Đại học » Miền Nam

Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An

-

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021

*********

Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CÔNG NGHIỆP LONG AN

Ký hiệu: DLA

Địa chỉ: 938 Quốc lộ 1, Phường Khánh Hậu, Tp Tân An, Long An

Điện thoại: 072.3512.826 - 072.3513.668

Website: www.daihoclongan.edu.vn

 

THÔNG TIN CÁC NGÀNH TUYỂN SINH NĂM 2021

Ngành học

Mã Ngành

Tổ hợp môn XT

theo KQ thi THPT

Tổ hợp môn XT theo học bạ

Chỉ tiêu

(PT1 - PT2

-PT3 -PT4)

Quản trị công nghệ truyền thông

7340401

Toán, Lí, Anh

Toán, Sinh, Văn

Văn, Sinh, Anh

Văn, Địa, GDCD

Toán, Lí, Anh

Toán, Sinh, Văn

Văn, Sinh, Anh

Văn, Địa, GDCD

 

15 – 25

- 5 - 5

Marketing

7340115

Toán, Lí, Anh

Toán, Sinh, Văn

Văn, Sinh, Anh

Văn, Địa, GDCD

Toán, Lí, Anh

Toán, Sinh, Văn

Văn, Sinh, Anh

Văn, Địa, GDCD

15 - 25

- 5 - 5

Kế toán

7340301

Toán, Lí, Hóa

Toán, Lí, GDCD

Văn, Toán, Hóa

Toán, Lí, Anh

Toán, Lí, Hóa

Toán, Lí, GDCD

Văn, Toán, Hóa

Toán, Lí, Anh

40 - 80

-10 - 5

Quản trị Kinh doanh

7340101

Toán, Lí, Anh

Toán, Sinh, Văn

Văn, Sinh, Anh

Văn, Địa, GDCD

Toán, Lí, Anh

Toán, Sinh, Văn

Văn, Sinh, Anh

Văn, Địa, GDCD

50 - 80

-10 - 5

Tài chính - Ngân hàng

7340201

Toán, Hóa, Sinh

Toán, Hóa, Anh

Toán, Sử, GDCD

Văn, Hóa, Sinh

Toán, Hóa, Sinh

Toán, Hóa, Anh

Toán, Sử, GDCD

Văn, Hóa, Sinh

40 - 60

- 10 - 5

Luật Kinh tế

7380107

Văn, Sử, Địa

Toán, Lí, Hóa

Văn, Toán, Địa

Văn, Lí, Hóa

Văn, Sử, Địa

Toán, Lí, Hóa

Văn, Toán, Địa

Văn, Lí, Hóa

70 - 80

- 10 - 3

Khoa học máy tính

7480101

Toán, Lí, Hóa

Văn, Toán, GDCD

Toán, Sinh, Anh

Văn, Toán, Lí

Toán, Lí, Hóa

Văn, Toán,GDCD

Toán, Sinh, Anh

Văn, Toán, Lí

40 - 70

- 5 - 3

Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng

7510103

Toán, Lí, Hóa

Toán, Lí, Sinh

Toán, GDCD, Anh

Toán, Lí, GDCD

Toán, Lí, Hóa

Toán, Lí, Sinh

Toán, GDCD, Anh

Toán, Lí, GDCD

40 - 60

- 10 - 3

Kiến Trúc

7580101

Toán, Lí, Vẽ MT

Toán, Văn, Vẽ MT

Toán, Anh, Vẽ MT

Toán, Hóa, Vẽ MT

Toán, Lí, Hóa

Toán, Lý, Tin học

Toán, Lý, Công nghệ

Toán, Công nghệ, Tin học

16 - 50

- 5 - 3

Ngôn ngữ Anh

7220201

Văn, Toán, Anh

Văn, Hóa, Anh

Văn, GDCD, Anh

Văn, Địa, Anh

Văn, Toán, Anh

Văn, Hóa, Anh

Văn, GDCD, Anh

Văn, Địa, Anh

45 - 80

- 10 - 3

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103

Văn, Toán, Anh

Toán, GDCD, Anh

Văn, GDCD, Anh

Văn, Địa, Anh

Văn, Toán, Anh

Toán, GDCD, Anh

Văn, GDCD, Anh

Văn, Địa, Anh

40 - 40

- 6 - 3

CÁC PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NĂM 2021:

1. Phương thức 1: Xét kết quả thi THPT năm 2020

- Điều kiện xét tuyển: Tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương)

- Điểm xét trúng tuyển = Tổng điểm thi THPT của tổ hợp 3 môn + Điểm ưu tiên

- Xét trúng tuyển: lấy điểm từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu

- Hồ sơ xét tuyển

Tải phiếu đăng ký xét tuyển

+ Bản photo học bạ THPT có chứng thực (có thể bổ sung sau)

+ Bản photo bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT có chứng thực (có thể bổ sung sau)

2. Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT

a. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của các hình thức:

- Xét tuyển học bạ theo điểm trung bình 3 học kỳ (học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) phải đạt >=18.

- Xét tuyển theo điểm trung bình lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển phải đạt >=18.

- Xét tuyển theo điểm trung bình của năm lớp 12 phải đạt >=6.

