Ngành Thiết kế Đồ họa

Ngành đào tạo:           THIẾT KẾ ĐỒ HỌA (Graphic Design)

Trình độ đào tạo:        Cao đẳng

Thời gian đào tạo:       3 năm

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo ngành Thiết kế đồ họa trình độ cao đẳng nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Thiết kế đồ họa, đáp ứng nhu cầu hoạt động trong lĩnh vực Mỹ thuật ứng dụng.

Mục tiêu cụ thể

Phẩm chất đạo đức

Có lập trường tư tưởng vững vàng, có đạo đức và nếp sống lành mạnh, yêu nghề, nắm vững đường lối chủ chương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đặc biệt trên lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật.

Kiến thức

Nắm vững kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn, về mỹ thuật, thiết kế và kiến thức ngành Thiết kế đồ họa; có khả năng sáng tạo, ứng dụng trong việc thực hiện thiết kế các sản phẩm đồ họa.

Kỹ năng

Có kỹ năng vẽ tay, thiết kế trên máy vi tính và thực hiện các sản phẩm đồ họa. Phát huy sự sáng tạo của cá nhân, phối hợp làm việc giữa cá nhân và tập thể để thực hiện thiết kế và thực hành sản phẩm. 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Danh mục các học phần bắt buộc

Kiến thức giáo dục đại cương

1

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin

6

Ngoại ngữ

2

Tư tưởng Hồ Chí Minh

7

Tin học đại cương

3

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

8

Giáo dục thể chất

4

Đường lối văn hóa - văn nghệ của Đảng Cộng sản Việt Nam

9

Giáo dục quốc phòng - an ninh

5

Cơ sở văn hóa Việt Nam

 

 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  

Kiến thức cơ sở của nhóm ngành và ngành

1

Trang trí cơ bản

5

Nhiếp ảnh

2

Hình họa cơ bản

6

Lịch sử thiết kế đồ họa

3

Nguyên lý thị giác

7

Mỹ học đại cương

4

Luật xa gần

 

 

Kiến thức ngành                                                   

1

Tin học chuyên ngành

4

Thiết kế ấn phẩm 1

2

Nghệ thuật chữ

5

Thiết kế Poster

3

Thiết kế Logo và ấn phẩm văn phòng

6

Thiết kế Bao bì

Nội dung các học phần bắt buộc (Phần kiến thức giáo dục chuyên nghiệp)

Trang trí cơ bản         

Nội dung: những kiến thức liên quan tới quy luật trang trí: điểm, đường nét, hình, màu sắc, bố cục; các hình thức trang trí, cách điệu. Trên cơ sở đó, sinh viên thực hành và ứng dụng cho chuyên ngành sau này.

Hình họa cơ bản

Nội dung: những kiến thức cơ bản về môn hình họa, phương pháp nghiên cứu, nắm bắt khái quát và phân tích đối tượng cụ thể; rèn luyện kỹ năng quan sát, nhận xét, so sánh, mô tả sự vật và chủ yếu tập vẽ phác nhanh.

Nguyên lý thị giác

Nội dung: giới thiệu những tín hiệu thị giác cơ bản (yếu tố thị giác) của nghệ thuật thị giác. Sinh viên được rèn luyện khả năng thiết kế: mã hóa thông tin thị giác bằng những tín hiệu thị giác trong quá trình thiết kế, từ đó, luyện tập khả năng cảm nhận, thưởng thức nghệ thuật thông qua ngôn ngữ của các tín hiệu thị giác.

Luật xa gần             

Nội dung:  những kiến thức và kỹ năng về các phương pháp, quy luật của phối cảnh để diễn tả các sự vật, đối tượng trong không gian 3 chiều trên mặt phẳng 2 chiều.

Nhiếp ảnh

Nội dung: những kiến thức cơ bản về các thiết bị và kỹ thuật nhiếp ảnh; Ngoài ra, giúp sinh viên hiểu biết về phương pháp bố cục hình tượng theo chủ đề để ứng dụng vào các bài chuyên ngành.

Lịch sử thiết kế đồ họa

Nội dung: Khái quát về lịch sử thiết kế và thiết kế đồ họa trên thế giới và ở Việt nam qua các thời kỳ; sự hình thành các phong cách, trường phái thiết kế và các sản phẩm nổi tiếng.

Mỹ học đại cương

Nội dung: những kiến thức cơ bản, hiện đại, hệ thống và tương đối toàn diện về Mỹ học, giúp người học có ý thức và khả năng cảm thụ, đánh giá và sáng tạo cái đẹp cho cuộc sống, cho bản thân và cho nghệ thuật.

Tin học chuyên ngành

Nội dung: nghiên cứu các phần mềm liên quan đến lĩnh vực Thiết kế đồ họa và thực hành bài tập trên máy. Trên cơ sở đó, sinh viên ứng dụng các phần mềm này vào chuyên ngành Thiết kế đồ họa.

Nghệ thuật chữ

Nội dung: những kiến thức về các kiểu chữ, số cơ bản; phương pháp sắp xếp các mẫu tự hợp lý, bố trí các câu theo hàng, cột; biết cách chọn lựa loại chữ (font), kích thước chữ (size) phù hợp với nội dung thiết kế; giúp sinh viên có khả năng phối hợp chữ với hình ảnh và sáng tạo chữ; ứng dụng chữ trong các ấn phẩm đồ họa.

Thiết kế logo và ấn phẩm văn phòng 

Nội dung: những kiến thức cơ bản về vai trò vị trí và phương pháp thiết kế logo và ấn phẩm văn phòng. Trên cơ sở đó, sinh viên làm bài tập thực hành thiết kế logo và ấn phẩm văn phòng.

Thiết kế  ấn phẩm 1     

Nội dung: những kiến thức cơ bản về phương pháp dàn trang (Page layout) làm nền tảng cho thiết kế ấn phẩm đồ họa. Sinh viên thực hành thiết kế dàn trang báo và tạp chí, thiết kế bìa sách, bìa tạp chí.

Thiết kế Poster  

Nội dung: những kiến thức về các thể loại tranh cổ động và poster quảng cáo sản phẩm; làm bài tập thực hành vẽ tay và thực hành trên máy tính. Sinh viên sẽ vận dụng vào đồ án quảng cáo.

Thiết kế Bao bì  

Nội dung: những kiến thức về bao bì: thể loại, chất liệu, công năng, thẩm mỹ và phương pháp thiết kế. Sinh viên được thực hành thiết kế bao bì sản phẩm cho các công ty, xí nghiệp, cơ sở sản xuất.

 

 

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]