Chương trình đào tạo » Cao đẳng & Trung cấp

KHOAN KHAI THÁC MỎ

-

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được nội dung của bản hộ chiếu khoan gốc và hộ chiếu thi công ở mỏ lộ thiên, mỏ hầm lò;

+ Mô tả được điều kiện áp dụng, ưu nhược điểm của một số loại máy khoan như: máy khoan điện cầm tay, máy khoan điện có giá đỡ, máy khoan khí nén , máy khoan thủy lực, máy khoan xoay cầu, máy khoan xoay đập;

+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của một số loại máy khoan như: máy khoan điện cầm tay, máy khoan điện có giá đỡ, máy khoan khí nén, máy khoan thủy lực, máy khoan xoay cầu, máy khoan xoay đập;

+ Trình bày được trình tự vận hành của một số loại máy khoan như: máy khoan điện cầm tay, máy khoan điện có giá đỡ, máy khoan khí nén , máy khoan thủy lực, máy khoan xoay cầu, máy khoan xoay đập;

 + Trình bày được nguyên nhân và biện pháp xử lý một số sự cố phức tạp xảy ra khi thực hiện công tác khoan lỗ mìn;

+ Mô tả đầy đủ nhiệm vụ, trách nhiệm của người chỉ huy khoan, thợ vận hành máy khoan;

+ Trình bày được các quy phạm an toàn khi thực hiện công tác khoan lỗ mìn;

+ Trình bày được những quy định an toàn về công tác di chuyển, lắp đặt máy khoan;

 + Chỉ ra được các hư hỏng thường gặp trong quá trình vận hành, phương pháp sửa chữa, bảo dưỡng máy;

+ Khái quát được ý nghĩa của công tác vệ sinh công nghiệp cho máy khoan và khu vực khoan;

+ Xác định đúng trình tự tiến hành lập hộ chiếu khoan gương lò trên cơ sở của hộ chiếu gốc.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

 + Lập được hộ chiếu thi công khoan trên cơ sở của hộ chiếu gốc ở mỏ lộ thiên, mỏ hầm lò đảm bảo cho công tác thi công trong điều kiện cụ thể;

+ Tổ chức cho thợ vận hành khoan đúng theo hộ chiếu đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, đảm bảo năng suất khoan;

+ Vận hành được một số loại máy khoan như: máy khoan điện cầm tay, máy khoan điện có giá đỡ, máy khoan khí nén , máy khoan thủy lực, máy khoan xoay cầu, máy khoan xoay đập;

+ Khoan được các lỗ khoan theo đúng hộ chiếu bằng các loại máy khoan như: máy khoan điện cầm tay, máy khoan điện có giá đỡ, máy khoan khí nén, máy khoan thủy lực, máy khoan xoay cầu, máy khoan xoay đập;

+ Chỉ huy được công tác khoan theo đúng hộ chiếu bằng các loại máy khoan;

+ Xử lý được các sự cố phức tạp xảy ra khi vận hành khoan để khoan các lỗ khoan theo hộ chiếu đảm bảo năng suất, an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị;

 + Thực hiện được tất cả các công việc bảo dưỡng thường xuyên và định

kỳ cho máy khoan theo quy định;

 + Thực hiện được kỹ năng di chuyển máy trên đường bằng, đường dốc, đường thẳng và đường cong, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị;

+ Nghiệm thu được kết quả thực hiện công tác khoan theo hộ chiếu;

+ Giám sát được toàn bộ công tác thi công hộ chiếu khoan lỗ mìn;

+ Kiểm soát được công tác an toàn tuyệt đối khi thực hiện các công việc trong quá trình khoan theo đúng quy phạm an toàn đã được ban hành;

+ Kèm cặp hướng dẫn được thợ mới.

3- Cơ hội việc làm:

Sau khi học xong chương trình “Khoan khai thác mỏ”, với kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành, sinh viên có khả năng:

+ Làm tổ trưởng, đốc công, cán bộ chỉ huy sản xuất;

+ Làm việc độc lập, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào các công việc cụ thể của nghề trong các nhà máy, công ty, xí nghiệp sản xuất và kinh doanh than, quặng, vật liệu xây dựng của ngành Công nghiệp khai thác góp phần phát triển kinh tế và xây dựng đất nước.

