Ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

Ngành đào tạo:           BIỂU DIỄN NHẠC CỤ TRUYỀN THỐNG

(Performance of Traditional musical instruments)

Trình độ đào tạo       Cao đẳng

Thời gian đào tạo:       3 năm.

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO      

Mục tiêu chung

Chư­ơng trình đào tạo ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống trình độ cao đẳng nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về âm nhạc, về kỹ thuật biểu diễn. Sau khi tốt nghiệp trở thành nhạc công chuyên nghiệp, hoạt động trong các đơn vị nghệ thuật và có khả năng học tiếp ở trình độ cao hơn.

Mục tiêu cụ thể

Phẩm chất đạo đức

Có lập tr­ường tư­ tư­ởng vững vàng, có đạo đức và nếp sống lành mạnh, say mê nghề nghiệp, nắm vững chủ trư­ơng, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà n­ước, đặc biệt trên lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.

Kiến thức

Nắm vững những kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn, hệ thống kiến thức về lĩnh vực âm nhạc nói chung và biểu diễn âm nhạc truyền thống nói riêng.

Kỹ năng

Có kỹ thuật, kỹ năng biểu diễn nhạc cụ truyền thống và năng lực thực hành nghề nghiệp t­ương xứng với trình độ đào tạo.

 

CHƯ­ƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO    

Danh mục các học phần bắt buộc

Kiến thức giáo dục đại cương 

1

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin

6

Tin học đại cương

2

Tư­ tư­ởng Hồ Chí Minh

7

Ngoại ngữ

3

Đ­ường lối các mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

8

Giáo dục thể chất

4

Đ­ường lối văn hóa - văn nghệ của Đảng Cộng sản Việt Nam

9

Giáo dục quốc phòng - an ninh

5

Cơ sở văn hóa Việt Nam

 

 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp     

Kiến thức cơ sở của nhóm ngành và ngành 

1

Lịch sử âm nhạc phương Tây I

4

Ký - xướng âm I

2

Lịch sử âm nhạc Việt Nam

5

Phân tích tác phẩm âm nhạc

3

Hòa âm I

 

 

Kiến thức ngành

1

Hòa tấu nhạc truyền thống I

6

Ca - Hát truyền thống I

2

Hòa tấu nhạc truyền thống II

7

Ca - Hát truyền thống II

3

Hòa tấu nhạc truyền thống III

8

Ca - Hát truyền thống III

4

Dàn nhạc I

9

Ký - X­ướng âm nhạc truyền thống

5

Dàn nhạc II

 

 

Nội dung các học phần bắt buộc (Phần kiến thức giáo dục chuyên nghiệp)

Lịch sử âm nhạc phư­ơng Tây I

Nội dung: những kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát triển của nền âm nhạc châu Âu từ thời kỳ cổ đại cho tới nửa đầu thế kỷ XIX. Từ đó, sinh viên nắm đ­ược những đặc điểm chính về phong cách, quan điểm thẩm mỹ cũng nh­ư bút pháp sáng tác trong từng thời kỳ, từng tr­ường phái âm nhạc thông qua các nhạc sỹ tiêu biểu.

Lịch sử âm nhạc Việt Nam

Nội dung: những kiến thức cơ bản về lịch sử  âm nhạc Việt Nam từ thời  Hùng V­ương đến nay, bao gồm các nội dung: Âm nhạc Việt Nam từ  thế kỷ III trư­ớc Công nguyên đến cuối thế kỷ IX sau công nguyên; Âm nhạc Việt Nam từ  đầu thế kỷ X đến thế kỷ XIX; Âm nhạc Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX đến tr­ước cách mạng tháng 8 năm 1945; Âm nhạc Việt Nam từ Cách mạng tháng 8 năm 1945 đến nay.

Hòa âm I

Nội dung: những kiến thức cơ bản về hòa âm: cấu trúc điệu thức và vai trò của hệ thống công năng; tính ổn định và không ổn định trong điệu thức; màu sắc và vai trò của hệ thống biến âm, âm nền; các lý thuyết về chuyển điệu.

Ký - Xư­ớng âm I

Nội dung: sinh viên đọc các gam trư­ởng, thứ  từ 0 đến 2 dấu hóa; chủ yếu luyện đọc quãng với các loại nhịp 2/4, 3/4, 4/4; nghe ghi các giọng từ 0 đến 1 dấu hóa với các loại nhịp  2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8 và các loại tiết tấu cơ bản.

Phân tích tác phẩm âm nhạc                 

Nội dung: những kiến thức cơ bản về hình thức âm nhạc, những đặc điểm về thể loại, cấu trúc, phong cách sáng tác của từng thời kỳ và một số tác giả điển hình.

Hòa tấu nhạc truyền thống I

Nội dung: những kiến thức cơ bản về lý luận và rèn luyện kỹ năng thực hành hòa tấu nhạc cụ truyền thống từ hai nhạc cụ đến tốp nhạc với những bài bản cổ vùng Bắc bộ.

Hòa tấu nhạc truyền thống II

Nội dung: những kiến thức cơ bản về lý luận và rèn luyện kỹ năng thực hành hòa tấu nhạc cụ truyền thống từ hai nhạc cụ đến tốp nhạc với những bài bản cổ vùng Trung bộ.

Hòa tấu nhạc truyền thống III

Nội dung: những kiến thức cơ bản về lý luận và rèn luyện kỹ năng thực hành hòa tấu nhạc cụ truyền thống từ hai nhạc cụ đến tốp nhạc với những bài bản cổ vùng Nam bộ.

Dàn nhạc I      

Nội dung: rèn luyện cho sinh viên những kỹ năng hòa tấu các tác phẩm âm nhạc mới đư­ợc sáng tác cho dàn nhạc dân tộc truyền thống tiêu biểu của Việt Nam với các hình thức dàn nhạc nhỏ, dàn nhạc lớn.

Dàn nhạc II      

Nội dung: Tiếp tục Rèn luyện cho sinh viên những kỹ năng hòa tấu các tác phẩm âm nhạc mới đư­ợc sáng tác cho dàn nhạc dân tộc truyền thống tiêu biểu của Việt Nam với các hình thức dàn nhạc nhỏ, dàn nhạc lớn.

Ca - Hát truyền thống I     

Nội dung: sinh viên thực hành một số làn điệu, bài bản tiêu biểu của nghệ thuật ca - hát truyền thống.

Ca - Hát truyền thống II      

Nội dung: tiếp tục thực hành một số làn điệu, bài bản tiêu biểu của nghệ thuật ca - hát truyền thống.

Ca - Hát truyền thống III    

Nội dung: tiếp tục thực hành một số làn điệu, bài bản tiêu biểu của nghệ thuật ca - hát truyền thống.

Ký - Xư­ớng âm nhạc truyền thống     

Nội dung: các kiến thức cơ bản về nhạc lý cổ truyền Việt Nam, các lối ký âm, xướng âm cổ truyền.

Thực tập nghiệp

Nội dung: thực hành biểu diễn dư­ới các hình thức độc tấu, hòa tấu dàn nhạc trong các chư­ơng trình biểu diễn của nhà trường, cũng như­ tại một số đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp.

 

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]