Ngành Thanh nhạc

Ngành đào tạo:           THANH NHẠC (Music Voice)

Trình độ đào tạo:        Cao đẳng

Thời gian đào tạo:       3 năm

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO     

Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo ngành Thanh nhạc trình độ cao đẳng nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về âm nhạc, về kỹ thuật biểu diễn. Sau khi tốt nghiệp trở thành ca sỹ chuyên nghiệp, hoạt động trong các đơn vị nghệ thuật và có khả năng học tiếp lên ở trình độ cao hơn.

Mục tiêu cụ thể

Phẩm chất đạo đức

 Có lập trường tư tưởng vững vàng, có đạo đức và nếp sống lành mạnh, say mê nghề nghiệp, nắm vững đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đặc biệt trên lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.

Kiến thức

Nắm vững những kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn, hệ thống kiến thức về lĩnh vực âm nhạc nói chung và biểu diễn thanh nhạc nói riêng.

Kỹ năng

Có kỹ thuật ca hát và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo.

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO    

Danh mục các học phần bắt buộc

Kiến thức giáo dục đại cương                                         

1

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin

6

Ngoại ngữ

2

Tư tưởng Hồ Chí Minh

7

Tin học đại cương

3

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

8

Giáo dục thể chất

4

Đường lối văn hóa - văn nghệ của Đảng

9

Giáo dục quốc phòng - an ninh

5

Cơ sở văn hóa Việt Nam

 

 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp                    

Kiến thức cơ sở của nhóm ngành và ngành   

1

Lịch sử âm nhạc phương Tây I

4

Ký - Xướng âm I

2

Lịch sử âm nhạc Việt Nam

5

Phân tích tác phẩm âm nhạc

3

Hòa âm I

 

 

Kiến thức ngành            

1

Ký - Xướng âm II

6

Piano I

2

Ký - Xướng âm III

7

Piano II

3

Thanh nhạc I

8

Hợp xướng

4

Thanh nhạc II

9

Kỹ thuật diễn viên

5

Thanh nhạc III

10

Hát dân ca

Nội dung các học phần bắt buộc (Phần kiến thức giáo dục chuyên nghiệp)

Lịch sử âm nhạc phương Tây I          

Nội dung: những kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát triển của nền âm nhạc châu Âu từ thời kỳ cổ đại cho tới nửa đầu thế kỷ XIX. Từ đó, sinh viên nắm được những đặc điểm chính về phong cách, quan điểm thẩm mỹ cũng như bút pháp sáng tác trong từng thời kỳ, từng trường phái âm nhạc thông qua các nhạc sỹ tiêu biểu.

Lịch sử âm nhạc Việt Nam

Nội dung: những kiến thức cơ bản về lịch sử  âm nhạc Việt Nam từ thời  Hùng Vương đến nay, bao gồm các nội dung: âm nhạc Việt Nam từ  thế kỷ III trước công nguyên đến cuối thế kỷ IX  sau công nguyên; âm nhạc Việt Nam từ  đầu thế kỷ X đến thế kỷ XIX; âm nhạc Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX đến trước cách mạng tháng 8 năm 1945; âm nhạc Việt Nam từ Cách mạng tháng 8 năm 1945 đến nay.

Hòa âm I        

Nội dung: những kiến thức cơ bản về hòa âm: cấu trúc điệu thức và vai trò của hệ thống công năng; tính ổn định và không ổn định trong điệu thức; màu sắc và vai trò của hệ thống biến âm, âm nền; các lý thuyết về chuyển điệu.

Ký - Xướng âm I        

Nội dung: sinh viên đọc các gam trưởng, thứ  từ không đến 2 dấu hóa; chủ yếu luyện đọc quãng với các loại nhịp 2/4, 3/4, 4/4; nghe ghi các giọng từ không đến 1 dấu hóa với các loại nhịp  2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8 và các loại tiết tấu cơ bản.

Phân tích tác phẩm âm nhạc

Nội dung: những kiến thức cơ bản về hình thức âm nhạc, những đặc điểm về thể loại, cấu trúc, phong cách sáng tác của từng thời kỳ và của một số tác giả điển hình.

Ký - Xướng âm II       

Nội dung: sinh viên đọc các giọng từ 2 đến 3 dấu hóa với các loại nhịp 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8; nghe ghi các giọng từ 1 đến hai dấu hóa với các loại nhịp 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8 và các loại nhịp phức, đảo phách.

Ký - Xướng âm III     

Nội dung: nâng cao Ký  - xướng âm II, sinh viên đọc các giọng từ 3 đến 4 dấu hóa với các loại nhịp 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8 và các loại nhịp phức; nghe ghi các giọng từ 2 đến 3 dấu hóa với các loại nhịp và hợp  âm có từ 2 đến 4 bè.

Thanh nhạc I  

Nội dung: hướng dẫn phương pháp vỡ bài chính xác, rèn luyện cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tư thế hát, hiểu về bộ máy phát âm, vị trí âm thanh, kỹ thuật hơi thở, chủ yếu luyện giọng ở âm khu trung.

Thanh nhạc II

Nội dung: tiếp tục rèn luyện cho sinh viên mở rộng âm vực, phát triển những yêu cầu về kỹ thuật và nghệ thuật của học phần Thanh nhạc I, được áp dụng vào những tác phẩm thanh nhạc với những yêu cầu phức tạp hơn, mở rộng hơn ở nhiều mặt. Trong thời gian này, giảng viên chuyên môn hướng dẫn sinh viên tự học tập các tác phẩm sau giờ học chuyên môn.

Thanh nhạc III           

Nội dung: tiếp tục nâng cao kỹ thuật thanh nhạc của học phần Thanh nhạc II để sinh viên có khả năng xử lý, thể hiện các loại hình tác phẩm thanh nhạc và chuẩn bị chương trình tốt nghiệp.

Piano I           

Nội dung: củng cố, phát triển các dạng kỹ thuật của Piano, nắm bắt các dạng kỹ thuật cơ bản: chạy đơn nốt, chạy rảI, quãng 8, hợp âm.

Piano II          

Nội dung: Tiếp tục nâng cao các dạng kỹ thuật của Piano; có khả năng thể hiện các tác phẩm ở thể loại sonate thuộc phong cách cổ điển, lãng mạn, cận đại.

Hợp xướng     

Nội dung: những kỹ năng hát hợp xướng, kỹ năng nghe và hòa tấu hợp xướng, kỹ năng biểu diễn; học hát và thể hiện các tác phẩm hợp xướng.

Kỹ thuật diễn viên

Nội dung: những kiến thức cơ bản về phương pháp biểu hiện, quy tắc thực hành của sân khấu; phát triển kỹ thuật diễn xuất.

Hát dân ca      

Nội dung: những kiến thức cơ bản về âm nhạc dân gian Việt Nam, nhận biết được sự khác nhau về phong cách dân ca các vùng miền.

Thực tập nghề nghiệp

Nội dung: thực hành biểu diễn dư­ới các hình thức đơn ca, tốp ca, hợp xướng, nhạc kịch trong các chương trình biểu diễn của nhà trường và­ tại một số đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp.

 

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]