Bản tin » Hỏi - Trả lời

Các trường hợp sinh viên bị buộc thôi học

13/10/2015

Tôi có con đang theo học trường đại học công lập. Con tôi có chậm tiền đóng học phí, vậy mà bị nhà trường gửi giấy thông báo thôi học. Như vậy có đúng không? - Nguyễn Văn Trọng, tỉnh Hải Dương (nguyentronghd2015@gmail.com).

* Trả lời:

Theo Khoản 4 Điều 6 Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy Ban hành kèm theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định sinh viên bị buộc thôi học nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

- Có điểm trung bình chung học tập của năm học dưới 3,50;

- Có điểm trung bình chung tất cả các học phần tính từ đầu khóa học dưới 4,00 sau hai năm học; dưới 4,50 sau 3 năm học và dưới 4,80 sau từ 4 năm học trở lên;

- Đã hết thời gian tối đa được phép học tại trường theo quy định tại khoản 3 Điều 4 của Quy chế này;

- Bị kỷ luật lần thứ hai vì lý do đi thi hộ hoặc nhờ người thi hộ theo quy định tại khoản 2 Điều 19 của Quy chế này;

Chậm nhất là một tháng sau khi sinh viên có quyết định buộc thôi học, trường phải thông báo trả về địa phương nơi sinh viên có hộ khẩu thường trú.

Trường hợp tại trường có các chương trình ở các trình độ thấp hơn hoặc có các chương trình giáo dục thường xuyên tương ứng thì những sinh viên thuộc các diện quy định tại các điểm a, b và c khoản này được quyền xin xét chuyển qua các chương trình đó và được bảo lưu một phần kết quả học tập ở chương trình cũ khi học ở các chương trình mới này.

Hiệu trưởng quyết định kết quả học tập được bảo lưu cho từng trường hợp cụ thể.

Căn cứ vào quy định nêu trên, và theo thư bạn viết: nếu chỉ vì con bạn chậm tiền đóng học phí mà bị thuộc thôi học là chưa phù đúng với Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy.

Vì vậy cách tốt nhất là bạn nên hỏi lại con bạn về lý do bị buộc thôi học hoặc trực tiếp đến nhà trường nơi con bạn đang theo học để được giải đáp thỏa đáng.

Sỹ Điền
(giaoducthoidai.vn)

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]