4- Các môn học chính

- Vẽ kỹ thuật

- Điện kỹ thuật

- Điện mỏ

- Vật liệu cơ khí

- Địa chất mỏ

- Thực hành lắp ráp cơ khí

- Cơ kỹ thuật

- Tổ chức sản xuất

- Vẽ kỹ thuật

- Môi trường mỏ

- Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động

- Kỹ thuật mỏ hầm lò

- Kỹ thuật mỏ lộ thiên

- Thiết bị an toàn cấp cứu mỏ

- Vận hành máy nén khí

- Thiết bị khoan mỏ hầm lò

- Máy khoan xoay đập

- Máy khoan thủy lực

- Máy khoan xoay cầu

- Máy khoan Tamroc

- Lắp đặt máy khoan

- Khoan thăm dò và lấy mẫu

- Sử lý sự cố khi khoan

- Bảo dưỡng máy và thiết bị khoan

 

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được nội dung của bản hộ chiếu thi công khoan ở mỏ lộ thiên, mỏ hầm lò;

+ Mô tả được điều kiện áp dụng, ưu nhược điểm của một số loại máy khoan như: máy khoan điện cầm tay, máy khoan điện có giá đỡ, máy khoan khí nén , máy khoan thủy lực, máy khoan xoay cầu, máy khoan xoay đập;

+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của một số loại máy khoan như: máy khoan điện cầm tay, máy khoan điện có giá đỡ, máy khoan khí nén, máy khoan thủy lực, máy khoan xoay cầu, máy khoan xoay đập;

+ Trình bày được trình tự vận hành của một số loại máy khoan như: máy khoan điện cầm tay, máy khoan điện có giá đỡ, máy khoan khí nén, máy khoan thủy lực, máy khoan xoay cầu, máy khoan xoay đập;

+ Trình bày được nguyên nhân và biện pháp xử lý một số sự cố thường xảy ra khi thực hiện công tác khoan lỗ mìn;

+ Mô tả đầy đủ nhiệm vụ, trách nhiệm của người thợ vận hành máy khoan

+ Trình bày được các quy phạm an toàn khi thực hiện công tác khoan lỗ mìn;

+ Trình bày được những quy định an toàn về công tác di chuyển, lắp đặt máy khoan;

+ Chỉ ra được các hư hỏng thường gặp trong quá trình vận hành, bảo dưỡng máy khoan theo quy định;

+ Nêu được các quy định của công tác vệ sinh công nghiệp cho máy khoan và khu vực khoan.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

 + Đọc được hộ chiếu thi công khoan đã được phê duyệt ở mỏ lộ thiên, mỏ hầm lò để phục vụ cho công tác thi công trong điều kiện thực tế;

+ Vận hành đúng quy trình kỹ thuật một số loại máy khoan như: máy khoan điện cầm tay, máy khoan điện có giá đỡ, máy khoan khí nén, máy khoan thủy lực, máy khoan xoay cầu, máy khoan xoay đập;

+ Khoan được các lỗ khoan theo đúng hộ chiếu bằng các loại máy khoan như: máy khoan điện cầm tay, máy khoan điện có giá đỡ, máy khoan khí nén, máy khoan thủy lực, máy khoan xoay cầu, máy khoan xoay đập;

+ Phát hiện và xử lý được một số sự cố thường xảy ra khi vận hành khoan để khoan các lỗ khoan theo hộ chiếu đảm bảo năng suất, an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị;

 + Thực hiện được một số các công việc bảo dưỡng thường xuyên và định

kỳ cho máy khoan theo quy định;

 + Tham gia thực hiện được việc di chuyển máy trên đường bằng, đường

dốc, đường thẳng và đường cong, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị;

+ Thực hiện đúng các biện pháp an an toàn khi chuẩn bị, vận hành và bảo dưỡng các loại máy khoan thông dụng đúng quy phạm và biện pháp đã được duyệt.

3- Cơ hội việc làm:

Sau khi học xong chương trình “Khoan khai thác mỏ” với kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành, học sinh sẽ có khả năng:

+ Làm việc theo tổ, nhóm ở các công trường, tổ đội sản xuất;

+ Áp dụng kỹ thuật, công nghệ vào các công việc cụ thể của nghề trong các công ty, xí nghiệp sản xuất và kinh doanh than, quặng, vật liệu xây dựng của ngành công nghiệp khai thác góp phần phát triển kinh tế và xây dựng công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

4- Các môn học chính

- Vẽ kỹ thuật

- Điện kỹ thuật

- Điện mỏ

- Vật liệu cơ khí

- Địa chất mỏ

- Thực hành lắp ráp cơ khí

- Cơ kỹ thuật

- Tổ chức sản xuất

- Thực hành điện cơ bản

- Môi trường mỏ

- Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động

- Kỹ thuật mỏ hầm lò

- Kỹ thuật mỏ lộ thiên

- Thiết bị an toàn cấp cứu mỏ

- Vận hành máy nén khí

- Thiết bị khoan mỏ hầm lò

- Máy khoan xoay đập

- Máy khoan thủy lực

- Máy khoan xoay cầu

- Máy khoan Tamroc

- Lắp đặt máy khoan

- Khoan thăm dò và lấy mẫu

- Sử lý sự cố khi khoan

- Bảo dưỡng máy và thiết bị khoan

Bản quyền 2008 - 2023 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]