Bản tin » Hỏi - Trả lời

Quy định về điểm trúng tuyển liên thông

01/10/2015

Em của ông Nguyễn Bá Kỳ (Nghệ An) vừa qua thi liên thông đại học chính quy đợt 2 tại trường Đại học Xây dựng Hà Nội với số điểm 3 môn là 17 điểm (số điểm lần lượt là 7 điểm, 4,5 điểm và 5,5 điểm), chưa bao gồm điểm ưu tiên KV2-NT và đối tượng 06.

Theo thông báo về điểm chuẩn trúng tuyển của nhà trường, thí sinh phải có tổng số điểm 3 môn từ 15 điểm trở lên và không có môn nào dưới 5 điểm. Do đó, em của ông Kỳ không trúng tuyển.

Ông Kỳ đề nghị giải đáp, hiện có quy định nào về điểm trúng tuyển hệ liên thông chính quy không? Vì ông Kỳ được biết trong kỳ thi liên thông đợt 1 và thi học văn bằng 2 không có quy định về điểm liệt (dưới 5 điểm).

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Điểm b Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT ngày 21/4/ 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ Giáo dục và đào tạo, quy định: “Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: điểm mỗi môn thi phải đạt từ 5 điểm trở lên theo thang điểm 10”.

Chinhphu.vn

Bản quyền 2008 - 2023 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]