Chương trình đào tạo » Cao đẳng & Trung cấp

LẬP TRÌNH MÁY TÍNH

-

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Hiểu biết những khái niệm về máy tính, công nghệ thông tin và các ứng dụng của công nghệ thông tin;

+ Hiểu biết các hệ quản trị cơ sở dữ liệu;

+ Hiểu biết các kiến thức về cơ sở dữ liệu, quy trình phân tích và xây dựng cơ sở dữ liệu;

+ Hiểu biết quy trình phân tích, thiết kế một hệ thống trong lĩnh vực công nghệ thông tin;

+ Có kiến thức về tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin;

+ Biết được quy trình sản xuất một sản phẩm công nghệ thông tin vai trò của từng cá nhân trong quy trình sản xuất phần mềm;

+ Am hiểu vê phần cứng và các thiết bị ngọai vi;

+ Am hiểu về virus, bảo mật thông tin và an tòan thông tin.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Sử dụng thành thạo máy tính trong công tác văn phòng, khai thác được các thông tin trên mạng;

+ Từ bài toán thực tế có thể xây dựng một ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu;

+ Sử dụng thành thạo một số ngôn ngữ lập trình phổ biến hiện nay;

+ Sử dụng thành thạo hệ quản trị cơ sở dữ liệu mô hình quan hệ và mô hình Client/Server;

+ Đọc và hiểu được các bảng phân tích và thiết kế của một hệ thống trong lĩnh vực công nghệ thông tin;

+Thành thạo trong việc xây dựng một Web site;

+ Thành thạo trong xây dựng các ứng dụng đáp ứng nhu cầu thực tế.

3- Cơ hội việc làm: 

Sau khi học xong, sinh viên sẽ:

- Làm lập trình viên, nhân viên kiểm thử phần mềm, quản lý nhóm lập trình viên trong các công ty sản xuất phần mềm; Nhân viên văn phòng trong các công ty có ứng dụng công nghệ thông tin, làm quản trị website, quản trị mạng cho các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh.            

- Làm việc ở các trường học ở vị trí phòng thí nghiệm, dạy học cho các đối tượng có bậc nghề thấp hơn;

- Có thể học tiếp tục ở bậc đại học;

- Tự mở doanh nghiệp.

4- Các môn học chính

- Tin học văn phòng

- Lập trình căn bản

- Toán rời rạc

- Phần cứng máy tính

- Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

- Lập trình hướng đối tượng

- Cơ sở dữ liệu

- Đồ họa ứng dụng

- Mạng căn bản

- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 1(MS SQL SERVER)

- Anh văn chuyên ngành

- Thiết kế Web

- Lập trình Window 1(c#,vb. net)

- Lập trình Window 2 (ado.net)

- Lập trình Window 3 (service, net)

- Lập trình Web 1 (asp.net)

- Lập trình Web 2 (XML…)

- Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

- Thực tập sản xuất  1

- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 2 (MS SQL SERVER)

- Công nghệ phần mềm

- Thực tập sản xuất  2

 

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Biết được những khái niệm về máy tính, công nghệ thông tin và các ứng dụng của công nghệ thông tin;

+ Biết được các hệ quản trị cơ sở dữ liệu;

+ Biết được các kiến thức về cơ sở dữ liệu;

+ Có kiến thức về tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin;

+ Am hiểu về phần cứng và các thiết bị ngoại vi;

+ Am hiểu về virus, bảo mật thông tin và an tòan thông tin.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Sử dụng thành thạo máy tính trong công tác văn phòng, khai thác được các thông tin trên mạng;

+ Từ bài toán thực tế có thể xây dựng một ứng dụng công nghệ thông tin vừa và nhỏ đáp ứng yêu cầu của khách hàng;

+ Sử dụng thành thạo một số ngôn ngữ lập trình phổ biến hiện nay;

+ Sử dụng thành thạo hệ quản trị cơ sở dữ liệu mô hình quan hệ và mô hình Client/Server;

+ Thiết kế hoàn chỉnh một web site;

+ Làm được các trang Web vừa và nhỏ;

+ Xây dựng được một ứng dụng vừa và nhỏ.

3- Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp học sinh sẽ:

- Làm Lập trình viên trong các công ty sản xuất phần mềm, Nhân viên văn phòng trong các công ty có ứng dụng công nghệ thông tin, làm quản trị website, quản trị mạng cho các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh.           

- Làm kỹ thuật viên trong các trường dạy nghề;

- Tự mở doanh nghiệp;

- Học liên thông lên các trình độ cao hơn theo quy định.

4- Các môn học chính

- Tin học văn phòng

- Lập trình căn bản

- Toán rời rạc

- Phần cứng máy tính

- Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

- Lập trình hướng đối tượng

- Cơ sở dữ liệu

- Đồ họa ứng dụng

- Mạng căn bản

- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 1 (MS SQL SERVER)

- Anh văn chuyên ngành

- Thiết kế Web

- Lập trình Window 1(c#,vb. net)

- Lập trình Window 2(ado.net)

- Lập trình Web 1(asp.net)

- Thực tập sản xuất

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]