ kỹ thuật

- Hóa hữu cơ

- Hóa vô cơ

- Hóa lý

- Quá trình và thiết bị trong công nghệ hóa học

- Kỹ thuật đo lường trong công nghệ hóa học

- Anh văn chuyên ngành

- Sản phẩm dầu mỏ

- Tồn chứa và vận chuyển xăng dầu

- Công nghệ chế biến dầu khí

- Thí nghiệm chuyên ngành

- Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động

- Thực tập tốt nghiệp

Bản quyền 2008 - 2023 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]