ĐẠI HỌC » Miền Nam

Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An

-

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2024

*********

Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CÔNG NGHIỆP LONG AN

Ký hiệu: DLA

Địa chỉ: 938 Quốc lộ 1, Phường Khánh Hậu, Tp Tân An, Long An

Điện thoại: 072.3512.826 - 072.3513.668

Website: www.daihoclongan.edu.vn

 

NGÀNH TUYỂN SINH, TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN

TT

Ngành học trình độ Đại học

Mã Ngành

Tổ hợp môn xét tuyển theo kết quả thi THPT

Tổ hợp môn xét tuyển theo học bạ

1

Kế toán

7340301

Toán, lí, Hóa

Toán, Địa, GDCD

Văn, Toán, Hóa

Toán, Địa, Tiếng Anh

Toán, lí, Hóa

Toán, Địa, GDCD

Văn, Toán, Hóa

Toán, Địa, Tiếng Anh

2

Quản trị Kinh doanh

7340101

Toán, Lí, Tiếng Anh

Toán, Sinh, Văn

Văn, Sinh, Tiếng Anh

Văn, Địa, GDCD

Toán, Lí, Tiếng Anh

Toán, Sinh, Văn

Văn, Sinh, Tiếng Anh

Văn, Địa, GDCD

3

Tài chính - Ngân hàng

7340201

Toán, Hóa, Sinh

Toán, Hóa, Tiếng Anh

Toán, Sử, GDCD

Văn, Hóa, Sinh

Toán, Hóa, Sinh

Toán, Hóa, Tiếng Anh

Toán, Sử, GDCD

Văn, Hóa, Sinh

4

Luật Kinh tế

7380107

Văn, Sử, Địa

Toán, Lí, Hóa

Văn, Toán, Địa

Văn, Lí, Hóa

Văn, Sử, Địa

Toán, Lí, Hóa

Văn, Toán, Địa

Văn, Lí, Hóa

5

Công nghệ thông tin

7480201

Toán, Lí, Hóa

Văn, Toán, GDCD

Toán, Sinh, Tiếng Anh

Văn, Toán, Lí

Toán, Lí, Hóa

Văn, Toán, GDCD

Toán, Sinh, Tiếng Anh

Văn, Toán, Lí

6

Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng

7510103

Toán, Lí, Hóa

Toán, Lí, Sinh

Toán, GDCD, Tiếng Anh

Toán, Lí, Văn

Toán, Lí, Hóa

Toán, Lí, Sinh

Toán, GDCD, Tiếng Anh

Toán, Lí, Văn

7

Ngôn ngữ Anh

7220201

Văn, Toán, Tiếng Anh

Văn, Hóa, Tiếng Anh

Văn, GDCD, Tiếng Anh

Văn, Địa, Tiếng Anh

Văn, Toán, Tiếng Anh

Văn, Hóa, Tiếng Anh

Văn, GDCD, Tiếng Anh

Văn, Địa, Tiếng Anh

8

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103

Văn, Toán, Tiếng Anh

Toán, GDCD, Tiếng Anh

Văn, GDCD, Tiếng Anh

Văn, Địa, Tiếng Anh

Văn, Toán, Tiếng Anh

Toán, GDCD, Tiếng Anh

Văn, GDCD, Tiếng Anh

Văn, Địa, Tiếng Anh

CÁC PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NĂM 2024:

1. Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT năm 2024

 - Điều kiện xét tuyển: Tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương)

 - Điểm xét trúng tuyển = Tổng điểm thi THPT của tổ hợp 3 môn + Điểm ưu tiên

- Xét trúng tuyển: lấy điểm từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu

- Hồ sơ xét tuyển:

+ Tải Phiếu Đăng Ký Xét Tuyển

+ Bản photo học bạ THPT có chứng thực (có thể bổ sung sau)

+ Bản photo bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT có chứng thực (có thể bổ sung sau)

2. Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT (Học bạ THPT)

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của các hình thức:

- Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 3 học kỳ (học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) phải đạt >=18.

- Xét tuyển theo tổng điểm trung bình lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển phải đạt >=18.

- Xét tuyển theo điểm trung bình của năm lớp 12 phải đạt >=6.

