Chương trình đào tạo » Cao đẳng & Trung cấp

KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNH

-

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

- Trình bày được các kiến thức cơ bản về máy tính, điện tử máy tính, mạng máy tính;

- Hiểu được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thành phần trong hệ thống máy tính;

- Đọc và hiểu các thông số kỹ thuật của các thành phần phần cứng máy tính;

- Mô tả được việc lắp ráp, cài đặt, sửa chữa và bảo trì hệ thống máy tính, kể cả các thiết bị ngoại vi;

- Mô tả được việc tháo lắp, cài đặt, sửa chữa, và bảo trì máy tính xách tay;

- Phân tích được hoạch định, lựa chọn, thiết kế hệ thống mạng cho doanh nghiệp;

- Phân tích, đánh giá và đ­ưa ra được giải pháp xử lý các sự cố, tình huống trong hệ thống tính và thiết bị ngoại vi;

- Phân tích, đánh giá được hiện trạng hệ thống máy tính, lập kế hoạch nâng cấp hệ thống máy tính và mạng máy tính;

- Tự học để nâng cao trình độ chuyên môn.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

- Lắp đặt hệ thống máy tính và các thành phần, thiết bị ngoại vi;

- Lắp ráp, cài đặt, cấu hình  hệ điều hành và các ứng dụng phần mềm;

- Chẩn đoán, sửa chữa máy tính và các thành phần, thiết bị ngoại vi;

- Chẩn đoán và xử lý các sự cố phần mềm máy tính;

- Bảo trì, sửa chữa và nâng cấp được phần mềm và phần cứng máy tính;

- Xây dựng, quản trị và bảo dưỡng mạng LAN;

- Khả năng tổ chức, quản lý và điều hành sản xuất của một phân xưởng, một tổ kỹ thuật, một cửa hàng lắp ráp, bảo trì, bảo dưỡng, quản lý mạng cục bộ;

- Kèm cặp và hướng dẫn được các nhân viên ở trình độ nghề thấp hơn.

3- Cơ hội việc làm:

- Làm việc tại các doanh nghiệp có trang bị hệ thống máy tính, các thiết bị văn phòng; các toà nhà có trang bị hệ thống máy tính; các công ty chuyên kinh doanh  máy tính và các thiết bị công nghệ thông tin, hãng sản xuất, bảo trì máy tính, thiết bị, linh kiện máy tính;

- Làm việc tại các trường học ở vị trí phòng thực hành, xưởng thực tập, dạy học cho các đối tượng có bậc nghề thấp hơn;

- Có thể học tiếp tục ở bậc đại học;

- Tự mở doanh nghiệp.

4- Các môn học chính

- Anh văn chuyên ngành

- An toàn vệ sinh công nghiệp

- Tin học văn phòng

- Internet

- Lập trình căn bản

- Kiến trúc máy tính

- Kỹ thuật đo lường

- Kỹ thuật điện tử

- Kỹ thuật xung số

- Lắp ráp và cài đặt máy tính

- Xử lý sự cố phần mềm

- Mạng máy tính

- Sửa chữa máy tính

- Sửa chữa bộ nguồn

- Kỹ thuật sửa chữa màn hình

- Sửa chữa máy in và thiết bị ngoại vi

- Sửa chữa máy tính nâng cao

- Thiết kế mạch in

- Kỹ thuật vi xử lý

- Kỹ thuật vi điều khiển

- Quản trị mạng máy tính 1

- Quản trị mạng máy tính 2

- Thiết kế mạng LAN

- Quản lý dự án công nghệ thông tin

- Thực tập tốt nghiệp

 

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

- Trình bày được các kiến thức cơ bản về máy tính, điện tử máy tính, mạng máy tính;

- Hiểu được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thành phần trong hệ thống máy tính;

- Đọc và hiểu các thông số kỹ thuật của các thành phần phần cứng máy tính;

- Mô tả được việc lắp ráp, cài đặt, sửa chữa và bảo trì hệ thống máy tính, kể cả các thiết bị ngoại vi;

- Mô tả được việc tháo lắp, cài đặt, sửa chữa, và bảo trì máy tính xách tay;

- Tự học để nâng cao trình độ chuyên môn.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

- Lắp đặt hệ thống máy tính và các thành phần, thiết bị ngoại vi;

- Lắp ráp, cài đặt, cấu hình  hệ điều hành và các ứng dụng phần mềm;

- Chẩn đoán, sửa chữa máy tính và các thành phần, thiết bị ngoại vi;

- Chẩn đoán và xử lý các sự cố phần mềm máy tính;

- Bảo dưỡng hệ thống máy tính;

- Quản lý được mạng LAN nhỏ.

3- Cơ hội việc làm:

- Làm việc tại các doanh nghiệp có trang bị hệ thống máy tính, các thiết bị văn phòng; các toà nhà có trang bị hệ thống máy tính; các công ty chuyên kinh doanh  máy tính và các thiết bị công nghệ thông tin, hãng sản xuất, bảo trì máy tính, thiết bị, linh kiện máy tính;

- Làm việc tại các trường học ở vị trí phòng thực hành, xưởng thực tập, dạy học cho các đối tượng có bậc nghề thấp hơn;

- Có thể học tiếp tục ở bậc cao đẳng, đại học;

- Tự mở doanh nghiệp.

4- Các môn học chính

- Anh văn chuyên ngành

- An toàn vệ sinh công nghiệp

- Tin học văn phòng

- Internet

- Lập trình căn bản

- Kiến trúc máy tính

- Kỹ thuật đo lường

- Kỹ thuật điện tử

- Kỹ thuật xung - số

- Lắp ráp và cài đặt máy tính

- Xử lý sự cố phần mềm

- Mạng máy tính

- Sửa chữa máy tính

- Sửa chữa bộ nguồn

- Kỹ thuật sửa chữa màn hình

- Sửa chữa máy in và thiết bị ngoại vi

- Thực tập tốt nghiệp

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]