- Xét tuyển học bạ theo điểm trung bình 5 học kỳ (học kỳ 1, 2 lớp 10 và học kỳ 1,2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) phải đạt >=6.

b. Điều kiện nhận ĐKXT, Điểm xét tuyển và nguyên tắc xét tuyển:

* Xét tuyển học bạ theo điểm trung bình 3 học kỳ (học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12).

- Tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương)

- Điểm xét tuyển = [(Điểm TB của HK 1 năm lớp 11) + (Điểm TB của HK 2 năm lớp 11) + (Điểm của HK 1 năm lớp 12)]/3 + UT

- Xét tuyển từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu của các ngành.

* Xét tuyển theo điểm trung bình lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển.

- Tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương)

- Điểm xét tuyển = [(Điểm TB của năm lớp 12 môn 1) + (Điểm TB của năm lớp 12 môn 2) + (Điểm TB của năm lớp 12 môn 3)] + UT

- Xét tuyển từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu của các ngành.

* Xét tuyển theo điểm trung bình của năm lớp 12.

- Tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương)

- Điểm xét tuyển = (Điểm TB của năm lớp 12) + UT

- Xét tuyển từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu của các ngành.

* Xét tuyển học bạ theo điểm trung bình 5 học kỳ (học kỳ 1, 2 lớp 10 và học kỳ 1,2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12).

- Tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương)

- Điểm xét tuyển = [(Điểm TB của HK1 năm lớp 10) + (Điểm TB của HK2 năm lớp 10) + (Điểm TB của HK1 năm lớp 11) + (Điểm TB của HK2 năm lớp 11) + (Điểm TB của HK1 năm lớp 12)]/5 + UT.

- Xét tuyển từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu của các ngành.

c. Hồ sơ xét tuyển

Tải phiếu đăng ký xét tuyển

- Bản photo học bạ THPT có chứng thực (có thể bổ sung sau)

- Bản photo bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT có chứng thực (có thể bổ sung sau)

3. Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM

Điều kiện xét tuyển: 

- Xét tuyển theo kết quả đánh giá năng lực (Đại học Quốc gia TP.HCM).

- Tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương)

- Tham dự kỳ thi đánh giá năng lực 2021 do ĐHQG TP.HCM tổ chức và có kết quả đạt từ mức điểm xét tuyển do Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An quy định.

4. Phương thức 4: Xét tuyển đối với học sinh Việt Nam tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài

Điều kiện xét tuyển:

- Học sinh Việt Nam tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài.

- Thí sinh tham gia phòng vấn của Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An.

CÁC MỐC THỜI GIAN (Dành cho xét tuyển theo học bạ THPT):

- ĐỢT 1: Từ ngày 04/05/2021 đến ngày 10/08/2021. Công bố trúng tuyển 11/08/2021

- ĐỢT 2: Từ ngày 12/08/2021 đến ngày 23/08/2021. Công bố trúng tuyển 24/08/2021

- ĐỢT 3: Từ ngày 24/08/2021 đến ngày 05/09/2021. Công bố trúng tuyển 06/09/2021

- ĐỢT 4: Từ ngày 06/09/2021 đến ngày 16/09/2021. Công bố trúng tuyển 17/09/2021

- ĐỢT 5: Từ ngày 17/09/2021 đến ngày 26/09/2021. Công bố trúng tuyển 27/09/2021

- ĐỢT 6: Từ ngày 27/09/2021 đến ngày 07/10/2021. Công bố trúng tuyển 08/10/2021

- ĐỢT 7: Từ ngày 08/10/2021 đến hết thời gian quy định

CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG

a/ Đối tượng xét học bổng:

- Đối tượng là thí sinh đang học 12 ở các trường THPT năm 2021;

- Điều kiện là phải đăng ký NV1 vào DLA theo phương thức thi THPT 2021.

- Thời gian đợt 1 năm 2021 theo quy định về thời gian hết hạn đăng ký NV1 của kỳ thi THPT 2021.

b/ Tổng giá trị số lượng học bổng hơn 10 tỷ đồng với 740 suất:

Loại học bổng

Số lượng (Suất)

Tương đương giá trị học bổng/suất (ĐVT: triệu đồng)

Tài năng

140

 

Tài năng 100% toàn phần

110

72

Tài năng 50% toàn phần

30

36

Học bổng tiếp sức

600

 

Tiếp sức học phí 1

300

2.5

Tiếp sức học phí 2

300

1.5

c/ Điều kiện xét học bổng:

Loại học bổng

Xét tuyển theo điểm thi THPT

Học bổng tài năng 

Tài năng 100% toàn phần

Điểm xét tuyển >=27

Tài năng 50% toàn phần

Điểm xét tuyển >=25

Học bổng tiếp sức năm 1

Tiếp sức học phí 1

>= Điểm trúng tuyển +3

Tiếp sức 10% học phí

>=Điểm trúng tuyển+1

Và Có ít nhất 01 thư giới thiệu của BGH/ Giáo viên chủ nhiệm nắm rõ quá trình học tập, tinh thần tuân thủ nội quy, hoàn cảnh gia đình của học si

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Phòng Quản lý Đào tạo và Tuyển sinh - Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An

Số 938 Quốc lộ 1, Phường Khánh Hậu, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

Tư vấn viên: 0917 241 544 - 0824 747 299 - 0374 597 437

Email: tuyensinh@daihoclongan.edu.vn – Website: www.daihoclongan.edu.vn

Bản quyền 2008 - 2021 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]