Đại học » Miền Nam

Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An

-

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020

*********

Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CÔNG NGHIỆP LONG AN

Ký hiệu: DLA

Địa chỉ: 938 Quốc lộ 1, Phường Khánh Hậu, Tp Tân An, Long An

Điện thoại: 072.3512.826 - 072.3513.668

Website: www.daihoclongan.edu.vn

 

CÁC PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH NĂM 2020:

1. Phương thức 1: Xét kết quả thi THPT năm 2020

- Điều kiện xét tuyển: Tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương)

- Điểm xét trúng tuyển = Tổng điểm thi THPT của tổ hợp 3 môn + Điểm ưu tiên

- Xét trúng tuyển: lấy điểm từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu

- Hồ sơ xét tuyển

+ Tải phiếu đăng ký xét tuyển

+ Bản photo học bạ THPT có chứng thực (có thể bổ sung sau)

+ Bản photo bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT có chứng thực (có thể bổ sung sau)

2. Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT

a. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của các hình thức:

- Xét tuyển học bạ theo điểm trung bình 3 học kỳ (học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) phải đạt >=18.

- Xét tuyển theo điểm trung bình lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển phải đạt >=18.

- Xét tuyển theo điểm trung bình của năm lớp 12 phải đạt >=6.

- Xét tuyển học bạ theo điểm trung bình 5 học kỳ (học kỳ 1, 2 lớp 10 và học kỳ 1,2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) phải đạt >=6.

b. Điều kiện nhận ĐKXT, Điểm xét tuyển và nguyên tắc xét tuyển:

* Xét tuyển học bạ theo điểm trung bình 3 học kỳ (học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12).

- Tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương)

- Điểm xét tuyển = [(Điểm TB của HK 1 năm lớp 11) + (Điểm TB của HK 2 năm lớp 11) + (Điểm của HK 1 năm lớp 12)]/3 + UT

- Xét tuyển từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu của các ngành.

* Xét tuyển theo điểm trung bình lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển.

- Tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương)

- Điểm xét tuyển = [(Điểm TB của năm lớp 12 môn 1) + (Điểm TB của năm lớp 12 môn 2) + (Điểm TB của năm lớp 12 môn 3)] + UT

- Xét tuyển từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu của các ngành.

* Xét tuyển theo điểm trung bình của năm lớp 12.

- Tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương)

- Điểm xét tuyển = (Điểm TB của năm lớp 12) + UT

- Xét tuyển từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu của các ngành.

* Xét tuyển học bạ theo điểm trung bình 5 học kỳ (học kỳ 1, 2 lớp 10 và học kỳ 1,2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12).

- Tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương)

- Điểm xét tuyển = [(Điểm TB của HK1 năm lớp 10) + (Điểm TB của HK2 năm lớp 10) + (Điểm TB của HK1 năm lớp 11) + (Điểm TB của HK2 năm lớp 11) + (Điểm TB của HK1 năm lớp 12)]/5 + UT.

- Xét tuyển từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu của các ngành.

Đăng ký xét tuyển trực tuyến

c. Hồ sơ xét tuyển

- Tải phiếu đăng ký xét tuyển

- Bản photo học bạ THPT có chứng thực (có thể bổ sung sau)

- Bản photo bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT có chứng thực (có thể bổ sung sau)

3. Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM

Điều kiện xét tuyển: Xét tuyển theo kết quả đánh giá năng lực (Đại học Quốc gia TP.HCM).

- Tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương)

- Tham dự kỳ thi đánh giá năng lực 2020 do ĐHQG TP.HCM tổ chức và có kết quả đạt từ mức điểm xét tuyển do Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An quy định.

4. Phương thức 4: Xét tuyển đối với học sinh Việt Nam tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài

Điều kiện xét tuyển:

- Học sinh Việt Nam tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài.

- Thí sinh tham gia phòng vấn của Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An.

 

NGÀNH ĐÀO TẠO, CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM 2020:

 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Phòng Quản lý Đào tạo và Tuyển sinh - Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An

Số 938 Quốc lộ 1, Phường Khánh Hậu, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

Tư vấn viên: 0917 241 544 - 0824 747 299 - 0374 597 437

Email: tuyensinh@daihoclongan.edu.vn – Website: www.daihoclongan.edu.vn

Close [X]