Đại học » Miền Nam

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

CHÍNH QUY NĂM 2017

* Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

* Mã trường: VLU

* Địa chỉ: Số 73 Nguyễn Huệ, phường 2, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

* Điện thoại liên lạc: 070 386 2456, 070 382 0203

* Email: tuyensinh@vlute.edu.vn;

* Website: www.vlute.edu.vn

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Ngành đào tạo

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển/

Mã tổ hợp

 

Chỉ tiêu % tối thiểu phương thức 1

Chỉ tiêu % tối đa phương thức 2

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

D510203

(1)Toán, Lý, Hoá (A00)

(2)Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

(3)Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

(4)Văn, Toán, Địa (C04)

60%

40%

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

D510303

(1)Toán, Lý, Hoá (A00)

(2)Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

(3)Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

(4)Văn, Toán, Địa (C04)

60%

40%

Công nghệ chế tạo máy

D510202

(1)Toán, Lý, Hoá (A00)

(2)Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

(3)Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

(4)Văn, Toán, Địa (C04)

60%

40%

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

D510301

(1)Toán, Lý, Hoá (A00)

(2)Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

(3)Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

(4)Văn, Toán, Địa (C04)

60%

40%

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

D510201

(1)Toán, Lý, Hoá (A00)

(2)Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

(3)Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

(4)Văn, Toán, Địa (C04)

60%

40%

Công nghệ thông tin

D480201

(1)Toán, Lý, Hoá (A00)

(2)Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

(3)Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

(4)Văn, Toán, Địa (C04)

60%

40%

Công nghệ kỹ thuật ô tô

D510205

(1)Toán, Lý, Hoá (A00)

(2)Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

(3)Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

(4)Văn,Toán, Địa (C04)

100%

/

Công nghệ thực phẩm

D540101

(1)Toán, Hóa, Sinh (B00)

(2)Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

(3)Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

(4Văn, Toán, Địa (C04)

60%

40%

Thú y

D640101

(1)Toán, Hóa, Sinh (B00)

(2)Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

(3)Toán ,Văn,Tiếng Anh (D01)

(4)Văn, Toán, Địa (C04)

60%

40%

Công tác xã hội

D760101

(1)Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

(2)Toán,Văn, Tiếng Anh (D01)

(3)Văn, Sử, Địa (C00)

(4)Văn, Lịch sử, GDCD (C19)

60%

40%

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

D510206

(1)Toán, Lý, Hoá (A00)

(2)Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

(3)Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

(4)Văn,Toán, Địa (C04)

60%

40%

Công nghệ sinh học

D420201

(1)Toán, Hóa, Sinh (B00)

(2)Toán, Lý,Tiếng Anh (A01)

(3)Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

(4)Văn, Toán, Địa (C04)

60%

40%

Công nghệ kỹ thuật giao thông

D510104

(1)Toán, Lý, Hoá (A00)

(2)Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

(3)Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

(4)Văn, Toán, Địa (C04)

60%

40%

Giáo dục mầm non

D140201

(1)Toán, Văn, Năng khiếu (M00)

(2)Toán, Tiếng Anh, Năng khiếu

50%

50%

Du lịch

D220113

(1)Văn, Sử, Địa (C00)

(2)Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

(3)Toán, Lý, Hóa (A00)

(4)Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

50%

50%

Luật

D380101

(1)Văn, Sử, Địa (C00)

(2)Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

(3)Toán, Lý, Hóa (A00)

(4)Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

50%

50%

Luật kinh tế

D380107

(1)Văn, Sử, Địa (C00)

(2)Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

(3)Toán, Lý, Hóa (A00)

(4)Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

50%

50%

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

D580205

 

(1)Văn, Sử, Địa (C00)

(2)Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

(3)Toán, Lý, Hóa (A00)

(4)Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

50%

50%

Báo chí

D320101

(1)Văn, Sử, Địa (C00)

(2)Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

(3)Toán, Lý, Hóa (A00)

(4)Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

50%

50%

Tổng chỉ tiêu: 2000

 

 

 

XEM CHI TIẾT THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2017 CỦA TRƯỜNG

TẠI ĐÂY

Bản quyền 2008 - 2017 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]
Close [X]