- Xét tuyển học bạ theo điểm trung bình 5 học kỳ (học kỳ 1, 2 lớp 10 và học kỳ 1,2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) phải đạt >=6.

Điều kiện nhận ĐKXT, Điểm xét tuyển và nguyên tắc xét tuyển:

 Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 3 học kỳ (học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12).

- Tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương)

- Điểm xét tuyển = [(Điểm TB của HK 1 năm lớp 11) + (Điểm TB của HK 2 năm lớp 11) + (Điểm của HK 1 năm lớp 12)] + UT

- Xét tuyển từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu của các ngành.

Xét tuyển theo tổng điểm trung bình lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển.

- Tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương)

- Điểm xét tuyển = [(Điểm TB của năm lớp 12 môn 1) + (Điểm TB của năm lớp 12 môn 2) + (Điểm TB của năm lớp 12 môn 3)] + UT

- Xét tuyển từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu của các ngành.

Xét tuyển theo điểm trung bình của năm lớp 12.

- Tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương)

- Điểm xét tuyển = (Điểm TB của năm lớp 12) + UT

- Xét tuyển từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu của các ngành.

Xét tuyển học bạ theo điểm trung bình 5 học kỳ (học kỳ 1, 2 lớp 10 và học kỳ 1,2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12).

- Tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương)

- Điểm xét tuyển = [(Điểm TB của HK1 năm lớp 10) + (Điểm TB của HK2 năm lớp 10) + (Điểm TB của HK1 năm lớp 11) + (Điểm TB của HK2 năm lớp 11) + (Điểm TB của HK1 năm lớp 12)]/5 + UT.

- Xét tuyển từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu của các ngành.

Đăng Ký Xét Tuyển Trực Tuyến

Hồ sơ xét tuyển

Tải Phiếu Đăng Ký Xét Tuyển

- Bản photo học bạ THPT có chứng thực (có thể bổ sung sau)

- Bản photo bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT có chứng thực (có thể bổ sung sau)

3. Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM

 Điều kiện xét tuyển: Xét tuyển theo kết quả đánh giá năng lực (Đại học Quốc gia TP.HCM).

- Tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương)

- Tham dự kỳ thi đánh giá năng lực 2024 do ĐHQG TP.HCM tổ chức và có kết quả đạt từ mức điểm xét tuyển do Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An quy định.

4. Phương thức 4: Xét tuyển thẳng

Điều kiện xét tuyển:

- Theo quy định của quy chế tuyển sinh hiện hành.

CÁC MỐC THỜI GIAN DÀNH CHO PHƯƠNG THỨC XÉT HỌC BẠ THPT

- ĐỢT 1: Từ ngày 01/3/2024 đến ngày 09/6/2024, công bố trúng tuyển 30/06/2024

- ĐỢT 2: Từ ngày 01/7/2024 đến ngày 01/8/2024, công bố trúng tuyển 02/08/2024

- ĐỢT 3: Từ ngày 02/8/2024 đến ngày 17/9/2024, công bố trúng tuyển 17/9/2024

- ĐỢT 4: Từ ngày 18/9/2024 đến ngày 30/9/2024, công bố trúng tuyển 31/9/2024

- ĐỢT 5: Từ ngày 01/10/2024 đến ngày 17/10/2024, công bố trúng tuyển 18/10/2024

- ĐỢT 6: Từ ngày 18/10/2024 đến ngày 31/10/2024, công bố trúng tuyển 01/11/2024

- ĐỢT 7: Từ ngày 01/11/2024 đến ngày 15/11/2024, công bố trúng tuyển 17/11/2024

- ĐỢT 8: Từ ngày 17/11/2024 đến hết thời gian quy định

HỌC PHÍ

- Đại học chính quy: 12.6 triệu/HK

- Không thay đổi trong suốt khóa học

LIÊN HỆ

Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An

Trụ sở: Số 938 Quốc lộ 1A, Phường Khánh Hậu, TP Tân An, Long An

Văn phòng đại diện:Số 13, đường số 8, Khu Lý Phục Man, P. Bình Thuận, Quận 7, Tp.HCM

Điện Thoại: 0272 3.512826 (123) - 0272 3.513668

Hotline: 0917 241 544

Email: info@daihoclongan.edu.vn

 

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]